Право и правда 2015

План предавања на предмету Право и правда

25. II – Уводни час: План и начин рада

4. III – Родољуб Шабић, повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности: Мањкавости и недоследности у нашем правном поретку у областима слободе приступа информацијама од јавног значаја и заштите података о личности с обзиром на наша уставна решења и европске стандарде

11. III – Проф. др Јасмина Ахметагић: Право, правда и књижевност као етички дисксурс: Странац Албера Камија

18. III – Др Слободан Бељански, адвокат: Правичност у кривичном поступку

25. III – Проф. др Јасна Омејец, председница Уставног суда Хрватске: Истине и заблуде о улози Уставног суда у свјетлу еуропеизације хрватског права

15. IV – Проф. др Малгорзата Крол (Универзитет Лођ, Пољска): Право и правда у расправи о абортусу у Пољској на почетку трећег миленијума (Law, Justice and Abortion Discourse in Poland at the Beginning of the Third Millennium)

22. IV – Сандра Орловић, директорка Фонда за хуманитарно право: Транзициона (не)правда у српском и југословенском простору

29. IV – Академик проф. др Тибор Варади: Употреба и злоупотреба простора права

6. V – Судија др Ирмгард Грис, заменски члан Уставног суда и екс председница Врховног суда Аустрије: Судија као законодавац? – Моћ и одговорност судије у демократској правној држави (Richter als Gesetzgeber? – Macht und Verantwortung des Richters im demokratischen Rechtsstaat)

13. V – Проф . др Владета Јанковић: Идеја правде у класичној античкој митологији

20. V – Проф. др Мирољуб Лабус: Право, правда и економија

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве