Ђорђе Марковић, асистент

511
011 3027 774
djordje.markovic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

Среда 11:30 - 13:00
Среда 15:30 - 17:00

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеУставно право
Номотехника и писање правних аката (учествује у извођењу наставе)

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Уставно право
Докторат
Годинадокторанд
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Уставно право
Магистратура/мастер
Година2013.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Мастер рад: „Слободни мандат народних посланика у Републици Србији – правна и фактичка ограничења”
Диплома
Година2012.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Tеоријско-правни смер

Стручна и научна усавршавања

2018. Програм обуке наставно-научног особља у оквиру програма „TRAIN“ (Training & Research for Academic Newcomers), у организацији Универзитета у Београду;

10-11/2018. Истраживачки боравак: Central European University, стипендија: Civil Society Scholar Award;

08/2018. Летња школа у оквиру Еразмус+ програма: Radboud Summer School, Radboud University;

07/2017. Истраживачки боравак на Европа институту при Универзитету Сарланд, стипендија je финансирана из DAAD пројекта – ,,GradUS global’’;

07/2016. Сарајево. International Summer School Sarajevo 2016: Transitional Justice: Key Concepts, Processes and Challenges in SouthEast Europe, организатори: Удружење ,,Правник” и Konrad−Adenauer−Stiftung;

05/2016. Београд. Курс: Constitutional Review in Austria and Europe, одржао Christoph Hofstatter, Правни факултет Универзитета у Београду;

05/2015. Јереван. Конференција: ”Democratic citizenship: obtaining, developing, empowering – International Youth Forum”; организатор: European Youth Parliament in Armenia;

02/2015. Ђер. Зимска школа: ”State and Civil Society in Central and Eastern Europe, Law, Politics, Economy and Society – Winter seminar”, организатор: Szechenyi Istvan University.

Познавање страних језика

говориенглески, руски, француски

Библиографија

„Видовдански устав у уџбеницима уставног права – век касније“, Зборник радова са Међународне научне конференције „100 година од Видовданског устава“, ур. С. Ђорђевић, Ј. Вучковић, Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац 2021;

„Непосредно вршење суверености у Републици Србији – право и одговорност“, Зборник радова са Међународне научне конференције „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, ур. Г. Обрадовић и А. Тасић, Правни факултет Универзитета у Нишу, Ниш 2020, 79-101;

„Делимичне изборне реформе у Републици Србији“, Архив за правне и друштвене науке, Савез удружења правника Србије и Републике Српске и Институт за политичке студије, 1-2/2020. прихваћено за објављивање;

„Trampova reforma Vrhovnog suda“, Pravni život, Tom IV, 12/2019, 647-662;

„Procedures and Conditions for the Selection of the Constitutional Court Judges in the Post-Yugoslav States“, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, godina LXVII, 3/2019, 254–276;

,,Начин избора председника Републике Србије”, Зборник радова: Председник Републике и Устав (ур. Владан Петров), Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2018, стр. 123-142;

,,Органски закон у уставноправном поретку Републике Србије”, Зборник радова: Универзално и особено у праву (ур. Огњен Вујовић), том I, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица 2018, 287−307.

,,Независност судства у Републици Србији – предлози за промену уставног оквира за избор судија и престанак судијске функције”, Српска политичка мисао − посебно издање, 2017, 201-227;

,,Врховни суд у Уставу УК”, Зборник радова: Национално и међународно право – актуелна питања и теме (ур. Олга Јовић-Прлаиновић), том II, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Косовска Митровица, 2017, стр. 191 – 209, (коауторски − др Владан Петров);

„Имунитет неповредивости у модерном парламенту”, Правни живот, том IV, 12/2016, стр. 595 – 611.

Учешћа на конференцијама

09/2021. Крагујевац. Међународна научна конференција „100 година од Видовданског устава“,Правни факултет Универзитета у Крагујевцу, излаган рад: „Видовдански устав у уџбеницима уставног права – век касније“;

09/2020. Ниш. Међународна научна конференција „Oдговорност у правном и друштвеном контексту“, Правни факултет Универзитета у Нишу, Оnline, излаган рад: „Непосредно вршење суверености у Републици Србији – право и одговорност“;

03/2019. Софија, III Erasmus Legal Science Week – The Role of Courts in Contemporary Legal Orders, Sofia, 3/2019; излаган реферат на тему: Status, functions and legitimacy of the constitutional courts in the Ex-Yugoslav area;

12/2018. Сарајево. Учесник Округлог стола ,,Како образовати студенте о људским правима – изазови и перспективеˮ, Правни факултет Универзитета у Сарајеву;

05/2018. Косовска Митровица. Научни скуп са међународним учешћем: ,,Универзално и особено у праву”, организатор: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Правни факултет, излаган рад: ,,Органски закон у уставноправном поретку Републике Србије”;

11/2017. Београд. Учешће у организацији и спровођењу курса: American Constitutional Law and Legal Problems, на Правном факултету Универзитета у Београду;

05/2017. Косовска Митровица. Научни скуп са међународним учешћем: ,,Национално и међународно право – Актуелна питања и теме”, организатор: Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Правни факултет, излаган рад: ,,Врховни суд у Уставу УК”;

12/2016. Копаоник. 29. Копаоничка школа природног права − Право и друштвени императиви, Копаоник, организатор: Удружење правника Србије, излаган рад: „Имунитет неповредивости у модерном парламенту”;

11/2016. Београд. Поглед на устав Србије – десет година касније, Српски правнички клуб и Правни факултет Универзитета у Београду, излаган реферат на тему: Правосудни систем.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиПројекат Правног факултета Универзитета у Београду, Епидемија. Право. Друштво. Јавноправна питања.
2020. ,,Идентитетски преображај Србије” (подтема: Преображај јавног права Србије);
2018 – у току: „Конституционализам и изградња правне државе“;

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Српско удружење за уставно право

Архив за правне и друштвене науке (секретар Редакције 2019-2021, члан Редакције 2021-)

Награде и признања

Стипендиста Фонда за младе таленте Доситеја

Добитник похвалница најбољим студентима Правног факултета Универзитета у Београду

Остало

Секретар Правне клинике Правног факултета Универзитета у Београду (2019/2020. и 2020/2021)

Секретар за последипломске студије Катедре за јавно право (2018-)

Детаљна биографија

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве