Конкурс за обављање праксе у организацији Факултета

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за обављање правне праксе у правосудним институцијама Републике Србије (у различитим одељењима судова и јавним тужилаштвима) почев од марта месеца 2022. године.


Пријава на конкурс садржи:

 1. Презиме, име и број индекса кандидата
 2. Укупан број ЕСПБ бодова и просечну оцену приликом првог уписа IV године студија
 3. Биографију (CV)
 4. Списак свих понуђених институција у којима би се обављала стручна пракса, рангираних према жељама и интересовањима кандидата (кандидат наводи на првом месту институцију у којој би најрадије обављао стручну праксу).

Институције у којима се може обавити правна пракса:
Судови: Први, Други, Трећи основни суд у Београду, Виши суд у Београду;
Јавна тужилаштва: Прво, Друго, Треће основно јавно тужилаштво у Београду, Више јавно тужилаштво у Београду.


Пријава која не садржи све наведене елементе неће бити рангирана.

Пријава се шаље на адресу praksa@ius.bg.ac.rs до 21. фебруара 2022. године. Након тога ће бити сачињена ранг листа на основу укупног броја ЕСПБ бодова и просечне оцене.
Ранг листа, као и све релевантне информације и обавештења у вези са начином обављања праксе биће доступни на Moodle курсу Правна пракса.

Подсетник

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за обављање студентске праксе у државним институцијама на основу Споразума о сарадњи у пружању подршке јавне управе високошколским установама у образовном процесу. Овим путем позивамо студенте да се пријаве на преостала доступна места.

Стручна пракса траје до 80 часова (четири недеље по четири часа дневно), а сама реализација једномесечне праксе биће спроведена у периоду пролећног семестра 2022. године закључно са мајем месецом.

Обављањем стручне праксе студенти испуњавају своје испитне обавезе из предмета Пракса у правосуђу и управи или Пракса у привреди.

Пријаве се шаљу на адресу nstankovic@ius.bg.ac.rs ; уз пријаву је потребно послати, у електронском облику (искључиво у .doc или .pdf електронским форматима):

1. Копију уверења о положеним испитима;

2. Биографију (CV);

3. Списак који садржи до три установе или институције у којима би студент или студенкиња обављали програм стручне праксе.

Списак институција и државних органа у којима су још увек има доступних места за обављање стручне праксе:

 1. Министарство државне и локалне самоуправе – 8 преосталих места;
 2. Служба за управљање кадровима – 8 преосталих места;
 3. Народна скупштина Републике Србије – 2 преостала места;
 4. Заштитник грађана – 5 преосталих места;
 5. Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности – 3 преостала места;
 6. Повереник за заштиту равноправности – 1 преостало место;

Поред ових, у оквиру Градске управе града Београда још увек су доступна следећа места:

 1. Секретаријат за финансије – 1 преостало место;
 2. Секретаријат за јавне приходе – 12 преосталих места;
 3. Секретаријат за имовинске и јавне послове – 1 преостало место;
 4. Секретаријат за јавни превоз – 1 преостало место;
 5. Секретаријат за образовање и дечју заштиту – 2 преостала места;
 6. Секретаријат за социјалну заштиту – 3 преостала места;
 7. Секретаријат за инспекцијске послове – 1 доступно место
 8. Секретаријат за управу – 2 доступна места;
 9. Секретаријат за послове комуналне милиције – 2 преостала места;
АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве