др Јелена Лепетић, ванредни професор

кабинет 214 (види на мапи зграде)
011 3027 638
jelena.lepetic@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Заказивање одржавања консултација се врши путем електронске поште у договору са студентима.

Предмети

Основне студијеКомпанијско право
Стечајно право
Мастер студијеКомпанијско право
Стечајно право
EU Company Law
Докторске студијеКомпанијско право
Стечајно право

Академска каријера

Избор у звање (актуелно)
Година2020.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна
Докторат
Година2014.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Пословноправна
Магистратура/мастер
Година2008.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Управноправна
Диплома
Година2006.
ИнституцијаПравни факултет Универзитета у Београду
Област (тема)Међународноправни смер

Стручна и научна усавршавања

 • Истраживачки боравак (два месеца), као стипендиста ДААД-а (Deutscher Akademischer Austauschdienst), на Макс Планк институту за међународно приватно и упоредно право, Хамбург, Немачка, 2019.
 • Истраживачки боравак (месец дана), као стипендиста Макс Планк друштва (Max-Planck-Gesellschaft), на Макс Планк институту за међународно приватно и упоредно право, Хамбург, Немачка, 2018.
 • Истраживачки боравак (два месеца), на Макс Планк институту за међународно приватно и упоредно право, Хамбург, Немачка, 2017.
 • Истраживачки боравак (три месеца), као стипендиста ДААД-а (Deutscher Akademischer Austauschdienst), на Макс Планк институту за међународно приватно и упоредно право, Хамбург, Немачка, 2013.
 • Истраживачки боравак (два месеца), као стипендиста Макс Планк друштва (Max-Planck-Gesellschaft), на Макс Планк институту за међународно приватно и упоредно право, Хамбург, Немачка, 2012.
 • Учесник летњег тренинга за немачко и европско право на Лудвиг Максимилијан универзитету у Минхену, Минхен, Немачка, јул 2008.

Познавање страних језика

говориенглески
користифранцуски, немачки

Библиографија

 1. „Стечајна медијација“, Liber amicorum професор др Мирко Васиљевић (ур. Душан Поповић), Београд, 2021, стр. 477-494;
 2. Компанијско право – Право привредних друштава, ЈП „Службени гласник“, Београд, 2020, 517 страна (коаутори: Мирко Васиљевић, Татјана Јевремовић Петровић);
 3. „Медијабилност спорова у вези са стечајним поступком“, Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније – 2020 (ур. Вук Радовић), Београд, 2020, 99-118;
 4. „Оспорена потраживања и медијација у српском стечајном праву – de lege lata и de lege ferenda”, Право и привреда, бр. 3/2020, стр. 156-176;
 5. Стечај групе привредних друштава, Правни факултет Универзитета у Београду, 2019 (302 стране);
 6. “Serbia: The Protection of Minority Investors and the Compensation of Their Losses”, Global Securities Litigation and enforcement (eds. Pierre-Henri Conac, Martin Gelter), Cambridge, 2019, стр. 692-728 (коаутори: Мирко Васиљевић, Јасна Васиљевић);
 7. „Јединство чланских права и уговори о гласању акционара”, Право и привреда, бр. 4-6/2019, стр. 225-248;
 8. „Додатни гласови као награда лојалним акционарима – предлог за реформу”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2019, стр. 140-158;
 9. „Једна акција – један глас: да ли је време за промене”, Зборник радова Правног факултета у Новом Саду, бр. 3/2018, стр. 1195-1215;
 10. „Активизам акционара”, Право и привреда, бр. 10-12/2018, стр. 105-123;
 11. „Једнак третман акционара – правно правило или принцип”, Правни живот, бр. 11/2018, стр. 35-49;
 12. „Злоупотреба поверења у обављању привредне делатности – (не)успели покушај осавремењивања кривичног права”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 2/2018, стр. 106-138 (коаутор: Наталија Лукић);
 13. “CJEU Judgments on Golden Shares: Implications for Serbia as an EU Candidate Country”, Legal Implication of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA (ed. Dušan V. Popović), Belgrade, 2018, pp. 121-136;
 14. “Golden Shares in EU Law:  Restrictions on the Free Movement of Capital and/or Right of Establishment – Why Does it Matter? ˮ, Law and Transition: Collection of Papers (eds. Bojan Milisavljević, Tatjana Jevremović Petrović, Miloš Živković), Belgrade, 2017, pp. 307-320;
 15. „Златне акције између приватног и јавног права у пракси Суда правде Европске уније”, Право и привреда, бр. 4-6/2017, стр. 118-139;
 16. „Правна природа привредних комора”, Право и привреда, бр. 10-12/2016, стр. 5-23 (коаутори: Мирко Васиљевић, Владан Петров);
 17. „Механизми колективне заштите у компанијском праву и праву тржишта капитала – колективна тужба акционара”, Право и привреда, бр. 4-6/2016, стр. 144-162;
 18. „Повезана лица у пословном праву”, Право и привреда, бр. 10-12/2015, стр. 19-39;
 19. Компанијскоправни режим сукоба интереса – дужност лојалности, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд, 2015 (прерађена докторска дисертација), 381 страна;
 20. „Право акционара на индивидуалну тужбу”, Анали Правног факултета у Београду, бр. 1/2014, стр. 187-204;
 21. „Последице отварања стечаја на арбитражни поступак у праву Србије”, Право и привреда, бр. 7-9/2014, стр. 453-468 (коаутор: Урош Живковић);
 22. „Право акционара на постављање питања”, Право и привреда, бр. 4-6/2013, стр. 207-225;
 23. “Public Disclosure of Inside Information”, Annals of the Faculty of Law in Belgrade – Belgrade Law Review, No. 3/2012, стр. 188-206;
 24. „О равноправности државе као акционара у неким формама капитал учешћа”, Правни живот, бр. 11/2012, стр. 111-126;
 25. „Златне акције у компанијском праву Србије”, Право и привреда, бр. 4-6/2012, стр. 164-178;
 26. „О појму insider-a у праву Европске уније”, Право и привреда, бр. 4-6/2011, стр. 672-687;
 27. „Регистрација привредниx субјеката”, Правни живот, бр. 11/2010, стр. 193-202.
 28. „О појму insider-а  у праву Сједињених Америчких Држава“, Право и привреда, бр. 4-6/2010, стр. 159-170;
 29. Однос компанијског и управног права, Београд, 2010, необјављени преддокторски рад на Правном факултету Универзитета у Београду, 70 страна;
 30. „Eurojust – јачање правосудне сарадње у Европској унији” (коаутор: Јелена Ћеранић), Правни живот, бр. 14/2009, стр. 159-176;
 31. „Бела шенгенска листа”, Страни правни живот, бр. 1/2009, стр. 87-110;
 32. „Грађани и локална самоуправа у Црној Гори”, Страни правни живот, бр. 2/2008, стр. 195-216;
 33.  „Управни спор пуне јурисдикције у законодавству и пракси Србије”, Правни информатор, бр. 5/2008, стр. 46-53;
 34. „Ћутање управе” са посебним освртом на спор пуне јурисдикције, Београд, 2008, необјављени мастер рад на Правном факултету Универзитета у Београду, 50 страна.

Учешћа на конференцијама

 • Cross-border Conversions, Mergers and Divisions – The amendment of Directive (EU) 2017/1132 by Directive (EU) 2019/2121, Valencia, 2020 (online)
 • Seventh Max Planck PostDoc Conference on European Private Law, Hamburg, 2018.
 • 1st International PhD Students’ Conference on Economic Law, Bialystok, 2018.
 • Jean Monnet Conference, “Legal Implication of Trade Liberalization under SAAs and CEFTA”, Belgrade, 2018.
 • International Conference, “Law and Transitionˮ, Belgrade, 2017.
 • Contemporary Issues in Company Law, Belgrade, 2011.
 • Мајски сусрети правника у привреди, Врњачка Бања, 2010, 2011, 2012, 2013. и 2016; Златибор, 2017. и 2019; 2020 (online)
 • Копаоничка школа природног права, Копаоник, 2009, 2012. и 2018.

Учешће на научним пројектима

ДомаћиСтратешки пројекат Правног факултета Универзитета у Београду „Епидемија. Право. Друштво.ˮ
„Усклађивање пословног права Србије са правом Европске уније” који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Међународни„Прекогранично реструктурирање на унутрашњем тржишту“, Универзитет у Валенсији (Cross-Border Corporate Restructuring in the Internal Market, University of Valencia, Spain)
Еразмус+ КА203 – Стратешко партнерство у високом образовању „Нови квалитет образовања кроз образовање за родну равноправност – стратешко партнерство за израду мастер програма Право и род” (New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master’s Study Program Law and Gender – LAWGEM)

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Члан Удружења правника у привреди

Члан Европског правног института (European Law Institute – ELI)

Члан редакције часописа „Право и привреда” од 2017.

Члан Издавачког савета „Студентске ревије за привредно право” од 2011.

Награде и признања

Остало

 • Продекан за међународну сарадњу Правног факултета Универзитета у Београду (2018-2021), реизабрана 2021.
 • Предавач и испитивач на основним студијама Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, одељење Сребреница, предмети: Право привредних друштава и Пословно право (2015-2017)
 • Одржала предавања из Компанијског права ЕУ на Правном факултету Универзитета у Бјалистоку, Бјалисток, Пољска, 2018 (Еразмус +)
 • Одржала предавање “Golden Shares in the Jurisprudence of the CJEU – The Impact on National Company Laws” на Макс Планк институту за међународно приватно и упоредно право, Хамбург, Немачка, 2017.
 • Члан надзорног одбора Удружења правника у привреди Србије
 • Секретар часописа „Анали Правног факултета у Београду” (2016-2018)
 • Секретар часописа „Право и привреда” (2014-2017)
 • Секретар Катедре за грађанско право (2013-2018)
 • Евалуатор пројекта CABUFAL – Capacity Building of the Faculty of Law, University of Montenegro – curricula refreshment, boosting of international cooperation and improving human, technical and library resources

Детаљна биографија

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве