Право и правда 2019

План предавања на предмету Право и правда

27. II – Уводни час: План и начин рада на предмету Право и правда

6. III – Судија Верољуб Цветковић (Врховни суд Србије – Апелациони суд у Београду), Утицај промене друштвених вредности на систем правне заштите у Републици Србији

13. III – Јавна извршитељка Александра Трешњев (Председница Коморе јавних извршитеља), Јавни извршитељ – нова правничка професија и нова правна институција у српском правном систему и поретку

20. III 15.20 – Проф. др Мартин Боровски (Правни факултет Универзитета у Хајделбергу – Prof. Dr. Martin Borowski, Juristische Fakultät der Universität zu Heidelberg), Целовита реконструкција Радбрухове формуле (A Comprehensive Reconstruction of Radbruch’s Formula)

20. III 17.10 – Проф. др Филип Кларе (Факултет правних и политичких наука Универзитета у Бордоу – prof. dr. Philippe Claret, Faculté de droit et science politique, Université de Bordeaux), Демократски избори под знаком питања (Les élections démocratiques en question)

17. IV – Научна саветница др Зорица Мршевић (Институт друштвених наука), Трансродно лице правде

24. IV – Проф. др Мирко Ђошевски (Филозофски факултет Универзитета „Св. Кирил и Методиј“, Скопље), Идеал социјалне праведности у делу Карла Маркса

8. V – Проф. др Младен Лазић (Филозофски факултет Универзитета у Београду – Одељење социологије), Вредносне промене у Србији 1989-2018

15. V – Проф. др Зоран Покровац (Правни факултет Свеучилишта у Сплиту), Право, правда и транзицијска (не)правда

22. V – Проф. др Дубравка Стојановић (Филозофски факултет Универзитета у Београду – Одељење историје), (Не)право и (не)правда у случају библиотеке XX век – необичне појаве дугог трајања у нашој култури

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве