СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА О ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

СТУДИЈЕ ЗА ИНОВАЦИЈУ (СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ) ЗНАЊА О ПРЕДСТАВЦИ ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Програмом студија обухваћене су како основе представке пред Европским судом, тако и теме чијим ће се изучавањем изградити и унапредити способности правница и правника да ваљано разумеју и исправно примене одредбе о људским правима из Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода, али и стандарде и праксу Европског...

Конкурс за праксу у Министарству спољних послова

На основу Протокола о сарадњи са Министарством спољних послова од 7.10.2021, Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за студенте заинтересоване за праксу у Министарству. Право учешћа имају студенти четврте године основних студија и мастер студија. Пријаве се шаљу до 25. новембра 2021. године на адресу nstankovic@ius.bg.ac.rs уз пријаву је...

Mобилност, стипендије, летње школе и праксе

Конкурс Српске православне Архиепископије београдско-карловачке за доделу годишњих стипендија студентима завршних година редовних студија Teкст конкурса Стипендије Републике Кореје за 2022. годину – мастер и докторске студије Текст конкурса Пропозиције конкурса Стипендије Слободне Државе Баварске за школску 2022/2023. годину Текст конкурса Пропозиције конкурса Internship in international environmental law with the...

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве