Рачунско-информациони центар

Рачунско-информациони центар представља самосталну научно-истраживачку организациону јединицу Факултета, која се састоји из две научно-истраживачке и једне наставно-истраживачке јединице: Рачунарске лабораторије, Рачунско-информативног центра за аутоматску обраду података и Студентске рачунарске лабораторије.

Задатак Рачунско-информационог центра је да обавља послове из области рачунарства и информатике за потребе научне и наставне истраживачке делатности, извођења наставе (на редовном курсу и последипломским студијама) и рада стручних служби.

Рад и организација Рачунско-информационог центра регулисани су Правилником.

ПРАВИЛНИК

Рад и организација Рачунско-информационог центра регулисани су Правилником

Радом Рачунско-информационог центра руководи Стручни одбор од пет чланова које именује Декан на две године. Чланови Стручног одбора 2004/2006 су : проф. др Драган Митровић, управник, доц. др Гордана Павићевић-Вукашиновић, доц. др Добросав Миловановић, заменик, доц. др Владимир Павић, асистент мр Бранко Радуловић, секретар. Стручни одбор је усвојио Програм рада и План рада и бави се њиховом реализацијом. Архива-састанци

Рачунарска лабораторија
011 3027 711
Петар Павловић (ppetar@ius.bg.ac.rs)

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве