Институт за правне и друштвене науке

О Институту

Институт за правне и друштвене науке представља посебну организациону јединицу Факултета у оквиру које се реализује научно-истраживачка и друге научне делатности из области правних и друштвених наука на Факултету и објављују остварени резултати, организују специјалистичке студије и студије за иновацију и стручно усавршавање, организују конференције, симпозијуми и стручне расправе, остварује сарадња са другим сродним установама, пружају консултантске услуге и слично. Једна од главних делатности Института јесте руковођење стратешким пројектом Факултета.

У обављању својих послова Институт се придржава највиших научно-стручних и професионалних стандарда у циљу одржавања и повећавања угледа Факултета у стручној и широј друштвеној јавности. Институтом управља Научно веће које сачињавају Управник Института и по један изабрани представник сваке катедре.

Састав Института (2021-2024)

Управница Института

Научно веће

Горан Дајовић
др

Горан Дајовић

ванредни професор
Далибор Ђукић
др

Далибор Ђукић

ванредни професор
Добросав Миловановић
др

Добросав Миловановић

редовни професор
Маја Лукић Радовић
др

Маја Лукић Радовић

ванредни професор
Милош Живковић
др

Милош Живковић

редовни професор
Наталија Лукић
др

Наталија Лукић

доцент
Светислав Костић
др

Светислав Костић

ванредни професор

Секретарка Института

Ива Рушкуц

Центри

Институт координише рад пет центара посвећених проучавању појединих проблема и тема истраживања. То су:

Центар за правне вештине

Центар за јавну управу и јавне набавке

Центар за људска права

Руководитељка: проф. др Ивана Крстић

Центар за људска права основан је у октобру 2015. са циљем да допринесе образовању студената права и подстакне њихово интересовање за област људских права. Центар организује гостујућа предавања, конференције, курсеве и  летње школе за студенте. До сада је остварена одлична сарадња са међународним и невладиним организацијама, посебно са Саветом Европе, који подржава рад Центра и обезбеђује подршку страних експерата и судија Европског суда за људска права. 

2019 – Центар за људска права – извештај о раду

2020 – Центар за људска права – извештај о раду

Документи

Правилник о организацији и раду Института за правне и друштвене науке

Упутство о процедури спровођења стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду

Формулари

2020 Образац рецензије

2020 Формулар научна и истраживачка делатност

2021 Пријава на пројекат

2021 Пријава теме

Упутство за ауторе који пишу рад за факултетски зборник

Активности Института

Публикације

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2020 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2019 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2018 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2017 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2016 – зборник радова Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

2015 – зборник радoва Идентитетски преображај Србије

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве