Одржани други Копаонички правнички сусрети

У периоду од 12. до 15. марта 2020. године одржани су други Копаонички правнички сусрети (КОПС), овај пут у заједничкој организацији Студентског парламента Правног факултета у Београду и Центра за регионалну сарадњу, једне од студентских организација на Правном факултету Универзитета у Београду.

Студенти Правног факултета Универзитета у Београду током сваке школске године имају два званична научно-стручна скупа. Први такав скуп је Правнијада, која се традиционално одржава средином децембра и на којој је рад замишљен на начин сличан класичном ex cathedra методу, где предавачи како са Правног факултета, тако и из света правничке праксе деле са студентима своја знања и искуства из области права. С друге стране, улоге су на Копаоничким правничким сусретима обрнуте: наиме, овде студенти, под менторством наставника Правног факултета, пишу семинарске радове из различитих грана права и о њима реферишу на заседању модула Копаоничких правничких сусрета, након чега се развија дискусија о изложеним радовима. Дакле, са оба званична скупа београдских студената права, покривена су два најзначајнија вида наставе, активни и пасивни.

На овогодишњем КОПС-у учесници су били разврстани на 5 модула: кривичноправни (руководилац модула проф. др Милан Шкулић, судија Уставног суда Србије), уставноправни (руководилац модула проф. др Владан Петров, судија Уставног суда Србије), међународноправни (руководиоци модула проф. др Бојан Милисављевић, продекан за наставу Правног факултета Универзитета у Београду и члан Преговарачког тима за приступање Србије Европској Унији и проф. др Александар Гајић, главни правни саветник у Министарству спољних послова), грађанскоправни (руководилац модула доц. др Урош Новаковић) и привредноправни модул (асс. Маша Мишковић). Поред наставника Правног факултета који су истовремено били и руководиоци модула, на КОПСУ-у су активног учешћа узели и адвокати Југослав Тинтор (председник Адвокатске коморе Београд) и др Вељко Делибашић (потпредседник Адвокатске коморе Београд), као и доц. др Јелена Лепетић и асистент Валерија Дабетић.

Дванаестог марта увече одржано је, у главној сали хотела ,,Мујен Лукс” свечано отварање других Копаоничких правничких сусрета, на којем су говорили доц. др Јелена Лепетић (продекан за међународну сарадњу Правног факултета Универзитета у Београду), адвокат Југослав Тинтор, Алекса Шкундрић (студент продекан Правног факултета Универзитета у Београду) и Милисав Анђелић (председник Центра за регионалну сарадњу), док је читав програм водио колега студент, Милош Пузовић. Доц. Лепетић је учесницима пренела поздраве декана Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Зорана Мирковића и нагласила да је изузетно значајна чињеница да студенти Правног факултета имају овако лепу прилику како да размењују своја знања, тако и да се друже и стичу нова пријатељства. Адвокат Тинтор је истакао да у време када је он био студент није било оваквих скупова, те да је то свакако предност коју данашњи студенти имају и да ће управо из тог разлога Адвокатска комора Београд  наставити да подржава одржавање овог и сличних скупова. Колега Шкундрић је пожелео добродошлицу свим учесницима на конференције на Копаонику и изразио наду да ће овогодишњи сусрети бити у садржинском смислу још успешнији од прошлогодишњих, пре свега имајући у виду квалитет израђених радова. Напослетку, колега Анђелић је, уз поздраве добродошлице учесницима, подвукао да је веома задовољан организацијом овогодишњег скупа и учешћем Центра за регионалну сарадњу у њој.

Током првог радног дана, 13. марта, одржани су кривичноправни и уставноправни модул, а другог радног дана, 14. марта међународноправни, грађанскоправни и привредноправни. Радове за кривичноправни модул писали су колеге Анастасија Стојадиновић (Кривично дело против полне слободе-.силовање), Милош Бабовић (Избор судија и јавних тужилаца у Републици Србији) и Петар Дрча (Кривично дело отмица). Након излагања радова, дошло је до богате дискусије пре свега имајући у виду судску праксу у вези са поменутим кривичним делима, уз предлагање одређених de lege ferenda решења. По завршетку дискусије, адвокат др Делибашић је учесницима поклонио примерке своје књиге Титула адвокат одузима ми право на страх- моје завршне речи, уз наду да ће она бити путоказ пре свега оним студентима који своју професионалну каријеру виде у адвокатури. Након паузе, приступило се раду на уставноправном модулу, где су реферисале колеге Милица Ћирковић (Устав из 1974. и распад Југославије), Алекса Шкундрић (Коментар измена изборног законодавства у из фебруара 2020. године у Републици Србији), Марко Дошлић (Утицај медија на слободу избора у Републици Србији), Данило Ракоњац (Уставност социјалистичких земаља) и Немања Шујдовић (Кромвелов устав). Публика је била необично заинтересована за ове теме, пре свега имајући у виду да је у Србији 2020. година изборна година, те да се у њој као таквој много више уочава примена уставноправних норма у односу на неке друге периоде. Интересантно је и да су чак три од укупно пет радова са уставноправног модула потпадали под уставну историју, што домаћу што светску, па би можда било упутно размишљати да се за наредни КОПС оформи и инсторијскоправни модул.

Други радни дан отпочео је са међународноправним модулом. Радове су излагали колеге Анђела Ивановић (Саветодавно мишљење Међународног суда правде по питању Косова и Метохије), Марјан Бајковић (Стални међународни кривични суд) и Срђан Арбутина (Генерални секретар Организације Уједињених нација), а укратко је био изложен и рад колегинице Теодоре Митровић (Савет безбедности организације Уједињених нација), која је из приватних разлога била спречена да присуствује скупу. Професор Гајић је током дискусије искористио прилику и да укаже на одређена актуелна међународноправна питања која се тичу Србије, пре свега у вези са статусом Косова и Метохије. Уследио је рад на грађанскоправном модулу, за који су радове писале колеге Анђела Бешевић (Развод брака), Олга Чолаковић (Услови заснивања и форма усвојења), Анђела Костадиновић (Лишење родитељског права) и Страхиња Бојовић (Насиље у породици). Расправа се повела практично око сваког рада, а као најинтересантније моменте требало би навести општу дилему са којом се породично право увек суочава, а то је дилема између традицоналног и модерног обрасца регулисања. Врло је живописна била и дискусија о законским условима за постојање тзв. грађанскоправног насиља и општи је закључак да су они формулисани сувише екстензивно. Први пут ове године организован је рад и на привредноправном модулу, где су изложена два пионирска рада колега Марије Токоди (Уговорна одговорност услед неизвршења уговорне обавезе у уговорима у привреди) и Павла Пена (Инвестициони фондови). Из самих наслова ових радова видимо да су ове године биле покривене обе области привредног права, трговинско и компанијско право.У вечерњим часовима 14. марта одржано је свечано затварање КОПС-а, на којем су говорили проф. др Милан Шкулић, студент продекан Алекса Шкундрић и председник Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду Урош Мијатовић. Професор Шкулић је истакао да му је била велика част да учествује на овогодишњим сусретима и да је веома поносан на чињеницу да су његови студенти у стању да организују чак два догађаја оваквог опсега током школске године. Изразио је наду да ће се скуп и наредних година одржавати и да ће попримити традиционални карактер. Продекан Шкундрић је искрено саопштио свим учесницима КОПС-а да је изузетно срећан и задовољан тиме што је ове године показано на Копаонику, а то су пре свега веома квалитетни студентски радови, али и начин њиховог излагања. Вештине писања и говора су, по његовом дубоком уверењу, основне вештине које би један правник требало да поседује, а чињеница да су оне управо поводом и на КОПС-у развијане говори довољно и о делотворности и неопходности постојања самих Копаоничких правничких сусрета. Председник Мијатовић је посебно нагласио организациони аспект овогодишњег скупа, истакавши да је он био врло добар. Захвалио се како члановима и сарадницима Студентског парламента, тако и члановима Центра за регионалну сарадњу на преданом раду у припреми једног оваквог догађаја. Такође, изразио је и велику захвалност Управи Правног факултета Универзитета у Београду и Адвокатској комори Београд на указаној подршци у одржавању овог скупа. По његовим речима, студенти Правног факултета су доказали да могу да споје лепо и корисно, односно неизоставно и свим младим људима преко потребно дружење са веома инспиративним дискусијама из области која ће за све њих бити позив у будућности, области права. Тиме су уједно и свечано затворени овогодишњи Копаонички правнички сусрети.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве