Подаци о проширењу фонда Библиотеке у 2011.

Библиотека Правног факултета Универзитета у Београду је током 2011. године похранила у фонд 1.865 примерка монографских публикација (од тога у депозитни фонд 193) и 197 наслова периодичних публикација.

За ауторски и предметни каталог обрађено је 1.926 наслова монографских публикација преко 700 наслова серијских пуликација. Више података о раду Библиотеке може се наћи на сајту Факултета: Извештај о раду Библиотеке за 2011, План рада Библиотеке за 2012. (у одељку Библиотечки одбор), као и све друге важније информације и вести из Библиотеке.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве