Одржан округли сто поводом доношења Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима

Последњег дана септембра 2019. године, на Правном факултету у Београду одржан је округли сто поводом доношења Закона о конверзији стамбених кредита индексираних у швајцарским францима. Након уводних излагања проф. др Бориса Беговића, проф. др Марије Караникић Мирић, проф. др Милоша Живковића, проф. др Мирјане Радовић и асистента Николе Илића уследила је трочасовна анализа круцијалних одредаба Закона о конверзији. Учесници су се сложили да иако се конверзија помиње већ у самом називу Закона, законодавац није спровео конверзију у смислу Закона о облигационим односима, већ је имао у виду конверзију једне валуте обавезе (CHF) у другу (ЕURО), уз промену износа главнице. Закључено је да Закон доноси могућност измене уговора претходно закљученог између банке као даваоца кредита, с једне стране, и корисника кредита, с друге стране, а у погледу висине обавезе и камате. Специфичност такве измене дужничко-поверилачког односа огледа се у томе што је садржина измена диктирана Законом о конверзији, те што је банка као једна уговорна страна дужна да кориснику кредита индексираном у CHF понуди измену. То су само нека од питања која су била предмет расправе, а указано је и на економске последице спровођења Закона, како на пословање финансијског сектора, али и на кориснике његових услуга. У раду округлог стола су учествовале  и доценткиње др Катарина Доловић Бојић и др Снежана Дабић, као и асистенти Ана Одоровић и Новак Вујичић.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве