Стефан Јовановић, асистент

509
stefan.jovanovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеМеђународно приватно право
Пракса у правосуђу и управи, Пракса у привреди

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)

Година                         2023.

Институција                 Правни факултет Универзитета у Београду

Област                         Међународно приватно право

Докторске студије

Година                         2021. – у току

Институција                Правни факултет Универзитета у Београду

Област                        Међународноприватноправна ужа научна област

Мастер студије

Година                         2021.

Институција                Правни факултет Универзитета у Београду

Област (тема)             Одређивање меродавног права у улагачким споровима пред ICSID центром

Основне студије

Година                         2019.

Институција                 Правни факултет Универзитета у Београду

Стручна и научна усавршавања

Студије за иновацију знања на Правном факултету Универзитета у Београду – Право дигиталне имовине

Young ICCA Mentoring Program – 11th cycle (2024-2025) – Mentee,

Mentor: Dr. Eduardo Silva-Romero

Summer School on „Innovative Teaching Methods in Legal Education“ на Универзитету у Кадизу (Шпанија) у оквиру пројекта MELE (Modernising European Legal Education) од 18. до 25. септембра 2022. године

Познавање страних језика

говориенглески
користинемачки, шпански

Библиографија

 1. „Arbitration in Smart Contracts Disputes – a Look Into the Future“ Belgrade Law Review 4/23, 457-484.
 2. „Отворена питања међународног приватног права у Закону о трговачком бродарству“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније (2022), Београд, 417-437, (коауторски са проф. др Владимиром Павићем).
 3. „Садашњост и будућност института акторске кауције у српском међународном приватном праву“, предато за објављивање у факултетском зборнику у оквиру пројекта Савремени проблеми правног система Србије за 2022. годину.
 4. „Дозвољеност изјављивања ревизије у поступку признања стране судске одлуке“, Право и привреда, бр. 3/2022, Београд, 533-556. (коауторски са Давидом Вучинићем).
 5. „Међународни инвестициони спорови – питања меродавног права“, Зборник радова Копаоничке школе природног права, Том IV,Београд, 2021, 27-46.
 6. „Меродавно право за арбитрабилност предмета спора: lex fori, lex arbitri и њихове алтернативе“, Право и привреда, број 3/2021, Београд, 397-422.
 7. „Решавање о приговору ненадлежности због уговорене арбитраже у судској пракси“, Право и привреда, број 2/2020, Београд, 257-278.
 8. „Потенцијални проблеми арбитражних одлука у mergers and acquisitions трансакцијама“, Правни живот, број 11/2019, Том III, Београд, 491-510.
 9. „Претварање затворених друштава у јавно акционарско друштво – pro et contra“, Право и привреда, број 4-6/2019, Београд, 411-429.
 10. „Ставови, предрасуде и (не)информисаност студентске популације Србије о евроинтеграцијама и потенцијално решење проблема“, зборник студентских радова Министарства за европске интеграције Републике Србије Србија на путу ка ЕУ, Београд, 2018, 168 – 178.
 11. VIAC Арбитражна и медијацијска правила“ – превод правила Бечког међународног арбитражног центра (Vienna International Arbitral Centre) на српски језик (супервизор проф. др Владимир Павић), хрватски језик (супервизор проф. др. сц. Давор Бабић) и босански језик (са  адв. Илмом Касумагић)

Учешћа на конференцијама

 1. 18th Regional Private International Law Conference: „Private International Law and International Organizations – achievements and challenges” у новембру 2023. године у Нишу – учешће
 2. Излагање рада на конференцији Савремени проблеми правног система Србије на Правном факултету Универзитета у Београду у јуну 2023. године
 3. Предавач на XVI ELSA школи за будуће лидере – Независност судства на Копаонику од 24. 2. до 27. 2. 2023. на тему „Арбитража као алтернатива судству“
 4. 17th Regional Private International Law Conference: „Private International Law in era of digitalization: challenges and perspectives in post Covid-19 period” у новембру 2022. године у Скопљу (Северна Македонија)
 5. Предавач у панелу о арбитражи на Београдској конференцији правника (БЕКОП) одржаној у априлу 2022. године у Народној скупштини
 6. Излагач на Првој радионици о унапређењу online наставе на Правном факултету Универзитета у Београду одржаној у фебруару 2022. године
 7. 34. Сусрети Копаоничке школе природног права – Слободан Перовић: учестовање и излагање рада у оквиру секције International Commercial Contracts and Arbitration
 8. Конференција Удружења Правника у привреди и часописа Право и привреда на тему „Реформа пословног права“ у децембру 2021. године – излагање реферата
 9. EU Private International Law“ у организацији Faculty of Law Master in European Integration (2021)
 10. „International Topics“ Home Course (Private and Public International Law Topics) у организацији University of Pittsburgh Centre for International Legal Education (2021)
 11. Winter School of Investment Arbitration: Harmonization of the Legal Framework for Investment Protection у организацији GIZ (децембар 2020. године)
 12. XXIX Сусрет правника у привреди Србије 2020. године – учешће и излагање реферата (онлајн)
 13. XXVIII Сусрет правника у привреди Србије на тему „Привреда и привредна друштва“ од 27-29. маја 2019. године на Златибору – учешће и излагање реферата
 14. Радионица на тему онлајн наставе „eTeaching“ у организацији Europa-Institut Saarland University (новембар 2020)
 15. Зимска школа на тему Investments and Dispute Resolution Instruments у организацији GIZ-а и СС. Cyril i Methodius University Skopje у периоду од 20. до 22. новембра 2019. у Скопљу
 16. Free Trade Agreements and European Integration of SEE Countries“ у оквиру Jean Monnet Module FTA-SEE (2019/2020)
 17. Студијско путовање у седиште EQUINET-a (European Network of Equality Bodies) у Бриселу (Белгија) у априлу 2019. године
 18. Правна клиника за облигационо право на Правном факултету Универзитета у Београду (2018. – 2019. године)
 19. Mergers & Acquisitions Workshop у организацији адвокатске канцеларије Moravčević Vojnović in cooperation with Schoenher у периоду од децембра 2018. до фебруара 2019. године
 20. Школа еколошког права (School of Environmental Law) у организацији Архус центра, Организације за европску безбедност и сарадњу (OEBS) и Правног факултета УБ (2018)
 21. Похађање радионица и курсева на тему реторике, беседништва и јавног наступа
 22. Пракса у правном сектору ЈП „Електроприведа Србије“

Учешће на научним пројектима

Проблеми стварања, тумачења и примене права – стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду за 2024. годину

Савремени проблеми правног система Србије – стратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду за 2022. и 2023. годину

Члан организационог одбора домаће и међународне конференције „Правна заштита животиња“ у организацији Правног факултета Универзитета у Београду

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

 1. Члан Удружења за арбитражно право (Arbitration Association) од 2020. године
 2. Чланство у Young International Council for Commercial Arbitration (Young ICCA) од 2021. године
 3. Члан ICC Young Arbitration Forum (ICC YAF) од 2023. године
 4. Члан организационог тима прве студентске хуманитарне фондације Осмех на дар и волонтирање у хуманитарним активностима Фондације (2017. – 2019. године)
 5. Члан организационог тима Европског удружења студената права и младих правника (ELSA Београд) (2018. – 2019. године)

Награде и признања

 1. Награда „Професор Слободан Перовић“ за најбоље радове младих учесника Копаоничке школе природног права за 2021. годину (друго место)
 2. Прво место на конкурсу за награду „Гашо Кнежевић“ за најбоји рад из алтернативног решавања трговинских спорова (арбитража и медијација)
 3. „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за најбоље стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука за школску 2018/19. годину
 4. Награда за најбољи студентски научни рад из области Компанијског права Фондације „Професор др Мирко Васиљевић“ (јануар 2019)
 5. Прво место у свим категоријама (усменој и писменој: најбоља тужба и одговор на тужбу) на националном такмичењу у симулацији суђења (Moot Court 2018) из области заштите од дискриминације Осуди дискриминацију
 6. Диплома за најбољег говорника на такмичењу у симулацији суђења (Moot Court 2018) из области заштите од дискриминације Осуди дискриминацију
 7. Похвалнице Правног факултета за изузетан успех на националном и регионалном Moot Court такмичењу
 8. Похвалнице за најбоље студенте Правног факултета за све досадашње академске године (2018/19; 2017/18; 2016/17. и 2015/16.)
 9. Стипендије Фонда за младе таленте за најбоље студенте у Републици Србији – Доситеја за школске 2018/19. и 2019/20. годину (основне и мастер студије), Правног факултета Универзитета у Београду за 2017/2018. годину и Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2016/2017. годину

Остало

УЧЕШЋЕ НА MOOT COURT ТАКМИЧЕЊИМА:

 1. Међународно такмичење из права страних улагања и инвестиционе арбитраже (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court 2019)
 2. Међународно такмичење из међународних миграција и избегличког права (International Migration and Refugee Law Moot Court у организацији Амстердамског центра за миграције и избегличко право (Amsterdam Centre for Migration and Refugee Law) и Vrije Universiteit Amsterdam 2019. год.)
 3. Национално такмичење у симулацији суђења у области заштите од дискриминације „Осуди дискриминацију“ у организацији Повереника за заштиту равноправности и Фондације за отворено друштво (2018)

МЕНТОРСКИ РАД СА СТУДЕНТИМА:

Тренер тима Правног факултета на националном такмичењу из области заштите од дискриминације „Осуди дискриминацију“ које организује Повереник за заштиту равноправности и Фондација за отворено друштво за 2021. годину (освојено прво место и награда за најбољег говорника).

Тренутно води тим Правног факултета (заједно са проф. др Марком Јовановићем) на међународном такмичењу из спортске арбитраже Sports Arbitration Moot 2024.

Детаљна биографија

Стефан Јовановић је рођен 1996. године у Београду. Правни факултет Универзитета у Београду уписује 2015. године, а завршава 2019. године. Након дипломирања уписује мастер студије на Правном факултету Универзитета у Београду на пословно-правном модулу, подмодул Међународно пословно право, а завршава их 2021. године. Докторске студије уписује 2021. године у оквиру међународноприватноправне уже научне области.

Асистент је на Правном факултету Универзитета у Београду на предмету Међународно приватно право (Међународноприватноправна ужа научна област, Катедра за грађанско право). Од 2021-2023. године био је сарадник у настави, а током 2020. године био је ангажован као сарадник ван радног односа (демонстратор) на истом предмету. Од септембра 2021. године је секретар Београдског арбитражног центра. Секретар је часописа Harmonius – Journal for Legal and Social Studies in South East Europe од 2021. године.

Материјали за наставу и испите

Видети Moodle страницу.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве