Научни рад

Правни факултет Универзитета у Београду, као високошколска установа, поред образовне обавља и научно-истраживачку делатност. Од изузетног је значаја да наука и настава буду повезане, те да студенти имају прилику да на предавањима и вежбама добију најновија научна сазнања, а да истраживачи кроз однос са младим нараштајима имају прилику да преиспитују своје налазе из нових углова. Научним радом на Факултету руководи Институт за правне и друштвене науке.

Поред индивидуалног научно-истраживачког рада наставника и сарадника, велики део истраживања спроводи се у оквирима организованих пројеката, под окриљем самог Факултета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и других кровних установа у земљи и иностранству. Нарочито смо поносни на учешће и руководилачке улоге наших наставника у крупним међународним пројектима.

Размена мишљења, дискусије и дељење резултата свог рада са другим научницима – а уједно и њихово представљање заинтересованој јавности – чине важан део научно-истраживачког рада. На Факултету се често организују научни скупови – конференције, семинари, округли столови, са домаћим или међународним учешћем. Информисању и дискутовању о темама из струке служе и многобројне научне трибине – било да је реч о Општем семинару Правног факултета, трибинама специјализованим за поједину област правне науке (попут састанака клуба „Forvm Romanvm“, Београдске групе за правну теорију или Српског удружења за економску анализу права), или једнократно организованим догађајима.

Међународна сарадња је одувек била важан аспект научно-истраживачког рада, а тим пре је то случај у масовно умреженом друштву 21. века. Правни факултет сарађује са великим бројем установа из целог света, у најразличитијим подухватима: ту су међународни истраживачки пројекти, међусобно посећивање конференција, гостовања професора из иностранствастудентске размене

Наравно, један од најчешћих резултата научно-истраживачког рада јесте његово објављивање у писаној форми – у виду чланака у часописима или зборницима радова, монографија и других публикација. Правни факултет има дугу и плодну традицију издавачке делатности, а наши наставници објављују радове и на многим другим местима, укључујући и престижне међународне часописе и издавачке куће. Актуелни списак резултата научно-истраживачког рада наставника Правног факултета Универзитета у Београду можете видети овде.

У научно-истраживачком раду могу учествовати и студенти: наш факултет издаје неколико студентских часописа и организује неколико студентских конференција из различитих области права, а више фондација и наградних темата има за циљ управо да мотивише и награди студенте који се запуте стазом младих научника. Више о томе можете видети на страници Студентски живот.

Како би прилику да своје стручно знање унапреде и ажурирају најновијим научним сазнањима имали и правници који нису наставници или студенти, Правни факултет организује и Студије за иновацију (специјализацију) знања.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве