Реализован конкурс за најбољи студентски рад о утицају епидемије на родну једнакост

Центар за људска права Правног факултета Универзитета у Београду је, у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Београду, а у склопу имплементације европског пројекта `New Quality in Education for Gender Equality – Strategic Partnership for the Development of Master`s Study Program Law and Gender ` (LAWGEM), расписао конкурс за најбољи студентски рад, посвећен Марини Благојевић, на општу тему: „Утицај епидемије изазване COVID-19 на родну једнакост“. Пандемија је изазвала велике проблеме широм света, а важно је разумети и истражити неједнаке последице панедемије на мушкарце и жене, као и начин на који оне треба да буду део будућих стратешких мера како би се ове неједнакости ублажиле и сузбиле.  У оквиру ове опште теме, студенти су могли да изаберу ужу тему за истраживање, као што су: родно засновано насиље и COVID-19; родни утицај на здравље изазван пандемијом;  економски проблеми и род; родна перспектива утицаја COVID-19 на радна права (зараде, губитак посла, безбедност и здравље на раду, право на плаћено одсуство, радници у неформалној економији, и др.); радници на првој линији и повећан ризик по њих и њихове породице (здравствени радници, радници у прехрамбеној индустрији…); неплаћени рад и рад од куће; осетљиве групе жена и пандемија (избеглице и мигранти, особе са инвалидитетом, Ромкиње, жене које живе у сеоским подручјима, старије жене). Право на учешће на конкурсу имали су студенти Правног факултета на свим нивоима студија (основне, мастер, докторске студије), а очекивало се да у истраживању користите различите методе (упоредноправни метод, интервју, обрада статистичких података и сл).

Три најбоља рада награђена су вредним наградама и биће објављена у посебном зборнику, односно  на сајту пројекта LAWGEM. Прва награда припала је Мини Кузминац, студенткињи мастер студија (Јавноправни модул, под-модул за Радно и социјално право) за рад под насловом „Положај запослених са породичним дужностима у току епидемије COVID-19„, другом наградом награђен је рад „Осетљиве групе жена и пандемија“, који је написала доктораткиња  на смеру за Радно и социјално правоЈована Рајић Ћалић, док је трећа награда припала Александри Андрејић, студенткињи мастер студија (Јавноправни модул, под-модул за Радно и социјално право), за рад посвећен теми: „Родна перспектива утицаја COVID-19 на радна права“.

Студенткињама су награде уручили декан Правног факултета Универзитета у Београду проф. др Зоран Мирковић, управница Института за правне и друштвене науке проф. др Ивана Крстић, и руководилац пројекта LAWGEM проф. др Драгица Вујадиновић.  

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве