Право и правда 2014

План предавања на предмету Право и правда

26. II – Уводни час: План и начин рада

5. III – Сергеј Трифуновић: Право и правда, морал и милосрђе, саосећање и солидарност: случај родитеља Тијане Огњановић

12. III – Проф. др Жарко Пуховски: Упитна привилегираност ратних злочина

19. III – Проф. др Миодраг Орлић: Право као пут ка правди

26. III – Др Горан Илић, заменик Републичког јавног тужиоца и председник Удружења тужилаца: Јавни тужилац у борбама за право и правду у Србији

16. IV – Проф. др Драган Стојановић: Право и правда код Достојевског

23. IV – Проф. др Миленко Крећа: Један поглед из Међународног суда правде на право и правду

30. IV – Проф. др Владета Јеротић: Да ли је могућа универзална етика – морал пре религије?

7. V – Дејан Јовановић: Право, правда и полиција – Случај официра полиције Дејана Јовановића

14. V – Судија Драгомир Милојевић, председник Врховног касационог суда: Допринос Високог савета судства борби за право и правду у Србији

21. V – Проф. др Ана Димишковска: Маневрисање у правној аргументацији између права и (не)правде

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве