Право и правда 2017

План предавања на предмету Право и правда

22. II – Уводни час: План и начин рада на предмету Право и правда

1. III – Проф. др Даница Поповић (Економски факултет Универзитета у Београду), Тржиште, правда и привредни раст

8. III – Проф. др Зоран Радовановић (Медицински факултет Универтитета у Београду), Лекарско „право“ на чињење неправде – Примери из праксе

15. III – Адв. Зденко Томановић, Изговори чувара правде за ускраћивање правде

22. III – Проф. др Маријана Пајванчић (Правни факултет Универзитета у Новом Саду), Право на равноправност: Једнаке могућности учешћа жена и мушкараца у одлучивању о пословима јавне власти

29. III – Проф. др Невена Петрушић (Правни факултет Универзитета у Нишу), први Повереник за заштиту равноправности, Домети и лимити правних механизама за сузбијање дискриминације у правном систему Србије

12. IV – Проф. др Тодор Куљић (Филозофски факултет Универзитета у Београду), Релативизација социјалне правде у неолиберализму

19. IV – Академик проф. др Јасмина Грковић-Мејџор (Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду), Појмовни темељи старог словенског права у индоевропском контексту

26. IV – Судија Љубица Милутиновић, Врховни касациони суд Србије, Право на суђење у разумном року

3. V – Проф. др Весна Ракић-Водинелић (Правни факултет Универзитета у Београду и Правни факултет Универзитета Унион), (Не)право, (не)правда и судија Небојша Симеуновић

10. V – Професор емеритус Горан Марковић (Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду), Малолетничка делинквенција – ко је крив?

17. V – Доц. др Матеја Ђуровић (City University of Hong Kong School of Law & King’s College School of Law of the University of London), Значај владавине права (rule of law) у Хонгконгу – Право и правда у контексту односа Хонгконга с НР Кином

24. V – Академик проф. др Маријан Павчник, судија Уставног суда Словеније (Правни факултет Универзитета у Љубљани), Отворена питања аргументације у праву

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве