Потписан споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајеву

У понедељак, 10. фебруара 2020. Правни факултет Универзитета у Београду потписао је споразум о сарадњи са Правним факултетом Универзитета у Источном Сарајев. Споразум су потписали наш декан, проф. др Зоран Мирковић, и декан Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, проф. др Горан Марковић. У посети нашем Факултету био је и источносарајевски продекан за науку, доц. др Димитрије Ћеранић, а потписивању споразума присуствовали су и наши продекан за научни и стручни рад, проф. др Марко Ђурђевић, продекан за међународну сарадњу доц. др Јелена Лепетић, као и проф. др Небојша Јовановић.

    Потписивање овог споразума представља наставак и продубљивање сарадње започете још по првобитном споразуму о сарадњи из 1994. године. Нови споразум закључен је како би наши факултети унапредили међусобну сарадњу у области научне и образовне делатности, с циљем подстицања размене наставног особља и студената, усавршавања стручних кадрова, повећања успешности научних истраживања, укључивања у европске научне програме и ширења културне сарадње.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве