Tag: конкурс

Конкурс за доделу „Награде Веселина Лучића“

Конкурс за најбоље научно односно стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду Пријава за научно дело Конкурс за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду

Обавештење о конкурсу за делегате 20. међународне конференције “БЕОГРАДСКИ МЕЂУНАРОДНИ МОДЕЛ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА – БИМУН 2023″

Удружење за Уједињене нације Србије припрема 20. међународну омладинску конференцију „БЕОГРАДСКИ МЕЂУНАРОДНИ МОДЕЛ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА – БИМУН 2023″,која ће се одржати у Београду од 15. до 19. марта 2023. године.Након 19 успешно организованих међународних конференција (2004-2022), БИМУН има велики углед међу успешним студентима и код значајних институција и међународних организација....

Конкурс за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2022/2023. годину

На основу члана 6 Статута Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“, 03-15 број: 61212-2145/1-22 од 30. маја 2022. године, Одбор Фондацијe „Нови добротвори Универзитета у Београду“, на сeдници одржаној 15. новембра 2022. године, донео је: О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ ДОБРОТВОРИ...

Конкурс за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића Београд, 31. октобар 2022. године 03-03 број: 67-4388/1-22 На основу члана 6 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 31. октобра 2022. године донео је: ОДЛУКУ  О...

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве