Tag: фондација

Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора у згради Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке

Оглас за закуп пословног простора Презентација пословног простора Пријава Списак обавезне документације уз пријаву Изјава физичког лица о прихватању услова из огласа Изјава физичког лица о спремности улагања Изјава физичког лица о плаћању трошкова Изјава физичког лица о достави доказа Изјава физичког лица о обезбеђивању потраживања

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке расписује оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп

Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке 22. новембра 2021. године расписује ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП стана број 7, површине 78м2, на трећем спрату зграде Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке, у Ул. Теразије број 39 у Београду, следеће садржине: Даје се у закуп стан број...

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве