Студентима омогућен приступ сервису „Oxford Scholarship Online“

Од 1. октобра 2007. године омогућен је преко KoBSON-а приступ новом сервису електронских књига: Oxford Scholarship Online.

Сервис обухвата преко 1.300 наслова књига из области економије и финансија, филозофије, политичких наука и религије.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве