Институт за правне и друштвене науке

О Институту

Институт за правне и друштвене науке представља посебну организациону јединицу Факултета у оквиру које се реализује научно-истраживачка и друге научне делатности из области правних и друштвених наука на Факултету и објављују остварени резултати, организују специјалистичке студије и студије за иновацију и стручно усавршавање, организују конференције, симпозијуми и стручне расправе, остварује сарадња са другим сродним установама, пружају консултантске услуге и слично. Једна од главних делатности Института јесте руковођење стратешким пројектом Факултета.

У обављању својих послова Институт се придржава највиших научно-стручних и професионалних стандарда у циљу одржавања и повећавања угледа Факултета у стручној и широј друштвеној јавности. Институтом управља Научно веће које сачињавају Управник Института и по један изабрани представник сваке катедре.

Састав Института (2021-2024)

Управница Института

Научно веће

Далибор Ђукић
др

Далибор Ђукић

ванредни професор
Светислав Костић
др

Светислав Костић

ванредни професор
Милош Живковић
др

Милош Живковић

редовни професор
Наталија Лукић
др

Наталија Лукић

ванредни професор
Добросав Миловановић
др

Добросав Миловановић

редовни професор
Маја Лукић Радовић
др

Маја Лукић Радовић

ванредни професор
Горан Дајовић
др

Горан Дајовић

редовни професор

Секретарка Института

Ива Рушкуц

Центри

Институт координише рад пет центара посвећених проучавању појединих проблема и тема истраживања. То су:

Центар за људска права

Руководитељка: проф. др Ивана Крстић

Центар за људска права основан је у октобру 2015. са циљем да допринесе образовању студената права и подстакне њихово интересовање за област људских права. Центар организује гостујућа предавања, конференције, курсеве и  летње школе за студенте. До сада је остварена одлична сарадња са међународним и невладиним организацијама, посебно са Саветом Европе, који подржава рад Центра и обезбеђује подршку страних експерата и судија Европског суда за људска права. 

2019 – Центар за људска права – извештај о раду

2020 – Центар за људска права – извештај о раду

2021 – Центар за људска права – извештај о раду

2022 – Центар за људска права – извештај о раду

2023 – Центар за људска права – извештај о раду

Центар за темељна правна знања

Канцеларија за међународну и научну сарадњу

Институт за правне и друштвене науке координира радом Службе за међународну и научну сарадњу.

У служби за међународну и научну сарадњу ангажовани су запослени на следећим радним местима:

Виши стричнотехнички сарадник за остале делатности (секретар Института) Ива Рушкуц, контакт: iva.ruskuc@ius.bg.ac.rs

Виши стручнотехнички сарадник за међународну сарадњу Ивана Родић, контакт: ivana.rodic@ius.bg.ac.rs

Виши стручнотехнички сарадник за међународну и научну сарадњу (координатор научних пројеката из области међународне сарадње) Миона Мина Вуканић, контакт: miona@ius.bg.ac.rs

Служба је задужена за административну реализацију научних пројеката.

АЛФ пројекат

Документи

Правилник о организацији и раду Института за правне и друштвене науке

Упутство о процедури спровођења стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду

Стратешки научно-истраживачки пројекти

2019 пројекат Идентитетски преображај Србије

2019 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

2019 – Списак учесника и тема

2020 пројекат Идентитетски преображај Србије

2020 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

2021 пројекат Епидемија. Право. Друштво

2021 Епидемија. Право. Друштво – предложене подтеме

Конкурс за учешће пројекат 2021 пдф

Пријава тема за пројекат „Епидемија. Право. Друштво“ за 2021. годину

Извештај о менторствима на мастер и докторским студијама

2021 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

2022 пројекат Савремени проблеми правног система Србије

Конкурс за учешће на пројекту за 2022. годину

Табела пријављених тема, по подтемама

2022 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

Извештај о менторствима на мастер и докторским студијама

2023 пројекат Савремени проблеми правног система Србије

Конкурс за учешће на пројекту за 2023. годину

2023 – Обједињени извештај испуњених активности на пројекту

Извештај о менторствима на мастер и докторским студијама

2024 пројекат Проблеми стварања, тумачења и примене права

Конкурс за учешће на пројекту за 2024. годину

Формулари

2020 Образац рецензије

2020 Формулар научна и истраживачка делатност

2021 Пријава на пројекат

2021 Пријава теме

Упутство за ауторе који пишу рад за факултетски зборник

2022 Пријава на пројекат

2022 Пријава теме – формулар

2022 Формулар за извештавање по пројекту

2022 Формулар за прикупљање података о научноистраживачкој и експертској делатности

2023 Пријава на пројекат

2023 Формулар за извештавање по пројекту

2023 Формулар за прикупљање података о научноистраживачкој и експертској делатности

2024 Пријава на пројекат истраживачке групе

2024 Пријава на пројекат истраживача-појединца

Активности Института

WORK IN PROGRESS – „Радионица о клијентелизму“ 7. јун 2024. 

Одржана конференција Савремени проблеми правног система Србије 3. и 4. априла 2024. године

Одржана конференција „Савремени проблеми правног система Србије“

Одржана конференција „Епидемија. Право. Друштво“

Одржан пети вебинар са пројекта “Епидемија. Право. Друштво” – Родна равноправност у доба пандемије

Одржан четврти вебинар са пројекта “Епидемија. Право. Друштво” – Образовање у дигитално доба

Одржан трећи вебинар са пројекта “Епидемија. Право. Друштво” – Заштита потрошача у дигиталном окружењу

Одржан други вебинар са пројекта “Епидемија. Право. Друштво” – Здравствене мере у доба пандемије

Одржан први вебинар са пројекта „Епидемија. Право. Друштво“ – Историјски поглед на епидемију

Конференција „Идентитетски преображај Србије“ за 2020. годину

Публикације

Зборници

2022 – зборник радова Савремени проблеми правног система Србије

2022 – зборник радова Савремени проблеми правног система Србије

2021 – зборник радова Епидемија, право, друштво

2021 – зборник радова Епидемија, право, друштво

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

Билтени

Билтен праксе Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније у материји азила  за период: 01.07.2023. – 31.12.2023.

Билтен праксе Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније у материји азила за период: 01.07.2023. – 31.12.2023.

Билтен праксе Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније у материји азила  за период: 01.01.2023. – 30.06.2023.

Билтен праксе Европског суда за људска права и Суда правде Европске уније у материји азила за период: 01.01.2023. – 30.06.2023.

Подршка имплементацији Истанбулске конвенције – СУНАВ

Правни факулетет и промоција Родне равноправности

Биографије

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве