Раније конференције -Iustoria 2020

Iustoria – међународна студентска конференција из правне историје

Финални програм конференције
Нови програм за одложене датуме конференције, 14-16. октобар

Организовање студентске конференције Iustoria започето је 2019. године са циљем промовисања студентских истраживања у области правне историје. Радни језици конференције су српски и енглески, а право учешћа имају студенти основних и постдипломских студија како правних, тако и других факултета друштвених наука. Годишња тема конференције се конципира тако да може да покрије што већи број историјских периода и правних система, а поред студентских радова, планирају се и гостујућа предавања стручњака за одабрану тему. Конференција се одржава 25. марта, на датум доношења Српског грађанског законика из 1844. године, уз могућа још 1-2 радна дана, у зависности од броја пријава.

Актуелне информације у вези са конференцијом могу се пратити на Фејсбуку и Инстаграму.

https://www.facebook.com/iustoria

https://www.instagram.com/iustoria

Прва Iustoria конференција одржаће се 2020. године, са темом „Законици и жене“. У

Допунски позив на конференцију:
српски

енглески

Првобитни позив на конференцију:
српски

енглески

Прихваћени апстракти

Пристигли радови

Burda, Štěpán – Maternal and Paternal Power in the Interwar Czechoslovak Civil Code Proposals

Confalonieri, Andrej – Poređenje pravnog položaja žena u Srpskom građanskom zakoniku iz 1844. i Građanskom zakoniku Kraljevine Italije iz 1865

Čekić, Katarina – Ćerka-naslednica u Gortinskom zakoniku

Čoláková, Dita – Rights and Duties of Women in Roman Law of Succession-Analysis of D. 5. 2. 28

Fabara, Carolina – The Effect of Gender Equality on Economic Development in China

Fürst, Isidora – Položaj žene antičke Grčke u bračnom i porodičnom pravu

Hassan, Amna – Women and Contracts in Pakistan – A Comparative Analysis of Women’s Contractual Rights on the Basis of Anglo-Saxon and Muslim Legal Traditions

Ilić, Simo – Položaj žene u Predosnovi građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju

Kapustin, Aleksei – Russian Law Codes in the XIX – early XX century and women- from gaps and inequalities to legal recognition and legal equality

Karamarković, Danica – Položaj žene kao majke, ćerke i udovice u Hamurabijevom zakoniku

Marinković, Milica – Položaj žene u francuskom Krivičnom zakoniku od 1810

Matchutadze, Diana – Businesswomen in French law codes in the XIXth century

Mitrovski, Vasilije – Bračno pravo u Nemačkoj za vreme nacionalsocijalizma

Mundsperger, Marie Therese – Women’s suffrage in the Austrian monarchy 1848-1918

Novák, Jakub – Women of the legion – unrecognised members of the first Czechoslovak army

Ondrášková, Veronika – Women’s Right to Dowry in the Early Modern Age – Its Obstacles and Challenges

Paunović, Nikola – Criminal Law Status of Women in Serbian and Yugoslav Legislation in 1860-1929

Ristić, Milica – Pravni status žena u srednjovjekovnoj Engleskoj

Spasojević, Ratomir – Bračni propisi u šerijatskom pravu

Stepić, Đorđe – Pravni položaj žene u Dušanovom zakoniku, sa posebnim osvrtom na vlastelinke

Stutzenstein, Sarah – A step towards equality ? The admission of women to guardianship in the Аustrian civil law in 1914

Timotijević, Đorđe – Legal standing of women in Ancient Athens

Tranžík, Jan – Levirate marriage through the ages

Vrkatić, Ivana – Pravni položaj konkubina u atičkom pravu

Zagorac, Tamara – Istorijsko–pravni aspekt zaštite žena kao žrtava trgovine ljudima – Srbija pod osmanskom vlašću

Živulović, Sima – Women and their legal position in India in the Classical Hindu law period

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве