Одржана конференција „Родно компетентно правничко знање“

Универзитет у Београду је носилац и координатор престижног међународног научноистраживачког пројекта „Нов квалитет у образовању за родну равноправност – Стратешко партнерство за развој мастер студијског програма `Право и род`“ (`New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program LAW AND GENDER` /LAWGEM/). За имплементацију овог пројекта задужен је Правни факултет Универзитета у Београду, заједно с универзитетима у Кадизу (Шпанија), Палерму (Италија, LUMSA), Оребру(Шведска) и Сарланду (Немачка, Europa Institut), а кључни пројектни задатак представља изградња студијског програма мастер студија који би био посвећен стицању родно компетентних и родно осетљивих знања у најважнијим правним и бројним ванправним научним дисциплинама.

Под окриљем овог пројекта је у мају 2020. године, као једна од активности, требало да буде организован скуп посвећен раду на курикулуму овог мастер програма и на силабусима за поједине предмете.Због опасности од ширења заразне болести Covid-19, тај скуп је одложен за новембар ове године, али је Правни факултет Универзитета у Београду, уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији, 25. маја 2020. године организовао међународну онлајн конференцију ’’Родно компетентно правничко знање’’. Конференција је, посредством платформе CISCO Webex, окупила истраживачке тимове с партнерских универзитета, а, због престижних предавача и изузетно занимљивих тема њихових излагања – и много шири аудиторијум, који је бројао више од 100 наставника и сарадника из бројних европских држава.

Скуп је отворила ректорка Универзитета у Београду професорка др Иванка Поповић, која је срдачно поздравила учеснике и изразила подршку имплементацији овог пројекта. Након поздравних речи уважене ректорке, уследило је уводно обраћање руководиоца пројекта професорке Правног факултета Универзитета у Београду др Драгице Вујадиновић. Проф. др Вујадиновић је указала да је конференција организована с двојаким циљем: ради пружања помоћи члановима истраживачких тимова при изградњи студијског програма Право и род, и ради давања доприноса дубљем разумевању родноправног дискурса и родно осетљивог приступа правничком образовању. Предавања на конференцији су, у том смислу, имала и двојак методолошки приступ – у њима је указано на специфичности родно осетљивог знања у појединим гранама права (уставном, породичном и кривичном праву), уз пружање концептуалних разјашњења важних питања родног идентитета и преиспитивања питањā једнакости, слободе, владавине права, односа приватног и јавног, односа моћи, насиља, уговора из родне перспективе.

Професорка др Драгица Вујадиновић је и модерирала коференцијом, а прво предавање одржала је судија Савезног уставног суда Немачке и професорка Хумболтовог универзитета у Берлину др Сузане Беар (Susanne Baer), која је представила тему „Род и право: Концепти –контроверзе – промене“ (`Gender and Law: Concepts – Controversies – Changes`). У наставку програма, професорка права и родне и социјалне политике на Лондонској школи економије др Никола Леси (Nicola Lacey) говорила је о теми „Род и  злочин: Жене и одговорнoст“ (`Gender and Crime: Women and Responsibility`), док је област породичног права представила професорка Универзитета Кент у Лондону др Розмари Клер Хантер (Rosemary Claire Hunter) у предавању насловљеном „Породично право и родна равноправност“ (`Family Law and Gender Equality`).

Други део конференције био је посвећен феминистичком пресуђивању. Професорка Јавног права на Лондонском универзитетском колеџу др Силвија Сутеу (Silvia Suteu), је, у том смислу изложила истоимену тему (`Feminist Judging`), док је излагање судије Европског суда за људsка прaвa и професорке Правног факултета Универзитета Црне Горе др Иване Јелић било посвећено теми „Судска пракса Европског суда за људска права од значаја за феминистичку правду“ (`The Case Law of the ECtHR relevant for Feminist Justice `).

Након излагања уважених професорки, уследила је занимљива дискусија, која је, заједно с предавањима снимљена и биће објављена на интернет сајту пројекта: http://lawgem.ius.bg.ac.rs.

Програм конференције

Биографије предавача

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве