др Татјана Јованић, редовни професор

кабинет 215 (види на мапи зграде)
011 3027 612
tanja@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеЕкономско право (предавања)
Економско право (студијска група)
Право централних банака (изборни IV година)
Мастер студијеЕкономско право
European Private Law
Докторске студијеЕкономско право
Економика европских интеграција

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2019
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Економско право
Докторат
Година2009
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правно-економске науке
Магистратура/мастер
Година2005
ИнституцијаInstitut za pravo i finansije, Gete Univerzitet, Frankfurt na Majni, Nemačka
Област (тема)LL.M/Finance
Магистратура/мастер
Година2004
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Правно-економске науке
Диплома
Година2001
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословно-правни смер

Стручна и научна усавршавања

Kao гостујући истраживач (visiting researcher) боравила је на следећим универзитетима: Универзитет у Хамбургу (2003); Универзитет у Лондону – King’s College, Institute of Advanced Legal Studies (2004, Erasmus); Центар за изучавање економског права (CREDECO) Université Nice Sophia Antipolis (2007, Erasmus).

Као гостујући наставник (visiting scholar) и предавач боравила је на следећим универзитетима: Правни факултет Универзитета у Тилбургу и TILEC (2015 и 2016, JoinEU-SEE grant); Правни факултет Свеучилишта у Загребу (2016, CEEPUS Mobility Grant); Правни факултет Универзитета у Марибору (2016, Jean Monnet Programme), Правни факултет Универзитета у Торину (2019). У летњем семестру академске 2009/2010 била је visiting scholar (Junior Faculty Development Program, US Dept of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs) на Правном факултету Универзитета Пенсилваније у Филаделфији (Penn Program on Regulation), где је учествовала у настави на семинару из регулације ризика. У академској 2004/2005.г. као стипендиста DAAD похађала је мастер студије на Институту за право и финансије, Јохан Волфганг Гете Универзитета у Франкфурту на Мајни. Од 2009.г. у континуитету предаје на Правном факултету Универзитета Удине у оквиру међународне летње школе посвећене регулацији тржишта и правима потрошача.

Поред наведеног, боравила је, у краћим периодима, и у: Макс Планк Институту, Хамбург (2003, 2011); Европском универзитетском институту у Фиренци (2002, 2009, 2011); Правном факултету Универзитета Париз I Pantheon Sorbonne (2010); Центру за студије права и друштва (CSLS) Универзитету Калифорније – Беркли (2010); Лондонској школи економије (Centre for Analysis of Risk and Regulation – CARR, 2012); Институту за немачко и европско пословно право, право конкуренције и регулације при Слободном универзитету у Берлину (2012) и др.

Од 2012. до 2020. године, усавршавала на семинарима  и обукама које су организоване од стране међународних организација, државних органа и професионалних асоцијација као што су: Централна банка Аустрије, Централна банка Француске, Европска централна банка, Међународни монетарни фонд и Joint Vienna Institute, Европски институт за јавну управу (EIPA, Луксембург) и др.; као и радионицама под окриљем донаторских програма и програма прекограничне сарадње (IPA, TAIEX и др.).

Познавање страних језика

говориенглески, француски
користинемачки

Библиографија

Почев од 2002. године, написала је преко сто чланака и поглавља у књигама (на српском, енглеском и француском језику), три монографије и два уџбеника. Неки од значајнијих радова:

„An Overview of Regulatory Strategies on Crypto-Asset Regulation – Challenges for financial Regulators in the Western Balkans“, EU Financial Regulation and Markets: Beyond Fragmentation and Differentiation (eds. I. Bajakić, M. Božina Beroš), University of Zagreb, Faculty of Law, 2021, 130-177.

The impact of European economic governance and EU accession negotiations on the central banks in candidate countries: the case of the National Bank of Serbia“, Mustafa Yağci (ed.), Political Economy of Central Banking in Emerging Economies, Routledge, 2020, Chapter 6.

Увод у економско право, Правни факултет Универзитета у Београду, 2019.

“Regional Development Agencies within the Governance Structures for Regional Development in the Countries of the Former Yugoslavia”, Lex Localis – Journal of Local Self-Government, Vol. 17, Issue 3/2019, 771-807.

“Banking Law and Regulation in Serbia”, Chapter 56, International Banking Law and Regulation, ed. D. Campbell, CILS, Thompson Reuters, update, Release 2, September 2018.

“Критеријуми за оцену утицаја државних мера према субјектима у јавном сектору привреде на конкуренцију у праву ЕУ“ у: Зборник: Усклађивање пословног права Србије са правом ЕУ (2018), ур. В. Радовић, Београд, 2018, 163-199.

“The Conditionality of Financial Support by International Financial Institutions as an Instrument for Liberalization in Recipient Countries”,  Law and transition, eds. B. Milisavljević, T. Jevremović Petrović, M. Živković, University of Belgrade Faculty of Law, Belgrade 2017, 163-175.

“Liberalization agenda and the general framework of Serbian Local Public Utility Services Regulatory Regime”, Network Industries Quarterly, Vol. 19. No.1 / 2017, 26-32.

„Competition Authorities as the Pillar of a Competitive Social Market Economy – a Case Study of Institution Building in Serbia“, Lexonomica, Vol. 9. No.2/ 2017, 125-142.

“Strengthening the Determinants of Local Government Capacities for the Successful PPP Implementation in the Western Balkans”, (коаутор С. Средојевић), A. Asquer, F. Becchis, D. Russolillo (еds.), The Political Economy of Local Regulation, Palgrave Macmillan, 2016,  237-254.

Процес регулације, Правни факултет, Београд, 2014.

Уџбеник (коаутор С. Табороши), Економско право, Правни факултет, Београд, 2010.

„Investment Funds Law and Regulation in Serbia“, Comparative Law Yearbook of International Business Vol. 31, 2009, Kluwer Law International, 91-126.

„Consumer Protection Law and Policy in Serbia: The Current State and Projections for the Future“,  C. Twigg-Flesner et al. (eds.), The Yearbook of Consumer Law, Ashgate, 2007, 465 – 473.

„Best Practices of Consumer Credit Reporting: Credit Reference Agencies – the Case of New EU Member States and Other South-East European Countries“, Diritto e Politiche dell’Unione Europea, Rivista quadrimestale (Giappichelli Editore, Torino), Vol. 2007-2, 30-50.

Учешћа на конференцијама

У Републици Србији учествовала је са рефератима на конференцијама организованим од стране Удружења правника Србија, Удружeња правника у привреди, Удружења банака Србије, правних факултета универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу, Економског факултета у Београду, Института економских наука, Института за међународну политику и привреду и др.

Излагала је реферате на већем броју конференција у иностранству, превасходно на европском континенту. Неке од значајнијих конференција:

7th ECPR Regulatory Governance Conference, “Regulation between effectiveness and legitimacy”, 4-6 July 2018, University of Lausanne, Switzerland (излагач и руководилац панела);

6th ECPR Regulatory Governance Conference, Tilburg, јул 2016, као један од пет учесника округлог стола: “Teaching Regulation and Governance: Practice, Pitfalls and Potential”, где је представила резултате свог постдокторског истраживања;

24th NISPAcee Annual Conference “Spreading Standards, Building capacities: European Administrative Space in Progress”, Zagreb, Croatia, 19-21 May 2016;

BCUR – British Conference of Undergraduate Research, 22-23 March 2016, Manchester Metropolitan University (представљање пројекта Студентске ревије за привредно право);

IACL (International Association for Consumer Law) Conference 29 June – 1 julу 2015, Amsterdam;

ICPP – International Conference on Public Policy, Milano, 2-4 July 2015;

5th ECPR Regulatory Governance Conference, Barcelona, 25-27 june 2014 “Regulatory Governance Between Global and Local”  (излагач и руководилац једног панела);

22th NISPAcee Annual Conference “Government vs. Governance in Central and Eastern Europe”, May 22-24, 2014, Budapest;

ЕRLC – European Congress on Rural Law , 11-14 Sept. 2013, Lucerne, Switzerland.

1st Annual Conference on the Regulation of Infrastructure Industries, Florence, Italy, EUI, Florence School of Regulation, 15 june 2012;

Private Regulation of Advertising, Transnational Private Governance Project, Robert Shumman Centre for Advanced Studies and the Hague Institute for the Internalisation of Law, EUI, Florence, February 2011.

IV International Conference: Competition and Regulation in Network Industries, Brussels, 25. November 2011.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиСтратешки пројекат Правног факултета, Универзитета у Београду; Пројакт МПНТР: Усклађивање пословног права са правом ЕУ (руководилац В. Радовић).
МеђународниPublic Policy Making and Analysis – Интердисциплинарни програм кратких циклуса у области креирања и анализе јавних политика (Erasmus+)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Удружење правника у привреди Србије, Удружење за усклађеност у пословању (члан и оснивач), Међународно удружење за економско право. Од 2014.г. члан Надзорног одбора Радне групе за регулаторно управљање (RegGov) при ECPR (European Consortium for Political Research), a од 2013.г. и члан Научног одбора при Торинској школи локалне регулације (Turin School of Local Regulation).

Оснивач и главни и одговорни уредник Студентске ревије за привредно право, стручно-научног часописа студената пословно-правног смера Правног факултета Универзитета у Београду, који излази као двоброј од 2010.г. Члан уредништва часописа „Годишњак“ Правног факултета Универзитета у Бањој Луци. Почев од 2007.г., учествовала у већем броју радних група за израду стратешких аката и закона из области заштите потрошача и финансијске регулације (у својству експерта ангажованог на пројектима хармонизације српског права са правом ЕУ, члана радне групе именованог решењем релевантног министарства или члана Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Републике Србије ЕУ). У својству члана Преговарачког тима учествовала је и у изради преговарачких позиција за поглавља којима је руководила. У 2021.г., као експерт учествовала је и у изради закона из области финансијске регулативе  Републици Северној Македонији.

Награде и признања

Остало

Стручне праксе (Internships): European Central Bank, DG Legal Services – Financial Law Division (2005); German Federal Financial Supervisory Agency – BaFin (2006).

Од краја 2012.г. ангажована је као спољни саветник за питања хармонизације прописа са правом ЕУ при Кабинету Гувернера Народне банке Србије. У том својству је од августа 2015. до маја 2021.г. била члан Преговарачког тима Владе Републике Србије за вођење преговора о приступању РС ЕУ, задужена за поглавља 4 (слобода кретања капитала), 9 (финансијске услуге) и 17 (економска и монетарна политика).

Од 2019.г. члан одбора Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, а од 2021.г. и заменик Председника одбора ове фондације.

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕпредмет ЕКОНОМСКО ПРАВО

План наставе и материјали постављени су на Moodle страници предмета:

https://lms.ius.bg.ac.rs/course/index.php?categoryid=32

Обавезна литература: уџбеник Т. Јованић, Увод у Економско право, Београд, 2019.

Испитна питања можете преузети ОВДЕ:  

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ – предмет ПРАВО ЦЕНТРАЛНИХ БАНАКА (изборни предмет, IV година, VIII семестар)

Право централних банака је нови изборни предмет који се изводи почев од академске 2023/2024 године. Информације о предмету и испитна питања можете преузети ОВДЕ: Настава ће подразумевати предавања, израду и представљање семинарских радова полазника на одабране теме. Меморандумом о пословној сарадњи Правног факултета са Народном банком Србије предвођена је стручна пракса за студенте нашег факултета, која се организује од 2018. године. Очекује се да ће похађање овог изборног предмета појачати шансе полазника приликом пријаве на „Програм управљања талентима у НБС“, који испуњавају услове конкурса.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве