Подаци о Центру за издаваштво

Правни факултет Универзитета у Београду је основао Центар за издаваштво са жељом да се окупе аутори који поштују своју прошлост, разумеју садашњост и успостављају мостове ка заједничкој европској будућности. Данас, много година касније, Центар за издаваштво, ослоњен на традицију правне државе и владавине права, наставља издавачки подухват ширења правног знања покретањем нових и развијањем већ покренутих посебних библиотека и других правних издања. Он је стално отворен за ауторе који размишљају  и расправљају о вредностима слободе, правде, сигурности, једнакости, реда, мира и другим важним вредностима које могу да се остваре једино у демократској правној држави.

Надамо се да ћемо  очекивања наставника,  сарадника,  студената и најшире стручне правничке јавности испунити и објављивањем нових уџбеника, приручника, зборника радова и других сличних издања која су првенствено  намењена корисницима који у свакодневном раду примењују прописе или само настоје да поуздано  разумеју правну страну великих друштвених и политичких промена које се одвијају у земљи и свету.

Наш циљ је да књиге Центра за издаваштво Правног факултета Универзитета у Београду постану најбоље, најпрепознатљивије и најтраженије у књижарама Србије и региона, као што је то одавно случај са књигама других познатих универзитетских издавача у свету. То је и наша обавеза, јер право као устава самовољи и произвољности регулише све важне области друштвеног живота. Оно обезбеђује предвидљивост и сигурност у друштву. Због тога се каже: право – то је цивилизација.

Центар за издаваштво
Булевар краља Александра 67
www.ius.bg.ac.rs

Управник Центра за издаваштво
проф. др Вук Радовић
телефони: 011/30-27-414, 011/30-27-600
vuk@ius.bg.ac.rs

Руководилац Центра за издаваштво
Душко Чоловић
телефони: 011/30-27-725, 011/30-27-776
dusko.colovic@ius.bg.ac.rs

Продаја
Јована Живановић
телефони/факс: 011/30-27-725, 011/30-27-776 
centar@ius.bg.ac.rs

Књижара Факултета 
Мира Пауновић
Гордана Миликић
телефон: 011/30-27-7288

Интернет књижара
centar.ius.bg.ac.rs

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве