Наши студенти победилина такмичењу из Компанијског права – BIG DEAL

Тим Правног факултета Универзитета у Београду освојио је прво место на регионалном такмичењу из Kомпанијског права под називом Big Deal  у организацији TLA – Top-Tier Legal Adriatic које се одржава на енглеском језику. Наш Факултет су представљали: Мила Радосављевић, Душан Николић (студенти мастер студија), Никола Лазић, Душан Васиљевић и Катарина Милић (студенти четврте године), под менторством доц. др. Јелене Лепетић. Домаћин такмичења, које је одржано 28. и 29. новембра 2019. године, био је Правни факултет Универзитета у Крагујевцу. Такмичење Big Deal представља симулацију трансакције преузимања и спајања привредних друштава. Задатак студената био је да се ставе у улогу адвоката и да по обављеној анализи достављене документације сачинe due diligence извештај и уговор о продаји удела у друштву са ограниченом одговорношћу (share purchase agreement). Након представљања сачињених докумената и одговора на питања, у финале су прошли тимови Правног факултета Универзитета у Љубљани и Правног факултета Универзитета у Београду. Тимови су добили задатак да воде преговоре о уговору чланова друштва (shareholders’ agreement) и на најбољи начин заштите интересе свог клијента. Једногласном одлуком комисије победу је однео тим нашег Факултета, при чему су чак три студента из нашег тима проглашена за изузетне говорнике, што је преседан у историји овог такмичења. Мила Радосављевић, Душан Николић и Катарина Милић добили су могућност да обаве приправнички стаж у адвокатској канцеларији Јанковић, Поповић & Митић.

Тим Факултета се захваљује свима који су им помогли својим саветима и подршком.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве