Институт за правне и друштвене науке

О Институту

Институт за правне и друштвене науке представља посебну организациону јединицу Факултета у оквиру које се реализује научно-истраживачка и друге научне делатности из области правних и друштвених наука на Факултету и објављују остварени резултати, организују специјалистичке студије и студије за иновацију и стручно усавршавање, организују конференције, симпозијуми и стручне расправе, остварује сарадња са другим сродним установама, пружају консултантске услуге и слично. Једна од главних делатности Института јесте руковођење стратешким пројектом Факултета.

У обављању својих послова Институт се придржава највиших научно-стручних и професионалних стандарда у циљу одржавања и повећавања угледа Факултета у стручној и широј друштвеној јавности. Институтом управља Научно веће које сачињавају Управник Института и по један изабрани представник сваке катедре.

Састав Института (2021-2024)

Управница Института

Научно веће

Добросав Миловановић
др

Добросав Миловановић

редовни професор
Светислав Костић
др

Светислав Костић

ванредни професор
Милош Живковић
др

Милош Живковић

редовни професор
Наталија Лукић
др

Наталија Лукић

доцент
Маја Лукић Радовић
др

Маја Лукић Радовић

ванредни професор
Далибор Ђукић
др

Далибор Ђукић

ванредни професор
Горан Дајовић
др

Горан Дајовић

ванредни професор

Секретарка Института

Ива Рушкуц

Центри

Институт координише рад пет центара посвећених проучавању појединих проблема и тема истраживања. То су:

Центар за људска права

Руководитељка: проф. др Ивана Крстић

Центар за људска права основан је у октобру 2015. са циљем да допринесе образовању студената права и подстакне њихово интересовање за област људских права. Центар организује гостујућа предавања, конференције, курсеве и  летње школе за студенте. До сада је остварена одлична сарадња са међународним и невладиним организацијама, посебно са Саветом Европе, који подржава рад Центра и обезбеђује подршку страних експерата и судија Европског суда за људска права. 

2019 – Центар за људска права – извештај о раду

2020 – Центар за људска права – извештај о раду

2021 – Центар за људска права – извештај о раду

Документи

Правилник о организацији и раду Института за правне и друштвене науке

Упутство о процедури спровођења стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду

Стратешки научно-истраживачки пројекти

2019 пројекат Идентитетски преображај Србије

2019 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

2019 – Списак учесника и тема

2020 пројекат Идентитетски преображај Србије

2020 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

2021 пројекат Епидемија. Право. Друштво

2021 Епидемија. Право. Друштво – предложене подтеме

Конкурс за учешће пројекат 2021 пдф

Пријава тема за пројекат „Епидемија. Право. Друштво“ за 2021. годину

Извештај о менторствима на мастер и докторским студијама

2021 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

2022 пројекат Савремени проблеми правног система Србије

Конкурс за учешће на пројекту за 2022. годину

Табела пријављених тема, по подтемама

2022 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

Извештај о менторствима на мастер и докторским студијама

2023 пројекат Савремени проблеми правног система Србије

Конкурс за учешће на пројекту за 2023. годину

Формулари

2020 Образац рецензије

2020 Формулар научна и истраживачка делатност

2021 Пријава на пројекат

2021 Пријава теме

Упутство за ауторе који пишу рад за факултетски зборник

2022 Пријава на пројекат

2022 Пријава теме – формулар

2022 Формулар за извештавање по пројекту

2022 Формулар за прикупљање података о научноистраживачкој и експертској делатности

2023 Пријава на пројекат

Активности Института

Публикације

2021 – зборник радова Епидемија, право, друштво

2021 – зборник радова Епидемија, право, друштво

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве