Током лета преуређено више просторија Библиотеке

Током летњих месеци адаптиране су две сале за учење, централни хол и остале просторије Библиотеке, тако да смо са већ преуређеном корисничком читаоницом, добили леп радни амбијент и могућност функционалног проширења делатности.

Две реновиране и галеријом проширене сале за учење и централни хол Библиотеке свечано су отворени 6. септембра. У просторије Библиотеке је смештен и фотокопир апара са штампачем поклон пројекта Темпус који је превасходно намењен последипломаца који се усавршавају у оквиру овог Пројекта.

Као део велике прославе – 165 година од оснивања Правног факултета у Београду – 26. септембра је отворена изложба објављених докторских дисертација професора Правног факултета у Београду, ауторке Ивана Пајић. У монографији Сто шездесет пет година Правног факултета Универзитета у Београду, објављеној поводом нашег јублилеја, публикован је и текст под насловом Библиотека Правног факултета као активан образовни и информациони центар, ауторке др Светлана Мирчов, управнице Библиотеке.

Поводом великог славља припремљен је и свечани број Билтена принова Библиотеке изузетно богатог садржаја. У дане прославе гост Библиотеке је била Едите Бачић, управница Библиотеке Правног факултета у Сплиту.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве