др Јовица Тркуља, редовни професор у пензији

trkulja@ius.bg.ac.rs

Пријем студената (консултације)*:

*само у недељама у којима се одржава настава

Консултације се одржавају у кабинету

ОБАВЕШТЕЊА

Предмети

Основне студијеПолитички систем

Академска каријера

Стручна и научна усавршавања

Познавање страних језика

Библиографија

Области истраживања: политички систем, савремене политичке идеје и институције, уставно право, проблеми посткомунистичке транзиције. Из ових области до сада је објавио књиге и чланке у часописима и зборницима:

 • Апорије диктатуре пролетаријата, Научна књига, Београд, 1990,
 • Социјализам на суду историје, Младост, Београд, 1990,
 • Освајање демократије – оглед о посткомунизму, ИА Драганић, Београд, 1993,
 • Суочавање с безнађем, Чигоја, Београд 1998,
 • На рубу пропасти, АИЗ Досије, Београд, 1999,
 • Кроз беспуће 1-2, АИЗ Досије, Београд, 2002,
 • »Порицање владавине права«, Уставност и владавина прва, зборник (ред. Коста Чавошки), ЦУПС, Београд, 2000, стр. 205-220.
 • »Србија на историјској прекретници«, зборник Револуција и поредак, о динамици промена у Србији (ред. Ивана Спасић и Милан Суботић), Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2001, стр. 117-128.
 • »Између ауторитаризма и демократије«, зборник Биланс промена, Србија – годину дана после (ред. Јовица Тркуља), Кикинда, 2002, стр. 37-50.
 • »Крај мита о независном новинарству«, зборник (Ре)констуркција институција – годину дана транзиције у Србији (ред. Владимир Цветковић), Института за филозофију и друштвену теорију, Београд, 2002, стр. 469-476.
 • »Од остракизма до издаје и аутокомпромитације интелектуалаца«, зборник Интелектуалци у транзицији, (ред. Јовица Тркуља), Кикинда, 2003, стр. 331-346.
 • »Глобализација као потчињавање и као шанса«, реферат за научни скуп, зборник Време глобализације (ред. Милош Кнежевић), Београд, 2003, стр. 13-17.
 • »Overcoming the Evil of the Authoritarian Past by Legal Methods. From Nationalistic to Democratic Legitimacy«, u The Rule of Law, Security in the Region and Human Rights, Heinrich Boll Foundation, Regional Office Сарајево, 2003, стр. 165.169.
 • “Модерна демократска држава и транзиција«, зборник Држава и транзиција, (ред. Јовица Тркуља), СО Кикинда и Народна библиотека »Јован Поповић«, Кикинда, 2005, стр. 87-106.
 • „Умеће политичког беседништва“, Hereticus, Београд, Vol. III (2005), Nо. 3-4, стр. 7-24.
 • „Однос медија и власти“, Hereticus, Београд, Vol. IV (2006), No. 1-2, стр. 11-27.
 • „Алтернативна решења статуса Косова и Метохије“, Hereticus, Београд, Vol. V (2007), No. 3-4, стр. 9-18.
 • „Драгољуб Јовановић као народни трибун, политичар и вечити дисидент“, Hereticus, Београд, Vol. V (2007), No. 3-4, стр. 231-238.
 • „Рехабилитација као мера правног савладавања ауторитарне прошлости“, Hereticus, Београд, Vol. VI (2008), No. 3-4, стр. 11-20.
 • „Апорије правног савладавања ауторитарне прошлости у Србији“, Hereticus, Београд, Vol. VIII (2009), No. 1-2, стр. 35-58, Правна ријеч – часопис за правну теорију и праксу, Бања Лука, број 18, Година VI 2009. стр. 2009. стр. 107-127.
 • „Дефицити српске легислативе о слободи удруживања“, зборник Уставно ограничење слободе удруживања, зборник (ред. Боса Ненадић и Љубица Павловић), Уставни суд Републике Србије, Београд, 2010, стр. 30-55), Hereticus, Београд, Vol. VII (2009), No. 3, стр. 28-47.
 • „Судски процес и осуда Божидара Јакшића“, Hereticus, Београд, Vol. VII (2009), No. 4, стр. 187-194.
 • „Конфузија у српском правосуђу“, Hereticus, Београд, Vol. VIII (2010), No. 1, стр. 35-50.
 • Савременици о Слободану Јовановићу, зборник, (ред. Тркуља Јовица, Вучинић Маринко), Правни факултет Универзитета у Београду и Службени гласник, Београд, 2009, стр. 430.
 • „Рехабилитација Михаила Ђурића“, Hereticus, Београд, Vol. VIII (2010), No. 1, стр. 166-205.
 • „Конфузија у српском правосуђу“, Hereticus, Vol. VIII, No. 1, Београд, 2010, стр. 35-50.
 • „Континуитет кварења медијских закона у Србији“, Hereticus, Vol. VIII, No. 2, Београд, 2010, стр. 26-48.

Учешћа на конференцијама

Учешће на научним пројектима

Чланство у стручним и научним удружењима, организацијама, телима

Награде и признања

Остало

Детаљна биографија

Рођен је 1952. године у Кикинди где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1975, магистрирао 1980. и докторирао 1986. године на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету је радио од 1976. до 1986. године као асистент на Катедри за социологију права. На Катедри за јавно право биран је за доцента на предмету Политички систем 1987, за ванредног професора 1992. и за редовног професора 1997. године.

Организовао је више десетина научних скупова и као редактор приредио зборнике радова. Основао је и уређивао више часописа (Гледишта, Српска политичка мисао, Hereticus) и библиотека. Главни је и одговорни уредник часописа Hereticus, Библиотеке „Политика и друштво“ и уредник Правне библиотеке ЈП „Службени гласник“. Шеф је Катедре за јавно право Правног факултета Универзитета у Београду.

Материјали за наставу и испите

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве