Tag: конкурс

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА О ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Програмом студија обухваћене су како основе представке пред Европским судом, тако и теме чијим ће се изучавањем изградити и унапредити способности правница и правника да ваљано разумеју и исправно примене одредбе о људским правима из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, али и стандарде и праксу Европског...

Конкурс за писање радова за „ПРАВНИЈАДУ“

Студентски парламент Правног факултета Универзитета у Београду у периоду од 23. до 26. децембра 2021. године на Златибору организује традиционалну конференцију студената права под називом „Правнијада“, на општу тему: „Право у данашњем свету“. Као и прошли пут, конференција је замишљена тако да студенти под менторством наставника и сарадника Правног факултета...

Конкурс за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студената докторских академских студија за школску 2021/2022 годину

Београд, 22. октобар 2021. године                                                                                         03-03 број: 612-4345/1-21                                                                                                    МП На основу члана 7 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године, донео је: О Д Л...

Конкурс за доделу “Награде Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића”

Београд, 22. октобар 2021. године                                                                                    03-03 број: 612-4317/1-21                                                                                    MП На основу члана 6 Статута Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, број: 06-17568/14-12 oд 22. децембра 2011. године, Одбор Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића, на сeдници одржаној 22. октобра 2021. године донео је: О Д Л У К...

Kонкурс за доделу годишње награде Ђурђа И. Јеленића

На основу Статута и Правила Задужбине „Ђурђа, Данице и Јованке Јеленић“ о условима и поступку доделе годишње награде, стипендирању и финансирању публикација, Управни одбор Задужбине је 21. октобра  2021. године донео О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ НАГРАДЕ ЂУРЂА И. ЈЕЛЕНИЋА, УПРАВНИКА ДРЖАВНЕ АРХИВЕ,...

Конкурс за доделу стипендија Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

                                                                                   Београд, 20. октобар 2021. године                                                                                    03-06 број: 67-4312/1-21                                                                                    МП                                                           На основу члана 6 Статута Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, број 06-17570/14-12 од 26. децембра 2011. године, Одбор Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 20. октобра 2021. године, донео је: О Д Л У...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве