Tag: приправници

 Оглас за адвокатског приправника ОАД „Петровић & Глогоња“

ОАД Петровић & Глогоњац из Београда, Трг Николе Пашића 12 расписује конкурс за пријем нових адвокатских приправника. Услови које кандидат треба да испуњава су: завршен правни факултет; познавање рада на рачунару; познавање енглеског језика; жеља за стицањем знања, одговорности и радних навика. ​ Нудимо: ​ стицање знања претежно из области...

АК „Видовић.Анђелковић“ потреба за адвокатским приправницима

Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ истиче намеру да прими у канцеларију 3 (три) адвокатска приправника/ приправнице – дипломиране правнике, ради ангажовања у канцеларији и обављања приправничког стажа. Адвокатска канцеларија „Видовић.Анђелковић“ има седиште у центру Београда, општина Стари Град, у ул. Браће Југовића бр. 3/8, а претежно се бави привредним правом и то...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве