Право и правда 2016

План предавања на предмету Право и правда

24. II – Уводни час: План и начин рада

2. III – Саша Јанковић, заштитник грађана Републике Србије, Омбудсман између права и правде

9. III – Проф. др Драгор Хибер, Уговорна казна између накнаде штете и приватне казне

16. III – Владимир Вукчевић, први Републички тужилац за ратне злочине, Први српски тужилац за ратне злочине у борби за право и правду

23. III – Академик проф. др Драган Вукчевић (ЦАНУ), О оптималном праву

30. III – Проф. др Сретен Петровић, Идеје права и правде у словенској митологији

13. IV – Проф. др Драгољуб Поповић, екс судија Европског суда за људска права, Интервенција правде у функционисању права

20. IV – Проф. др Фикрет Карчић, Правда у исламском учењу

27. IV – Проф. др Зоран Стојановић, Сврха казне

4. V – Адвокати Небојша Влајић и Љубомир Пантовић, Из адвокатског угла: (Не)право и (не)правда у досадашњем судском процесу против Оливера Ивановића

11. V – Проф. др Лидија Р. Баста, Наднационални конституционализам: Устав без државе?

18. V – Проф. др др х.ц. Владимир В. Водинелић, Тумачење аутентичног тумачења

25. V – Радош Ђуровић, АПЦ-ЦЗА, (Не)право и (не)правда на избегличкоазилантским путевима

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве