др Слободан Савић, редовни професор у пензији

А30
011 2682 522
savkenzi@gmail.com

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПравна медицина

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Радови у часописима који су индексирани у Current Contents-u

 1. Djokic V, Savic S, Atanasijevic T. MEDICOLEGAL DIAGNOSTIC VALUE AND CLINICAL SIGNIFICANCE OF TRAUMATIC INCOMPLETE TEARS OF THE BASILAR ARTERY. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2003; 24(2):208-13.     
 2. Savic S, Nikolic S, Alempijevic Dj. POPLITEAL ARTERY BULLET EMBOLISM IN A CASE OF HOMICIDE: A CASE REPORT AND REVIEW OF THE TANGIBLE LITERATURE. Forensic Science International 2004; 139:27-33.                                               
 3. Djokic V, Atanasijevic T, Savic S, Nikolic S. CARDIAC TAMPONADE CAUSED BY MIGRATION OF A SWALLOWED SEWING NEEDLE. Forensic Science International 2004; 139(2-3):237-9.            
 4. Atanasijevic T, Savic S, Nikolic S, Djokic V. FREQUENCY AND SEVERITY OF INJURIES IN CORRELATION WITH THE HEIGHT OF FALL. Journal of Forensic Sciences 2005; 50(3):608-12. 
 5. Mihailovic Z, Savic S, Atanasijevic T. FIREARM SUICIDE COMMITTED USING AN UNUSUAL COMBINATION OF TANDEM MISSILES: A BULLET, A NAIL AND A SCREW. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2007; 28(3):220-2.                                                                 
 6. Petkovic S, Savic S, Simic M. SUDDEN DEATH OF A 17-YEAR-OLD BOY DUE TO SUSPECTED WILLIAMS SYNDROME. American Journal of Forensic Medicine and Pathology 2008; 29(1):83-5.              
 7. Alempijevic S, Jecmenica D, Pavlekic S, Savic S, Kovacevic S. DEATH CAUSED BY A SIGNAL ROCKET – NOT AN ISOLATED CASE. Journal of Forensic Sciences 2008; 53(5):1172-3.        
 8. Petkovic S, Savic S, Zgonjanin D, Samojlik I. ETHANOL CONCENTRATIONS IN ANTEMORTEM BLOOD SAMPLES UNDER CONTROLLED CONDITIONS. Alcohol and Alcoholism 2008; 43:658-60.                            
 9. Savic S, Stevanovic R, Alempijevic Dj, Petkovic S, Baralic I. MEDICO-LEGAL ASPECTS OF POSTTRAUMATIC GASTRODUODENAL ULCERS (PGDU) A RETROSPECTIVE STUDY (I). примљен за штампу у Journal of Forensic Sciences одлука JOFS-08-484.R1 od 6.12.2008.

Радови у часописима који су укључени у базу података MEDLINE

 1. Veljkovic S, Micic S, Dunjic D, Vukovic B, Strundzalic M, Savic S. THE MEDICO-LEGAL INVESTIGATION OF NARCOTIC RELATED DEATHS IN BELGRADE: 1980-1984. Acta Med Leg Soc 1985; 35(1):199-202.
 2. Aleksandric B, Hristic L, Dozic V, Savic S. ROENTGENOGRAPHY AND TOMOGRAPHY AS TECHNIQUES USED IN FORENSIC MEDICINE. Acta Med Leg Soc 1985; 35(1):263-7.
 3. Ђуровић В, Савић С, Пандуровић С. ПОСТТРАУМАТСКЕ ГАСТРОДУОДЕНАЛНЕ УЛЦЕРАЦИЈЕ (POST-TRAUMATIC GASTRODUODENAL ULCERATION). Срп Арх Целок Лек 1985; 113(11-12):991-6.
 4. Savic S, Denic N, Vukovic B. A SUICIDE CASE OF A DRUG ADDICT. Acta Med Leg Soc 1986; 36(2):144-7.
 5. Вељковић С, Савић С, Христић Љ. НЕЗНАНА СМРТ СХВАЋЕНА КАО КАРАНТИНСКА БОЛЕСТ (UNKNOWN CAUSE OF DEATH VIEWED AS A QUARANTINABLE DISEASE). Срп Арх Целок Лек 1986; 114(4):425-9.
 6. Вељковић С, Савић С, Христић Љ. НЕЗНАНА СМРТ СХВАЋЕНА КАО КАРАНТИНСКА БОЛЕСТ (SUDDEN INFANT DEATH). Срп Арх Целок Лек 1988; 116(10):893-900.
 7. Veljkovic S, Uzelac Z, Vukovic B, Strundzalic M, Denic N, Savic S, Mikovic M. DEATHS FROM ACUTE ALCOHOL POISONING. Acta Med Leg Soc. 1989; 39(1):513-4.
 8. Obradovic M, Baralic I, Puric J, Savic S. MEDICAL EXPERTISE ETHICS. Acta Med Leg Soc. 1989; 39(2):327-30.
 9. Вељковић С, Савић С, Дуњић Д, Узелац-Беловски З, Ђокић В, Јечменица Д, Атанасијевић Т, Струнџалић М, Алемпијевић Ђ. МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА ИСТРАЖИВАЊА КОД ОСОБА УМРЛИХ ПОД СУМЊОМ НА ЕЈДС (АИДС) (MULTIDISCIPLINARY INVESTIGATIONS IN DEAD PERSONS SUSPICIOUS OF AIDS). Српски архив за целокупно лекарство 1995; 123(3-4):108-10.
 10. Савић С, Обрадовић М, Баралић И. ЗНАЧАЈ ПРОФ. ДР МИЛОВАНА МИЛОВАНОВИЋА У САВРЕМЕНОЈ СУИЦИДОЛОГИЈИ (THE IMPORTANT ROLE OF PROFESSOR DOCTOR MILOVAN MILOVANOVITSCH IN CONTEMPORARY SUICIDOLOGY). Српски архив за целокупно лекарство 1995;123(7-8):224-6.
 11. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Узелац-Беловски З. ПОСТТРАУМАТСКИ СИНДРОМ СИСТЕМСКЕ МАСНЕ ЕМБОЛИЈЕ – РЕТРОСПЕКТИВНА АУТОПСИЈСКА СТУДИЈА (POST-TRAUMATIC SYSTEMIC FAT EMBOLISM SYNDROME. RETROSPECTIVE AUTOPSY STUDY). Срп Арх Целок Лек 2000; 128(1-2):24-8.
 12. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Узелац-Беловски З. ПОСТТРАУМАТСКА ПЛУЋНА И СИСТЕМСКА МАСНА ЕМБОЛИЈА У ФОРЕНЗИЈСКОЈ ПРАКСИ – ПРОСПЕКТИВНА ХИСТОЛОГИЈСКА СТУДИЈА (POST-TRAUMATIC PULMONARY AND SYSTEMIC FAT EMBOLISM IN FORENSIC PRACTICE. PROSPECTIVE HISTOLOGICAL STUDY). Srp Arh Celok Lek 2000; 128(3-4):90-3.  
 13. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Узелац-Беловски З. ФАТАЛНИ ТЕРАПИЈСКИ ЗАДЕС ПОСЛЕ ИЊЕКЦИЈЕ ХЛОРПРОМАЗИНА (FATAL THERAPEUTIC EVENT AFTER AN INJECTION OF CHLORPROMAZINE). Срп Арх Целок Лек 2001; 129(7-8):203-6.           
 14. Мицић Ј, Николић С, Савић С. МАЛОРИ-ВАЈСОВ СИНДРОМ КАО УЗРОК НЕЗНАНЕ СМРТИ (THE MALLORY-WEISS SYNDROME AS AN UNRECOGNIZED CAUSE OF DEATH). Срп Арх Целок Лек 2001; 129(9-10):257-9.                             
 15. Николић С, Мицић Ј, Савић С. МАСНА ЕМБОЛИЈА У ФОРЕНЗИЧКОЈ ПАТОЛОГИЈИ (FAT EMBOLISM IN FORENSIC PATHOLOGY). Срп Арх Целок Лек 2002; 130(7-8):278-83.                              
 16. Мицић Ј, Николић С, Савић С. НАПРАСНА СРЧАНА СМРТ УСЛЕД КОМПЛИКОВАНЕ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ЗИДА ПРЕДЊЕ МЕЂУКОМОРНЕ ГРАНЕ ЛЕВЕ КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ ИСПРЕД МИШИЋНОГ МОСТИЋА (SUDDEN CARDIAC DEATH CAUSED BY COMPLICATED ATHEROSCLEROSIS OF THE ANTERIOR INTRAVENTRICULAR BRANCH OF THE LEFT CORONARY ARTERY WITH A MYOCARDIAL MUSCLE BRIDGE). Срп Арх Целок Лек 2003; 131(3-4):173-5.                                            
 17. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Гајић М. ФАКТОРИ КОЈИ БИ МОГЛИ ДА УТИЧУ НА ТЕЖИНУ ПОСТТРАУМАТСКЕ МАСНЕ ЕМБОЛИЈЕ ПЛУЋА – ПРОСПЕКТИВНА ХИСТОЛОГИЈСКА СТУДИЈА (FACTORS WHICH COULD AFFECT THE SEVERITY OF POST-TRAUMATIC PULMONARY FAT EMBOLISM – A PROSPECTIVE HISTOLOGICAL STUDY). Срп Арх Целок Лек 2003; 131(5-6):244-7.                
 18. Николић С, Мицић Ј, Савић С. ЗАДЕС ПОСЛЕ ЗАДЕСА – НЕОБИЧНА СМРТ ПАЦИЈЕНТА У БОЛНИЦИ (AN ACCIDENT AFTER AN ACCIDENT – AN UNUSUAL DEATH IN A HOSPITALIZED PATIENT). Срп Арх Целок Лек 2003; 131(7-8):333-6.   
 19. Јовановић А, Поповић В, Савић С, Алемпијевић Дј, Јанковић Н. Николић С, Мицић Ј, Савић С. МИНХАУЗЕНОВ СИНДРОМ ПРЕКО ПОСРЕДНИКА (MUNCHAUSEN SYNDROME BY PROXY). Срп Арх Целок Лек 2005; 133(3-4):173-9.               
 20. Алемпијевић Ђ, Савић С, Кесић В, Баралић И, Илић Г. ТЕЛЕСНИ ПРЕГЛЕД ЖРТАВА СЕКСУАЛНОГ КРИМИНАЛИТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА (PHYSICAL EXAMINATION OF SEXUAL ASSAULT VICTIMS IN BELGRADE AREA). Срп Арх Целок Лек 2006; 134(9-10):408-13.
 21. Савић С, Савић Б, Шкодрић В. НЕПРЕПОЗНАТА ТУБЕРКУЛОЗА КАО КЛИНИЧКИ, ЕПИДЕМИОЛОШКИ И СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ – ПРИКАЗ ДВА СЛУЧАЈА (UNDIAGNOSED TUBERCULOSIS AS CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND MEDICOLEGAL PROBLEM: REPORT OF TWO CASES). Срп Арх Целок Лек 2006; 134(11-12):541-5.                                   
 22. Alempijevic Dj, Savic S, Jecmenica D, Pavlekic S. SEVERITY OF INJURIES IN VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT. J Forensic Leg Med 2006; 14(5):266-9.
 23. Alempijevic Dj, Jecmenica D, Pavlekic S, Savic S, Aleksandric B. FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. Torture 2007; 17(2):117-21.
 24. Богдановић Љ, Савић С, Баста-Јовановић Г. МАЛИГНА ОБОЉЕЊА У СУДСКОМЕДИЦИНСКОЈ ПРАКСИ (MALIGNANT DISEASES IN MEDICOLEGAL PRACTICE). Срп Арх Целок Лек 2007; 135 (1-2):67-73.                                                 
 25. Алемпијевић Ђ, Алемпијевић Т, Савић С, Ковачевић Н, Крстић М. СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА (MEDICOLEGAL ASPECTS IN GASTROENTEROLOGY). Acta Chirurgica Iugoslavica 2007; vol.LIV, 2:101-4.
 26. Алемпијевић Ђ, Савић С, Стојановић Ј, Спасић А. СЕКСУАЛНО НАПАСТВОВАЊЕ ОЛАКШАНО СУПСТАНЦАМА (DRUG FACILITATED SEXUAL ASSAULT). Срп Арх Целок Лек 2007; 135 (3-4):240-2.            
 27. Богдановић Љ, Савић С, Баста-Јовановић Г. МАЛИГНА ОБОЉЕЊА КАО МОТИВ САМОУБИСТВА (MALIGNANT DISEASES AS SUICIDAL MOTIVES). Срп Арх Целок Лек 2007; 135 (11-12):659-65.

Радови у часописима који нису укључени у медицинске базе података

 1. Недељковић Д, Донфрид Б, Ковачевић С, Савић С. ЗБРИЊАВАЊЕ ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНИХ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА КОМПАРАЦИЈУ КЛИНИЧКО-ОБДУКЦИОНИХ ДИЈАГНОЗА УМРЛИХ. Acta Chirurgica Iugoslavica 1985; vol.XXXII, Supplementum 1:465-7.
 2. Savić S, Milovanović A, Savić B, Baralić I, Obradović M. OUR EXPERIENCES IN BACTERIOLOGICAL EXAMINATIONS FOR MEDICOLEGAL DIAGNOSTIC. Giornale di Malattie Infettive e Parassitarie 1990; 42(8):576-8.
 3. Савић С, Баралић И, Обрадовић М, Јечменица Д, Ђокић В. НАЧИНИ ИЗВРШЕЊА САМОУБИСТВА МУШКАРАЦА. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:12-6.
 4. Савић С, Баралић И, Обрадовић М, Инђић С, Ђокић В. РАНИЈЕ СУИЦИДАЛНО ПОНАШАЊЕ КОД САМОУБИЦА МУШКАРАЦА. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:17-24.
 5. Савић С, Ковачевић С, Обрадовић М, Баралић И, Инђић С, Јечменица Д. СТАЊЕ АЛКОХОЛИСАНОСТИ КОД СЛУЧАЈЕВА САМОУБИСТАВА МУШКАРАЦА. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:225-9.
 6. Вељковић С, Савић С, Дуњић Д, Обрадовић М, Баралић И, Денић Н, Ђокић В, Јечменица Д, Атанасијевић Т. СУДСКОМЕДИЦИНСКА АНАЛИЗА УБИСТАВА ИЗВРШЕНИХ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА У ТОКУ ТЕКУЋЕ 1992. ГОДИНЕ. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:38-41.
 7. Вељковић С, Савић С, Дуњић Д, Ђокић В, Јечменица Д, Атанасијевић Т. АНАЛИЗА ПОВРЕДА И УЗРОКА СМРТИ КОД ОСОБА НАСТРАДАЛИХ ОД ЕКСПЛОЗИЈЕ БОМБЕ.  Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:79-80.
 8. Вељковић С, Узелац-Беловски З, Дуњић Д, Баралић И, Савић С, Пражић А. КРИВИЧНА ОДГОВОРНОСТ ЛЕКАРА У ВЕЗИ СМРТИ ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМАЕ. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:54-5.
 9. Вељковић С, Дуњић Д, Узелац-Беловски З, Савић С, Денић Н, Ђокић В. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХИВ ПОЗИТИВНИХ ОСОБА У СЛУЧАЈЕВИМА СУДСКОМЕДИЦИНСКИХ ОБДУКЦИЈА. Acta Facultatis Medicae Naissensis 1993; vol.13, suppl.2:127-9.
 10. Савић С, Баралић И, Пражић А, Обрадовић М, Ковачевић С, Мичић С. ТРОМБНА ЕМБОЛИЈА КАО КОМПЛИКАЦИЈА ПОВРЕДА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА. Medicinska istraživanja 1993; 26(1-2):86-9.
 11. Вељковић С, Атанасијевић Т, Савић С, Тришић Б. КОМПАРАЦИЈА КЛИНИЧКОГ И АУТОПСИЧКОГ НАЛАЗА КОД ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ. Медицинска истраживања 1993; 26 (1-2):79-82.
 12. Вељковић С, Атанасијевић Т, Савић С, Тришић Б. КОМПАРАЦИЈА КЛИНИЧКОГ И АУТОПСИЧКОГ НАЛАЗА КОД ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ. Медицинска истраживања 1994; 27(1):60-4.
 13. Savić S, Pražić A, Čukić D, Dunjić D, Kovačević S. MULTIPLE SUICIDAL GUNSHOT WOUNDS. Acta Medicinae Legalis 1994; 44:291-2.
 14. Obradović M, Baralić I, Čukić D, Pražić A, Savić S. SOME MEDICOLEGAL CHARACTERISTICS OF HOMICIDES OF FEMALE VICTIMS. Acta Medicinae Legalis  1994; 44:265-6.
 15. Савић С, Обрадовић М, Баралић И, Ковачевић С, Инђић С, Мичић С. МАСНА ЕМБОЛИЈА КАО КОМПЛИКАЦИЈА ПОВРЕДА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА. Медицинска истраживања 1995; 28(1):25-9.
 16. Савић С. СМРТ У ТОКУ АНЕСТЕЗИЈЕ. Пожаревачки медицински гласник1995; 4(4):147-59.         
 17. Шашић М, Јевтовић Ђ, Вељковић С, Савић С, Николић С, Јовановић Љ, Жерјав С, Јовановић В, Пелемиш М, Белеслин Б. СПОНТАНА РУПТУРА СЛЕЗИНЕ У ТОКУ ИНФЕКТИВНЕ МОНОНУКЛЕОЗЕ: ПРЕПОРУКЕ ЗА КЛИНИЧКУ ПРАКСУ. Acta Infectologica Yugoslavica 1998; 3(1):49-56.
 18. Алемпијевић Ђ, Савић С, Дуњић Д, Радосављевић Б. СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ ИНФЕКЦИЈЕ У ХИРУРГИЈИ. Anaesthesiologia Iugoslavica 1998; 23(3-4):309-17.
 19. Александрић Б, Савић С. САВРЕМЕНИ ПРОБЛЕМИ У ФОРЕНЗИЧКОЈ ТОКСИКОЛОГИЈИ. Archives of Toxicology, Kinetics and Xenobiotic Metabolism (уводно предавање VII конгреса токсиколога Југославије са међународним учешћем) 1998; 6(3):683-92
 20. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Узелац-Беловски З. УПОТРЕБНА ВРЕДНОСТ НАЛАЗА МАСНЕ ЕМБОЛИЈЕ КАО ВИТАЛНОГ ФЕНОМЕНА У ФОРЕНЗИЧКОЈ ПРАКСИ – ХИСТОЛОШКА СТУДИЈА. Medicina Forensis 1998; 3(3):27-33.
 21. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Матејић Д, Узелац-Беловски З. СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ НАПРАСНЕ СМРТИ УЗРОКОВАНЕ ДИСЕКАНТНИМ ХЕМАТОМОМ АОРТЕ. Medicina Forensis 1999; 4(4):13-7.
 22. Мицић Ј, Николић С, Савић С, Матејић Д, Узелац-Беловски З. МИОКАРДНИ МОСТОВИ ИЗНАД СИЛАЗНЕ ГРАНЕ ЛЕВЕ КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ И НАПРАСНА СРЧАНА СМРТ. Medicina Forensis 1999; 4(4):19-24.
 23. Савић С, Николић С, Мицић Ј. СМРТ УСЛЕД СИСТЕМСКЕ МАСНЕ ЕМБОЛИЈЕ И ОТВОРЕНИ ОВАЛНИ ОТВОР – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА; FATAL SYSTEMIC FAT EMBOLISM AND PATENT FORAMEN OVALE – CASE REPORT. Medicina Forensis 1999; 4(4):41-7.
 24. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Узелац-Беловски З. ОПСЕЖНЕ КОНТУЗИЈЕ ПОТКОЖНОГ МАСНОГ ТКИВА КАО ИСКЉУЧИВИ ИЗВОР МАСНИХ ЕМБОЛУСА – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА. Medicina Forensis 1999; 4(4):49-55.
 25. Николић С, Мицић Ј, Савић С. ТЕЖИНА ТРАУМЕ КОД СИНДРОМА СИСТЕМСКЕ МАСНЕ ЕМБОЛИЈЕ ИЗРАЖЕНА КРОЗ ИНДЕКС ТЕЖИНЕ ПОВРЕДЕ (FATAL POSTRAUMATIC SYSTEMIC FAT EMBOLISM SYNDROME AND INJURY SEVERITY SCORE). Medicina Forensis 1999; 5:23-8.
 26. Узелац-Беловски З, Николић С, Мицић Ј, Савић С, Матејић Д. НАПРАСНА СМРТ УСЛЕД МИОКАРДИТИСА – НАША ИСКУСТВА (SUDDEN DEATH CAUSED BY MYOCARDITIS – OUR EXPERIENCES). Medicina Forensis 1999; 5:43-8.
 27. Савић С, Павлекић С, Алемпијевић Ђ, Николић С, Мицић Ј, Вељковић С, Струнџалић М, Спасић А. ТЕЧНОСТ СТАКЛАСТОГ ТЕЛА КАО МАТЕРИЈАЛ ЗА ХЕМИЈСКО-ТОКСИКОЛОШКУ АНАЛИЗУ (VITREOUS HUMOR AS A MATERIAL FOR TOXICOLOGICAL EXAMINATION). Medicina Forensis 2000; 6:23-33.
 28. Савић С. СУДСКА МЕДИЦИНА У ШВЕДСКОЈ – ИСКУСТВА СА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА (FORENSIC MEDICINE IN SWEDEN – EXPERIENCES FROM SCIENTIFIC ADVANCED STUDY). Medicina Forensis 2000; 6:35-41.
 29. Николић С, Мицић Ј, Савић С. НАПРАСНА СРЧАНА СМРТ ПРОВОЦИРАНА ПСИХОТРАУМОМ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА (SUDDEN CARDIAC DEATH PROVOKED BY PSYCHICAL TRAUMA – CASE REPORT). Medicina Forensis 2000; 6:55-61.
 30. Николић С, Мицић Ј, Савић С. МАСНА ЕМБОЛИЈА КАО ОПШТА АПСОЛУТНА ВИТАЛНА РЕАКЦИЈА КОД КАРБОНИФИКОВАНИХ ЛЕШЕВА (FAT EMBOLISM AS A GENERAL ABSOLUTE VITAL REACTION IN CHARRED BODIES). Medicina Forensis 2000; 8:9-14.
 31. Павлекић С, Савић С, Узелац-Беловски З, Вељковић С. ДИЛЕМЕ КОД ТУМАЧЕЊА ВИСОКИХ ВРЕДНОСТИ АЛКОХОЛЕМИЈЕ (DILEMMAS IN INTERPRETATION OF HIGH BLOOD ALCOHOL CONCENTRATION). Medicina Forensis 2000; 8:21-6.
 32. Николић С, Мицић Ј, Савић С, Узелац-Беловски З. МАСНА ЕМБОЛИЈА ПЛУЋА КАО ПРЕЦИПИТИРАЈУЋИ КРАЈЊИ УЗРОК СМРТИ КОД ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА. Acta Medica Medianae 2001; 4:87-95.
 33. Савић С, Алемпијевић Ђ, Ђокић В, Атанасијевић Т, Јечменица Д. КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОВРЕЂИВАЊА И ПОВРЕДА КОД ЖРТАВА НАТО АГРЕСИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА. Acta Medica Medianae 2001; 4:97-107.
 34. Алемпијевић Ђ, Савић С, Обрадовић М, Гојнић-Дугалић М. СУДСКОМЕДИЦИНСКА ВЕШТАЧЕЊА КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА СИЛОВАЊА. Билтен Окружног суда у Београду, 2001; 56:36-43.
 35. Савић С, Алемпијевић Ђ. ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ВЕЗИ СА СОЦИЈАЛНОМ ЗАШТИТОМ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ У ШВЕДСКОЈ, СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ЗАШТИТУ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА. Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и роду 2003; 1:11-8.
 36. Савић С. КРИВИЧНА ДЕЛА У ВЕЗИ СА ОБАВЉАЊЕМ ЛЕКАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ. Медицински подмладак 2004; 55(1-2):95-100.
 37. Алемпијевић Ђ, Савић С, Јечменица Д, Александрић Б. КЛИНИЧКА СУДСКОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА ЖРТАВА ТРГОВИНЕ ЉУДСКИМ БИЋИМА. Темида – Часопис о виктимизацији, људским правима и роду 2004; 1:37-40.
 38. Петровић С, Поповић Т, Савић С, Атанасијевић Т. САМОУБИСТВО ИЛИ САОБРАЋАЈНИ ЗАДЕС – МЕДИКОЛЕГАЛНЕ ДИЛЕМЕ. Expertus Forensis 2004; 3:201-5.
 39. Дуњић Д, Савић С. ИСКУСТВА И ПРОБЛЕМИ У ПРОЦЕСУ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ЛЕШЕВА ИЗ МАСОВНИХ ГРОБНИЦА. Criminalistica 2005; 2:35-6.
 40. Алемпијевић Ђ, Савић С. ЗАКОНСКИ ОКВИРИ РАДА ЛЕКАРА У СЛУЧАЈЕВИМА СУМЊЕ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ДЕЦЕ. Правни живот 2005; 9:1077-83.
 41. Алемпијевић Ђ, Савић С, Павлекић С, Јечменица Д. ПОВРЕДЕ ПОЛНИХ ОРГАНА КОД ЖРТВИ СЕКСУАЛНОГ НАСИЉА. Билтен Окружног суда у Београду, 2006; 70:19-26.
 42. Николић С, Мицић Ј. Савић С, Атанасијевић Т. МАСНА ЕМБОЛИЈА ПЛУЋА КАО СМРТНА КОМПЛИКАЦИЈА РУПТУРЕ И ПОСТТРАУМАТСКЕ НЕКРОЗЕ МАСНЕ ЈЕТРЕ – ПРИКАЗ СЛУЧАЈА. Materia Medica 2006; 22(2):59-62.
 43. Алемпијевић Ђ, Савић С. ЕДУКАЦИЈА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ ЗА СТРУЧНО УТВРЂИВАЊЕ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ УМРЛИХ ВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ. Срп Арх Целок Лек 2006; 134, Suppl. 2:135-8.
 44. Савић С. МЕДИЦИНСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ ХИВ ИНФЕКЦИЈЕ И СИДЕ У НАШОЈ ЗЕМЉИ. Медицински подмладак 2006; 57(2-3):113-8.

Цели радови у зборницима међународних скупова

 1. Savić S, Aleksandrić B, Veljković S, Mičić S. CHARACTERISTICS OF THE METHOD OF SUICIDE ACCORDING TO AGE AND SEX. 3rd European Symposium – Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 301-5.
 2. Obradović M, Veljković S, Baralić I, Savić S, Dožić V.  SUICIDE AND PSYCHICAL DISEASES. 3rd European Symposium – Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 333-4.
 3. Kovačević S, Savić S, Denić N, Dožić V. CONGENITAL PHYSICAL ANOMALY AS POSSIBLE MOTIVE OF SUICIDE. 3rd European Symposium – Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 335-7.
 4. Obradović M, Savić S, Baralić I, Mičić S, Kovačević S. SCHOOL CONFLICTS AS MOTIVES FOR SUICIDE IN MINORS. 3rd European Symposium – Suicidal Behaviour and Risk Factors, Book of proceedings, Monduzzi Editore, Bologna, 1990; 405-8.
 5. Kovačević S, Pražić A, Savić S, Ječmenica D, Atanasijević T, Đokić V. CLINICAL AND FORENSIC RESEARCH ON GUNSHOT WOUNDS. Proceedings of the 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Tokyo, 1996, 318-22.
 6. Obradović M, Savić S, Baralić I, Kovačević S, Pražić A, Mlađenović N. SUICIDES OF ADOLESCENTS COMMITED WITH FIREARMS. Proceedings of the 14th Meeting of the International Association of Forensic Sciences, Tokyo, 1996, 394-6.

Цели радови у зборницима националних скупова

 1. Дуњић Д, Ђуровић В, Савић С, Арсић Б. НЕКЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОГИНУЛИХ ВОЗАЧА ГЕРИЈАТРИЈСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ. Зборник радова II-ог интернационалног конгреса медицине промета Југославије, Дубровник, 1984; 191-3.
 2. Ђуровић В, Спасић С, Дуњић Д, Савић С. УЗРОЦИ СМРТИ ПОВРЕЂЕНИХ БИЦИКЛИСТА И МОТОЦИКЛИСТА ГЕРИЈАТРИЈСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ. Зборник радова II-ог интернационалног конгреса медицине промета Југославије, Дубровник, 1984; 270-2.
 3. Савић С, Дуњић Д, Ђуровић В, Спасић С. ПЕРИОД НАДЖИВЉАВАЊА ПОВРЕЂЕНИХ БИЦИКЛИСТА И МОТОЦИКЛИСТА ГЕРИЈАТРИЈСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ. Зборник радова II-ог интернационалног конгреса медицине промета Југославије, Дубровник, 1984; 239-42.
 4. Дуњић Д, Савић С, Спасић С, Ђуровић В. ВРСТА ПОВРЕДА И МЕХАНИЗАМ ПОВРЕЂИВАЊА БИЦИКЛИСТА И МОТОЦИКЛИСТА ГЕРИЈАТРИЈСКЕ ПОПУЛАЦИЈЕ. Зборник радова II-ог интернационалног конгреса медицине промета Југославије, Дубровник, 1984; 233-5.
 5. Вељковић С, Савић С, Денић Н. НЕДИЈАГНОСТИКОВАНЕ СМРТНЕ ПОВРЕДЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕСРЕЋАМА. Зборник радова II научног састанка саобраћајне медицине, Земун, 1985; 290-2.
 6. Ковачевић С, Савић С, Денић Н. ПОВРЕДЕ КРВНИХ СУДОВА ГРУДНОГ КОША КАО НЕПОСРЕДНИ УЗРОК СМРТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ. Зборник радова II научног састанка саобраћајне медицине, Земун, 1985; 376-7.
 7. Недељковић Д, Ковачевић С, Савић С, Донфрид Б, Контић М, Тодоровић М, Дураки Р, Тодоровић З. МАСИВНА КРВАВЉЕЊА У ГРУДНУ И ТРБУШНУ ДУПЉУ КОД ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА – КЛИНИЧКО-ФОРЕНЗИЧКИ АСПЕКТИ. Зборник радова II научног састанка саобраћајне медицине, Земун, 1985; 663-7.
 8. Денић Н, Пандуровић С, Александрић Б, Ђуровић В, Дуњић Д, Узелац-Беловски З, Савић С. УЗРОЦИ СМРТИ ДЕЦЕ ПОВРЕЂЕНЕ У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА. Зборник радова XXIX научног састанка микробиолога, епидемиолога и инфектолога Југославије, Пула, 1987; 325-7.
 9. Вељковић С, Ђуровић В, Савић С, Узелац-Беловски З, Баралић И, Денић Н, Спасић С. НАПРАСНА СМРТ ОДОЈЧАДИ. Зборник радова XXIX научног састанка микробиолога, епидемиолога и инфектолога Југославије, Пула, 1987; 416-7.
 10. Узелац-Беловски З, Пандуровић С, Савић С, Вељковић С, Денић Н, Христић Љ, Миковић М. СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ ПОВРЕЂИВАЊА СА МОГУЋИМ ИМПЛИКАЦИЈАМА НА КОНЦЕПТ ЗБРИЊАВАЊА ПОВРЕЂЕНИХ (УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ). IX Југословенски семинар „Збрињавање повређених у акцидентима“, Аранђеловац, 1989; 128-36.
 11. Савић С, Мичић С, Дожић В, Ковачевић С, Баралић И, Обрадовић М. ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ И САДРЖАЈА ЛОБАЊИНЕ ДУПЉЕ КОД МОТОЦИКЛИСТА И БИЦИКЛИСТА. Зборник радова III Научног састанка саобраћајне медицине, Београд, 1989; 327-32.
 12. Савић С, Денић Н, Узелац-Беловски З, Вељковић С, Пандуровић С, Ковачевић В. ФОРЕНЗИЧКО-КЛИНИЧКИ ЗНАЧАЈ СМРТНИХ И НЕСМРТНИХ КОМПЛИКАЦИЈА КОД ПОВРЕЂЕНИХ У САОБРАЋАЈУ. Зборник радова III Научног састанка саобраћајне медицине, Београд, 1989; 530-5.
 13. Денић Н, Мандић С, Узелац-Беловски З, Спасић С, Станковић З, Савић С. ИДЕНТИФИКАЦИЈА НЕПОЗНАТОГ ВОЗИЛА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ НА ОСНОВУ КОНТАКТНИХ ТРАГОВА, А СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ПРОБЛЕМ ИДЕНТИФИКАЦИЈЕ ВОЗИЛА СА ПРИКОЛИЦОМ. Зборник радова III Научног састанка саобраћајне медицине, Београд, 1989; 482-6.
 14. Узелац-Беловски З, Мандић С, Миковић М, Пандуровић С, Вељковић С, Савић С, Денић Н. ПРОБЛЕМИ ВЕШТАЧЕЊА КАРБОНИФИЦИРАНИХ ЛЕШЕВА УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈНИМ НЕЗГОДАМА. Зборник радова III Научног састанка саобраћајне медицине, Београд, 1989; 514-21.
 15. Ковачевић С, Мичић С, Дожић В, Донфрид Б, Миковић М, Савић С, Денић Н. ФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ МАКСИЛОФАЦИЈАЛНЕ ТРАУМЕ У САОБРАЋАЈНОМ ЗАДЕСУ. Зборник радова III Научног састанка саобраћајне медицине, Београд, 1989; 455-9.
 16. Баралић И, Обрадовић М, Савић С, Ковачевић Д, Пузовић Д, Павлекић С. УБИСТВО ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 1993. ДО 1996. ГОДИНЕ. Зборник радова V конгреса судске медицине Југославије са међународним учешћем, Херцег Нови, 1997; 19-24.
 17. Обрадовић М, Савић С, Баралић И, Ковачевић С, Павлекић Д, Пузовић Д. САМОУБИСТВО ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ НА ПОДРУЧЈУ БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 1993. ДО 1996. ГОДИНЕ. Зборник радова V конгреса судске медицине Југославије са међународним учешћем, Херцег Нови, 1997; 117-23.
 18. Пражић А, Александрић Б, Савић С, Алемпијевић Ђ. ФОРЕНЗИЧКЕ ИМПЛИКАЦИЈЕ БИОЛОШКИХ ОСНОВА ХОМОСЕКСУАЛНЕ ОРИЈЕНТАЦИЈЕ. Зборник радова Међународног симпозијума „Сексуалност-агресивност-деликвентност“, Матица српска, Нови Сад, 1998; 203-13.
 19. Алемпијевић Ђ, Перовић С, Савић С, Александрић Б, Пражић А. ФОРЕНЗИЧКИ АСПЕКТИ ХИРУРШКЕ ПРОМЕНЕ ПОЛА КАО МЕТОДЕ У ЛЕЧЕЊУ ТРАНССЕКСУАЛИЗМА. Зборник радова Међународног симпозијума „Сексуалност-агресивност-деликвентност“, Матица српска, Нови Сад, 1998; 219-25.
 20. Савић С, Ковачевић С. СУДСКОМЕДИЦИНСКО ВЕШТАЧЕЊЕ КОД КРИВИЧНИХ ДЕЛА УБИСТАВА. Књига реферата XII Семинара права „Нека практична питања казненог законодавства Југославије“, Будва, 2000; 85-93.
 21. Савић С, Алемпијевић Ђ, Обрадовић М, Баралић И, Михаиловић З. НАПРАСНА СМРТ ЕПИЛЕПТИЧАРА КАО САВРЕМЕНИ СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ. Зборник радова XVI југословенског симпозијума о епилепсији, Београд, 2001; 138-51.
 22. Савић С, Михаиловић З, Алемпијевић Ђ, Обрадовић М, Баралић И. СУДСКОМЕДИЦИНСКА ДИЈАГНОСТИКА У СЛУЧАЈЕВИМА НАПРАСНЕ СМРТИ ЕПИЛЕПТИЧАРА. Зборник радова XVI југословенског симпозијума о епилепсији, Београд, 2001; 152-62.
 23. Баралић И, Савић С, Обрадовић М, Михаиловић З, Алемпијевић Ђ. НАПРАСНА СМРТ БОЛЕСНИКА СА ЕПИЛЕПСИЈОМ – ПРИКАЗИ СЛУЧАЈЕВА. Зборник радова XVI југословенског симпозијума о епилепсији, Београд, 2001; 163-76.
 24. Савић С, Алемпијевић Ђ. СУДСКОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА СМРТИ ОСОБА ОБОЛЕЛИХ ОД ДИАБЕТЕС МЕЛЛИТУСА. У Мицић Д. и сар. Клиничка ендокринологија – одабрани случајеви X, Београд, 2002; 476-82.
 25. Савић С, Алемпијевић Ђ. СИНДРОМ ФИЗИЧКОГ ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ДЕЦЕ. У Марјановић Б. и сар. Проблеми у педијатрији 2001. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002; 1-17.
 26. Поповић Т, Петровић С, Павловић Д, Савић С. ПРОБЛЕМ ВЕРИФКАЦИЈЕ ПОТРЕСА МОЗГА СА ФОРЕНЗИЧКОГ АСПЕКТА. Зборник радова Другог научно-стручног скупа „Медицина у правосуђу“ са међународним учешћем, Бечићи – Будва, 2002; 27-32.
 27. Петровић С, Поповић Т, Савић С, Живковић Д. ВЕШТАЧЕЊЕ АЛКОХОЛИСАНОСТИ У СИТУАЦИЈИ МОГУЋЕГ КОРИШЋЕЊА ВИШЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ. Зборник радова Другог научно-стручног скупа „Медицина у правосуђу“ са међународним учешћем, Бечићи – Будва, 2002; 133-7.
 28. Поповић Т, Петровић С, Савић С, Томашевић Г. УТИЦАЈ НЕАДЕКВАТНИХ ТЕХНИЧКИХ ПОСТУПАКА НА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРЕДНОСТИ АЛКОХОЛЕМИЈЕ. Зборник радова Другог научно-стручног скупа „Медицина у правосуђу“ са међународним учешћем, Бечићи – Будва, 2002; 139-45.
 29. Савић С, Алемпијевић Ђ. ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СИНДРОМА ФИЗИЧКОГ НАСИЉА НАД ДЕЦОМ. Зборник радова и сажетака 5. конгреса неурологије и психијатрије развојног доба Србије и Црне Горе, Београд, 2005; 49-55.

Изводи у зборницима међународних скупова

 1. Dožić V, Mičić S, Kovačević S, Hristić Lj, Savić S. ACCIDENTAL DRUG POISONING IN CHILDREN. XXIIIémes Journees du Groupement Francais des Centres Antipoisons, Paris, 1986; 11-3.
 2. Veljković S, Pandurović S, Denić N, Savić S. PEDESTRIAN INJURY MECHANISM IN ROAD ACCIDENTS INVOLVING COLLISION WITH TWO OR MORE VEHICLES. IInd World Congress of the International Association for Accidents and Traffic Medicine, Dubrovnik, 1988; p.16.
 3. Denić N, Pandurović S, Uzelac-Belovski Z, Dunjić D, Aleksandrić B, Veljković S, Savić S, Spasić S. FORENSIC AND LEGAL ASPECT OF INJURIES TO PASSENGER CAR DRIVERS WEARING SEAT BELT. IInd World Congress of the International Association for Accidents and Traffic Medicine, Dubrovnik, 1988; p.17.
 4. Veljković S, Uzelac-Belovski Z, Savić S, Denić N. TEENAGE DRIVERS IN ROAD ACCIDENTS. IInd World Congress of the International Association for Accidents and Traffic Medicine, Dubrovnik, 1988; p.22.
 5. Dožić V, Mičić S, Kovačević S, Savić S. FRAGE DER ÄRZTLICHEN VERANTWORTUNG BEIM EPIDURALEN HÄMATOM. Zentralblatt Rechtsmedizin 1989; 32(11): 886.
 6. Mičić S, Dožić V, Kovačević S, Savić S. SELBSTMORD UND ALKOHOL. Zentralblatt Rechtsmedizin 1989; 32(11): 891.
 7. Baralić I, Obradović M, Mičić S, Savić S. EPIDEMIOLIGICAL CHARACTERISTICS OF ADOLESCENT SUICIDES IN BELGRADE DISTRICT. Zentralblatt Rechtsmedizin 1989; 32(11): 910.
 8. Baralić I, Savić S, Obradović M, Kovačević S, Dunjić D, Pražić A, Čukić D. MOTIVES IN HOMICIDES WITH FEMALE VICTIMS. XVIth Congress of the International Academy of Legal Medicine and Social Medicine, Strasbourg, 1994; 285.
 9. Savić S, Baralić I, Čukić D, Pražić A, Obradović M, Ječmenica D. MEDICOLEGAL CHARACTERISTICS OF SUICIDES IN BELGRADE AREA FROM 1990 TO 1992. XVIth Congress of the International Academy of Legal Medicine and Social Medicine, Strasbourg, 1994; 304.
 10. Kovačević S, Obradović M, Baralić I, Savić S, Pavlekić S, Puzović D, Pražić A. CLINICAL AND FORENSIC RESEARCH OF FIREARM-RELATED WOUNDS. XVIIth Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dublin, 1997, 81.
 11. Pavlekić S, Puzović D, Obradović M, Kovačević S, Savić S, Pražić A. FORENSIC CHARACTERISTICS OF MASS MURDERS BY FIRE ARMS ON A TERRITORY OF BELGRADE. XVIIth Congress of the International Academy of Legal Medicine, Dublin, 1997, 64.
 12. Savić S, Alempijević Đ, Tucaković G. ANOMALOUS ORIGIN OF LEFT CORONARY ARTERY FROM THE PULMONARY TRUNK – CASE REPORT. The Eleventh European Anatomical Congress, Timisoara, Abstracts Book, 1998, 270.    
 13. Savić S, Alempijević Đ, Savić B, Boričić I. NECROTIZING FASCIITIS CLINICALLY MISDIAGNOSED AS A SIGN OF THE CHILD BATTERING – CASE REPORT. Proceedings of the 15th Triennal Meeting of International Association of Forensic Sciences, Los Angeles, USA, 1999, K8.  
 14. Alempijević Đ, Savić S. CURRENT STATUS OF THE FORENSIC PRACTICE IN THE CASES OF CHILD ABUSE IN SERBIA (FR YUGOSLAVIA). Proceedings of the 15th Triennal Meeting of International Association of Forensic Sciences, Los Angeles, USA, 1999, K7.           
 15. Alempijević Đ, Kovačević S, Savić S, Popović T. WOUNDS TO THE HEAD INFLICTED BY THE SIMULTANEOUS USE OF TWO HAND GUNS. Proceedings of the the 15th Triennal Meeting of International Association of Forensic Sciences, Los Angeles, USA, 1999, R53.
 16. Matejić D, Nikolić S, Micić J, Uzelac-Belovski Z, Savić S. SUDDEN CARDIAC DEATH AFTER PHYSICAL OR PSYCHICAL ABUSE – OUR EXPERIENCES. IVth International Symposium on Advances in Legal Medicine, Mainz, Germany, 1999; P-101.    
 17. Александрић Б, Савић С. КОЛАТЕРАЛНЕ ЦИВИЛНЕ ЖРТВЕ СМРТНО СТРАДАЛЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА У НАТО АГРЕСИЈИ НА СРЈ. Међународни симпозијум „НАТО агресија на Савезну Републику Југославију – 99“ Нови Сад, 2000; 411.                     
 18. Savić S, Alempijević Dj, Baralic I, Obradovic M. MEDICOLEGAL EXPERTISE OF FIREARM INJURIES WITH INTERNAL CHANGES OF BULLET TRAJECTORY. Zbornik na apstrakti XVI Kongres na lekarite na Makedonija, Ohrid, 2003; CM-II-8. 
 19. Atanasijevic T, Djokic V, Nikolic S, Veljkovic S, Savic S. FATAL FALLS FROM HEIGHT: EPIDEMIOLOGICAL AND MEDICOLEGAL CHARACTERISTICS. Proceedings of the 3rd European Academy of Forensic Sciences Meeting, Istanbul, Turkey, 2003; Forens Sci Int 2003, 136 Suppl 1. MED-TOA-08.
 20. Savic S, Stankovic V. MEDICOLEGAL IMPORTANCE OF DIABETES MELLITUS AND OTHER DISTURBANCES OF GLUCOSE METABOLISM. 2nd Annual meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Serres, Greece, 2004; 25.  
 21. Alempijevic Dj, Aleksandric B, Baralic I, Gojnic M, Jecmenica D, Kesic V, Pavlekic S, Savic S,  Zivanovic M. DEVELOPMENT OF PROTOCOL FOR FORENSIC EXAMINATION OF THE VICTIMS OF SEXUAL ASSAULT AND DOMESTIC VIOLENCE. 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Vienna, Austria, 2004;                                                                 
 22. Pavlekic S, Alempijevic Dj, Jecmenica D, Savic S, Veljkovic-Milenkovic S. SUICIDE PREVENTION: A FORENSIC PATHOLOGISTS’ VIEW. 7th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion, Vienna, Austria, 2004;
 23. Savic S, Banjanin I, Savic B. MEDICOLEGAL IMPORTANCE OF WATERHOUSE-FRIDERICHSEN SYNDROME. Abstract book of the 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanta, Romania, 2005; 52.
 24. Pavlekic S, Veljkovic S, Savic S. DRUG RELATED HOMICIDES. Abstract book of the 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanta, Romania, 2005; 85.
 25. Nikolic S, Atanasijevic T, Savic S, Micic J, Popovic V. THE UPPER-LIMB BONE INJURIES AMONG FATALLY INJURED CAR OCCUPANTS IN FRONTAL COLISIONS. Abstract book of the 3rd Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Constanta, Romania, 2005; 77-8.
 26. Atanasijevic T, Nikolic S, Djokic V, Savic S. FREQUENCY AND CHARACTERISTICS OF LIVER AND SPLEEN INJURY IN FALLS FROM HEIGHTS. Abstract book of the 4th Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, 2006; 25-6.
 27. Nikolic S, Atanasijevic T, Savic S, Popovic V. THE LIVER AND SPLEEN INJURIES AMONG FATALLY INJURED CAR OCCUPANTS IN FRONTAL COLLISIONS. Abstract book of the 4rd Annual Meeting of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Stara Zagora, Bulgaria, 2006; 64-5.
 28. Varljen T, Djuric M, Stanojevic A, Stojkovic O, Savic S. VICTIM OF MEDICAL MALPRACTICE: DNA TYPING AS TOOL FOR LINKING BIOLOGICAL SPECIMEN AND PATIENT. Abstracts of the Congress – DNA in Forensics 2006, Innsbruck, Austria, 2006; 30.
 29. Alempijević Dj, Jecmenica D, Pavlekic S, Savic S, Aleksandric B. MODEL PROTOCOL FOR FORENSIC MEDICAL EXAMINATION OF VICTIMS OF TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS. Proceedings of the 59th Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences, San Antonio, Texas, USA, February 2007; 280, G45.
 30. Savic S, Mihailovic Z, Banjanin I, Stanojevic A, Zivkovic V. MEDICOLEGAL ASPECTS OF SUICIDES COMMITTED BY HOSPITALIZED PATIENTS. Book of abstracts of the 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Охрид, Македонија, јуни 2007; 93-4.
 31. Alempijević Dj, Ječmenica D, Živković V, Pavlekić S, Savić S, Aleksandrić B.: DEATH DUE TO POSITIONAL ASPHYXIA-CASE STADY. Book of abstracts of the 5th Congress of the Balkan Academy of Forensic Sciences, Ohrid 2007; 191.
 32. Savić S, Stevanović R, Alempijević Đ, Petković S. MEDICO-LEGAL ASPECTS OD POSTTRAUMATIC GASTRODUODENAL ULCERATIONS. Proceedings of the 60th Annual Meeting of the American Academy of Forensic Sciences. Washington, USA, February 2008; G64:280-1.
 33. Savić S. THE PHYSICANS RESPONSIBILITY AS A BOUNDARY BETWEEN SOCIAL CRITICISM, LEGAL RULES AND MEDICAL ETHICS (Лекарска одговорност на размеђу између друштвеног критицизма, законске регулативе и медицинске етике). 7th Lošinj Days of Bioethics (лошињски дани биоетике), зборник резимеа, Мали Лошињ, Хрватска, јуни 2008; 111-2.

Изводи у зборницима националних скупова

 1. Христић Љ, Вељковић С, Дожић В, Ђуровић В, Савић С. НАЈЧЕШЋИ НЕПОСРЕДНИ УЗРОЦИ СМРТИ КОД ПОВРЕДА НА РАДУ. Књига резимеа VII-ог конгреса медицине рада Југославије, Будва, 1987; 218.
 2. Савић С, Баралић И, Христић Љ. НЕКЕ ЕПИДЕМИОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ СМРТНИХ ПОВРЕДА У ДОМАЋИНСТВУ. Зборник сажетака XXX-ог научног састанка микробиолога, инфектолога и епидемиолога Југославије, Пула, 1988; 154.
 3. Обрадовић М, Савић С, Тришић Б. ПРИЛОГ ПРОУЧАВАЊУ НЕКИХ ЕПИДЕМИОЛОШКИХ КАРАКТЕРИСТИКА САМОУБИСТАВА МАЛОЛЕТНИКА. Зборник сажетака XXX-ог научног састанка микробиолога, инфектолога и епидемиолога Југославије, Пула, 1988; 140.
 4. Савић С, Баралић И, Обрадовић М, Мичић С, Дожић В. ПРОБЛЕМИ У ОБЈЕКТИВНОМ УТВРЂИВАЊУ УЧЕСТАЛОСТИ САМОУБИСТВА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА. Књига сажетака Првог ванредног конгреса лекара Србије, Београд, 1993; 81.
 5. Ковачевић С, Обрадовић М, Баралић И, Савић С, Јечменица Д, Ђокић В, Донфрид Б. ПОВРЕДЕ ГРУДНОГ КОША У САОБРАЋАЈНОЈ АКЦИДЕНТОЛОГИЈИ КРОЗ КЛИНИЧКУ И ФОРЕНЗИЧКУ ПРАКСУ. Зборник сажетака 18. конгреса хирурга Југославије, Београд, 1994; 185.
 6. Савић С, Атанасијевић Т, Баралић И, Обрадовић М, Угриновић А, Козаревић Ј. СЛУЧАЈ ЕПИСТАКСЕ СА СМРТНИМ ИСХОДОМ ПОСЛЕ ПОВРЕДЕ ГЛАВЕ. Зборник радова XIV конгреса оториноларинголога Југославије, Београд, 1994; 58.
 7. Савић С, Обрадовић М, Баралић И, Пражић А, Ковачевић С. ЕПИДЕМИЈСКИ КАРАКТЕР ПОВРЕЂИВАЊА ВАТРЕНИМ ОРУЖЈЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА У ПЕРИОДУ ОД 1991. ДО 1993. ГОДИНЕ – ПРЕВЕНТИВНИ ЗНАЧАЈ. VIII конгрес превентивне медицине Југославије са међународним учешћем, Београд, 1995.
 8. Царан А, Нагулић М, Берисавац И, Бркић Ј, Савић С, Милисављевић М, Пушкаш Л. МАСНА ЕМБОЛИЈА МОЗГА У ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНОГ. Зборник сажетака II конгреса Југословенског друштва за неуронауке, Котор, 1995, 213.
 9. Николић С, Савић С, Јозић И, Вучовић Д, Матејић Д, Мицић Ј. ПОСТТРАУМАТСКА СЕПСА КАО КОМПЛИКАЦИЈА ПОВРЕДЕ И УЗРОК СМРТИ ПОВРЕЂЕНИХ. Стремљења и новине у медицини – књига сажетака, Београд, 1997.
 10. Павлекић С, Савић С, Мишковић Г, Вучовић Д, Николић С, Мицић Ј, Матејић Д. ИСКРВАРЕЊЕ КАО УЗРОК СМРТИ КОД ПОЛИТРАУМАТИЗОВАНИХ ПАЦИЈЕНАТА. Стремљења и новине у медицини – књига сажетака, Београд, 1997.
 11. Савић С. ФОРЕНЗИЧКА ТОКСИКОЛОГИЈА У ШВЕДСКОЈ – ИСКУСТВА СА ДВОГОДИШЊЕГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА. Зборник радова VII конгреса токсиколога Југославије са Међународним учешћем, Игало, 1998, 705.
 12. Вељковић С, Савић С, Мицић Ј, Николић С, Матејић Д. ФОРЕНЗИЧКИ ЗНАЧАЈ СТЕПЕНА КОРЕЛАЦИЈЕ ТАНАТОЛОШКОГ И ТОКСИКОЛОШКОГ НАЛАЗА У НАШИМ УСЛОВИМА, КОД НАПРАСНИХ И СУМЊИВИХ СМРТИ НАРКОМАНА. Зборник радова VII конгреса токсиколога Југославије са Међународним учешћем, Игало, 1998, 697.
 13. Савић С, Александрић Б, Ковачевић С. СУДСКОМЕДИЦИНСКО ИСТРАЖИВАЊЕ ЖРТАВА ПОГИНУЛИХ У ЗГРАДИ РТС У ТОКУ НАТО АГРЕСИЈЕ. Зборник радова I Конгреса прехоспиталне ургентне медицине, Аранђеловац, 1999; 192.
 14. Павлекић С, Мицић С, Савић С. ЗАДЕСНА „КЛАЊА“ У САОБРАЋАЈУ – ПРИКАЗИ СЛУЧАЈЕВА. Зборник радова I Конгреса прехоспиталне ургентне медицине, Аранђеловац, 1999; 193.
 15. Савић С, Алемпијевић Ђ, Ковачевић С, Дуњић Д, Николић С, Баралић И. СИНДРОМ ФИЗИЧКОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ – ИСТОРИЈАТ И ОПШТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ. Књига сажетака XXVIII Симпозијума „Стремљења и новине у медицини“, Београд, 1999; 111-13.
 16. Алемпијевић Ђ, Савић С, Вељковић С, Обрадовић М, Павлекић С, Мицић Ј. СУДСКОМЕДИЦИНСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ДИЈАГНОСТИКА СИНДРОМА ФИЗИЧКОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ. Књига сажетака XXVIII Симпозијума „Стремљења и новине у медицини“, Београд, 1999; 114-16.
 17. Ковачевић С, Обрадовић М, Савић С, Баралић И, Павлекић С, Алемпијевић Ђ. КЛИНИЧКО-ФОРЕНЗИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ПОВРЕДА ИЗ ВАТРЕНОГ ОРУЖЈА. Зборник сажетака XIV Конгреса лекара Србије и Конгрес лекара отаџбине и дијаспоре, Београд, 2000; 88-9.
 18. Николић С, Савић С, Мицић Ј. Узелац-Беловски З, Павлекић С. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА НЕУРОЛОШКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА У СИНДРОМУ МАСНЕ ЕМБОЛИЈЕ И ЊЕН СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ЗНАЧАЈ. Књига сажетака V конгреса неуролога Југославије, III конгреса Југословенског друштва за неуронауке, I Југословенског конгреса епилептолога, Златибор, 2000; 107.
 19. Савић С, Алемпијевић Ђ. ЕПИЛЕПСИЈА КАО ЕКСПЕРТИЗНИ ПРОБЛЕМ У СУДСКОМЕДИЦИНСКОЈ ПРАКСИ. Књига сажетака 2. Конгреса епилептолога Србије и Црне Горе са Међународним учешћем, Београд, 2004; 20.
 20. Савић С, Алемпијевић Ђ. КЛИНИЧКО-СУДСКОМЕДИЦИНСКИ ПРИСТУП КОД СУМЊЕ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ ДЕЦЕ И МЛАДИХ. Зборник радова и сажетака 5. конгреса неурологије и психијатрије развојног доба Србије и Црне Горе, Београд, 2005; 342.

Уџбеници, практикуми

 1. Савић С, Баралић И. ДИЈАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА УБИСТВА, САМОУБИСТВА И ЗАДЕСА. У Митровић М. и сар. ОСНОВИ УРГЕНТНЕ МЕДИЦИНЕ. Београд, 1995, 380-384.
 2. Обрадовић М, Ковачевић С, Савић С и сар. СУДСКОМЕДИЦИНСКА КЛАСИФИКАЦИЈА И КВАЛИФИКАЦИЈА ПОВРЕДА; ХИРУРШКА ИНТЕРВЕНЦИЈА И ЛЕКАРСКА ОДГОВОРНОСТ. У Стевовић Д. и сар. ХИРУРГИЈА ЗА СТУДЕНТЕ И ЛЕКАРЕ. Савремена администрација, Београд, 2000; 1007-9, 1009-12.
 3. Savic S i sar. FORENSIC MEDICINE – TEXTBOOK FOR MEDICAL STUDENTS. School of Medicine, University of Belgrade, Belgrade 2002.
 4. Савић С. СМРТ И УТВРЂИВАЊЕ СМРТИ; Вучовић Д, Савић С. МОЖДАНА СМРТ; Савић С, Баралић И. ДИЈАГНОЗА И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ДИЈАГНОЗА УБИСТВА, САМОУБИСТВА И ЗАДЕСА. У Вучовић Д. и сар. УРГЕНТНА МЕДИЦИНА. Обележја, Београд, 2002; 1235-6, 1236-43, 1277-81.

Књиге, поглавља

 1. Група аутора (уредник проф. др Момчило Бабић) МЕДИЦИНСКИ ЛЕКСИКОН, одреднице из области судске медицине, И.П. „Обележја“, Београд, 1999.
 2. Савић С, Алемпијевић Ђ. СУДСКОМЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ ФИЗИЧКОГ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ. У Срна Ј. и сар. ОД ГРУПЕ ДО ТИМА – МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНО УСАВРШАВАЊЕ СТРУЧЊАКА У СИСТЕМУ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА. Центар за брак и породицу, ИП „Жарко Албуљ“, Београд, 2001; 297-309.
 3. Алемпијевић Ђ, Савић С. КЛИНИЧКА СУДСКА МЕДИЦИНА – ПРИМЕНА У СЛУЧАЈЕВИМА ТРГОВИНЕ ЉУДСКИМ БИЋИМА (ЦЛИНИЦАЛ ФОРЕНСИЦ МЕДИЦИНЕ АНД ИТС АППЛИЦАТИОН ТО ЦАСЕС ОФ ТРАФФИЦКИНГ ИН ХУМАН БЕИНГС). У: Трговина децом у Србији – претња и реалност. Центар за права детета, Београд, 2006; 78-84.

Приручници

 1. Савић С, Алемпијевић Ђ. ДОКУМЕНТОВАЊЕ ТЕЛЕСНИХ ПОСЛЕДИЦА НАСИЉА НАД ЖЕНАМА. У: Насиље над женама – моја професионална одговорност (приручник за праксу у здравственим установама). Група аутора (уредник Станислава Оташевић) Аутономни женски центар, Београд, 2007; 73-88.

Учешћа на конференцијама

Организатор са др Ђ. Алемпијевићем

 • Симпозијум: МЕДИЦИНСКИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ФИЗИЧКОГ НАСИЉА НАД ДЕЦОМ. XXVIII Симпозијум “Стремљења и новине у медицини”, Медицински факултет у Београду, децембар, 1999.
 • Тродневни симпозијум ФИЗИЧКО НАСИЉЕ НАД ДЕЦОМ, за студенте Медицинског факултета у Београду, Истраживачка станица Петница, 2000.

Организатор са проф. др Браниславом Филиповићем

 • Округли сто: МЕДИКОЛЕГАЛНИ АСПЕКТИ ЗАВЕШТАЊА ТКИВА, ОРГАНА И ТЕЛА, 37. симпозијум “Стремљења и новине у медицини”, Медицински факултет у Београду, 10.12.2008.

Учешће на научним пројектима

 1. ПОВРЕДЕ ВОЗАЧА И ПУТНИКА У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА. Пројекат Републичког савета за безбедност саобраћаја СР Србије, руководилац пројекта проф.др Срећко Пандуровић, 1989
 2. ИНФЕКТИВНИ АГЕНСИ У МЕДИЦИНИ, ТЕМА: САВРЕМЕНА МЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА КОД УМРЛИХ ОСОБА СУМЊИВИХ НА АИДС. Пројекат Републичког фонда науке, руководилац пројекта проф.др С. Вељковић­
 3. СТРУКТУРА ГЕНЕТИЧКЕ ВАРИЈАБИЛНОСТИ ФОРЕНЗИЧКИХ МАРКЕРА У СТАНОВНИШТВУ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ. Пројекат Министарства науке Републике Србије, број пројекта 145 007, руководилац пројекта доц. др Оливер Стојковић

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен сам 23. јула 1957. године у Загребу. На Медицински факултет у Београду уписао сам се 1976/77. школске године, а дипломирао априла 1982. године, са просечном оценом 9,82. За постигнуте успехе у студирању награђен сам са по две универзитетске и факултетске награде. У току две школске године радио сам као студент демонстратор на предмету Микробиологија и имунологија.

Септембра 1983. године примљен сам за асистента приправника на предмету Судска медицина на Медицинском факултету у Београду, а у исто звање реизабран сам 1986. године. У звање асистента за предмет Судска медицина изабран сам 1988. године, а у исто звање реизабран 1991. године. Као асистент добио сам захвалницу од Медицинског факултета 1990. године за постигнуте резултате и залагање у раду и струци. За доцента на предмету Судска медицина изабран сам у априлу 1993. године, а у исто звање поново сам изабран јуна 1998. године. У звање ванредног професора изабран сам децембра 1999. године, а у исто звање поново сам изабран у марту 2005. године. У звање редовног професора за ужу научну област Судска медицина изабран сам 4. априла 2007. године.

Од новембра 2008. године учествујем у извођењу наставе из предмета Правна медицина на Правном факултету Универзитета у Београду.

Специјалистички испит из судске медицине положио сам 1987. године на Медицинском факултету у Београду са одличним успехом. У новембру 1985. године одбранио сам магистарски рад са насловом „Смртне повреде у домаћинству“. Докторску дисертацију са насловом „Судскомедицинске карактеристике самоубиства мушкараца“ одбранио сам 9. јуна 1992. године на Медицинском факултету у Београду.

Од априла 1995. године до јуна 1997. године провео сам две године на стручном усавршавању на Одељењу за судску медицину Универзитета у Лунду у Шведској. Одлуком Министарста правде Републике Србије 1999. године уписан сам у регистар сталних судских вештака за област Судска медицина.

Поседујем активно знање енглеског и шведског језика.

Члан сам Секције за судску медицину Српског лекарског друштва. У априлу 2000. године изабран сам за члана председништва Секције за судску медицину Српског лекарског друштва. У априлу 2004. године изабран сам за члана председништва Удружења за судску медицину Србије и Црне Горе и за главног уредника часописа удружења „Медицина Форенсис“. У јуну 2006. године на 4. састанку Балканске академије за форензичке науке (Тхе Балкан Ацадемy оф Форенсиц Сциенцес) изабран сам за председника овог удружења са једногодишњим мандатом. Био сам члан Удружења за судску медицину Југославије, Секције за саобраћајну медицину, Секције за токсикологију и Секције за превенцију самоубиства Српског лекарског друштва, као и члан председништва Секције за превенцију самоубиства. У октобру 1992. године на оснивачкој скупштини изабран сам за секретара и за члана Стручног одбора Југословенског удружења за судску психијатрију и судску медицину. Био сам члан председништва Југословенског удружења за медицинско право.

Члан сам једне испитне комисије и заменик у другој испитној комисији за полагање специјалистичког испита из судске медицине. Био сам члан испитне комисије за полагање усменог магистарског испита на групи „Форензичка патологија и експертизна дијагностика“.

У току више године обављао сам дужност секретара Катедре за судску медицину Медицинског факултета у Београду. Од октобра 2000. до децембра 2004. године обављао сам дужност шефа Катедре за судску медицину. Од почетка одвијања наставе из судске медицине на енглеском језику, од октобра 2000. године, обављам дужност руководиоца наставе на предмету Судска медицина.

Био сам делегат Катедре за судску медицину у Већу за основну наставу (члан комисије за нострификацију диплома), Научном већу и Већу за последипломску наставу. Председник сам Комисије за нострификацију диплома Већа за основну наставу. Члан сам Организационог одбора симпозијума „Стремљења и новине у медицини“ од 2003. године. У октобру 2003. године изабран сам за омбудсмана Медицинског факултета у Београду, са мандатом од две године.

У више наврата био сам члан стручних комисија за избор наставника и сарадника на Медицинском факултету у Београду и Новом саду, Факултету ветеринарске медицине у Београду и члан комисије за полагање усменог докторског испита. Био сам ментор у изради већег броја завршних радова студената Медицинског факултета у Београду, ментор у 12 завршених студентских стручних радова, ментор три одбрањене докторске дисертације и пет одбрањених магистарских теза.

У децембру 2003. године изабран сам за члана Издавачког савета „Медицинског подмлатка“ стручно-научног часописа студената Медицинског факултета у Београду. Члан сам Савета часописа „Темида“ – часописа о виктимизацији, људским правима и роду. Од јула 2003. године члан сам Националне експертске групе за развој и здравље младих Министарства здравља РС (подгрупа за заштиту младих од злостављања и занемаривања). У јуну 2007. године изабран сам за члана Етичког комитета Клинике за неурологију и психијатрију деце и омладине у Београду. У јуну 2007. године изабран сам за члана Етичког комитета Клинике за неурологију и психијатрију деце и омладине у Београду. Одлуком Владе Републике Србије од 15.11.2007. године именован сам за члана и председника Етичког одбора Србије.

Материјали за наставу и испите

Асфиксија – удушење

Идентификација

Насиље

Озледе

Раздерине, секотине, убодине

Танатологија

Трудноћа, побачај, чедоморство, сидс

Устрелине

Задес, самоубиство, убиство

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве