Табороши Стипендија за 2021. годину

Табороши Стипендија установљена је знак у сећања на личност и дело професора Светислава Таборошија, како би се пружио допринос даљем развоју области у којима је професор оставио неизбрисив траг – истраживање улоге права у регулисању привредних токова и промоције научно-истраживачког рада међу студентима који су одлучили да се специјализују за област права и економије. Табороши стипендија је прва ове врсте на Правном факултету Универзитета у Београду, а покренута је од стране бивших студената, који желе да у знак сећања на свог ментора подрже студенте који представљају будућност српске науке и друштва.

Наградни фонд стипендије, у износу од EUR 2.000 (у динарској противвредности израчунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате) биће додељен студентима четврте године Правног факултета Универзитета у Београду, а у складу са доленаведеним условима конкурса . Уз новчану награду, изабрани кандидат(и) ће имати прилику да обаве стручну праксу у адвокатској канцеларији Gecić Law.

Стипендија се додељује на основу оцене дате од стране комисије коју чине чланови породице Табороши, професори Правног факултета Универзитета у Београду и адвокати специјализовани за област привредног права. Комисија ће оценити кандидате руководећи се превасходно:

Квалитетом есеја на једну од следећих тема:

  • „Утицај увођења механизма Европске уније за прекогранично прилагођавање емисија угљеника (CBAM) на привреде Западног Балкана“;
  • ESG – појам и правна регулатива Републике Србије примењива на пословање компанија – репрезентативни примери”

Посвећеношћу кандидата истраживачком раду у области економског права током студија и образложеним планом да каријеру посвети раду у привредној адвокатури и/или научно-истраживачком раду у области економског права.

Важни датуми 1

  • Рок за подношење документације (дефинисане условима конкурса) је 26.11.2021. године;
  • По истеку рока за подношење документације, ужи круг кандидата ће бити позван на интервју са комисијом;
  • Одлука о избору најбољег кандидата или више кандидата биће објављена 12.12.2021. године, на сајту адвокатске канцеларије Gecić Law ;
  • Стипендије ће изабраним кандидатима бити додељене након 13.12.2021. године.

1 Неки рокови наведени испод могу бити измењени у складу са условима конкурса.

Наведени рокови су подложни изменама у складу са условима конкурса.
Особа задужена за организацију „Табороши стипендије“ у адвокатској канцеларији Gecić Law, којој се можете обратити за сва питања у вези са стипендијом је:

Христина Косец
Имејл: hristina.kosec@geciclaw.com
Тел: +381 11 404 35 70

Детаљне услове конкурса и конкурсну документацију можете преузети овде:

https://www.geciclaw.com/sr/taborosi-stipendija/

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве