Одржан скуп Belgrade meets Lisbon meets Krakow – 2019 Legal Theory Summit

Од 17. до 20. октобра су гости на нашем факултету били наставници и сарадници на правнофилозофским предметима са Универзитета у Лисабону и Јагелонског универзитета из Кракова. У оквиру Семинарске групе из Увода у право, проф. др Војћех Залуски (Wojciech Zaluski) и проф. др Давид Дуарте (David Duarte) су дебатовали на тему: What Is Equity and Why It (Doesn’t) Matter(s)? Након што су укрстили супротстављене аргументе на ову тему, професори су одговарали на бројна питања полазника Семинарске групе.

У суботу 19. октобра је на нашем факултету одржан једнодневни скуп Belgrade meets Lisbon meets Krakow – 2019 Legal Theory Summit, на којем су вођене динамичне и интересантне расправе о најактуелнијим питањима из области правне теорије и филозофије. На почетку су В. Залуски и К. Елиаш (Katarzyna Eliasz) изложили рад ‘Libertas: On the Unity of the Concept of Freedom’, а у истој сесији је свој рад изложио и наш колега М. Здравковић – ‘Legitimacy of the State Authority – The Case of Independent State of Croatia (NDH)’. У следећој сесији су говорили наши наставници Ј. Хасанбеговић – ’On Facts and Norms and the (Im)Possibility of Their Differentiation’ и М. Јовановић – ‘The Prototype Theory of Concepts and Concept of Law’. Поподневни део конференције је био посвећен темама из области тумачења и примене права. Најпре је Д. Дуарте говорио на тему ‘Constitutional Discretion and Epistemic Insufficiency: On the Road to a Positivistic Weight Formula’, а на ту тему се надовезао његов колега из Лисабона П. Мониз-Лопес (Pedro Moniz Lopes), са радом ‘Naturalizing Interpretation: A First Approach On “Hardware” and “Software” Determinants of Legal Interpretation’. У последњој сесији је А. Ешер (Ana Escher) изложила рад ‘Reading the Legislator´s Mind? Ruth Millikan’s Externalist Semantics and Its Potential Role for Legal Interpretation’, а конференцију је затворио Б. Спаић излагањем ’Interpretative Formalism: Doctrine, Theory or Ideology’.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве