Одржан семинар „Европско пензијско право“

На иницијативу проф. др Ханса ван Мертена (Hans van Meerten), професора Универзитета у Утрехту и адвоката при Адвокатској комори Холандије, 9. и 16. марта 2022. године одржан је онлајн семинар „Европско пензијско право“, који је похађало 60 студената Правног факултета свих нивоа студија. Семинар је обухватио четири часа предавања, која су била посвећена следећим темама: Основе међународног пензијског права; Врсте и начини финансирања различитих стубова пензијског осигурања широм света; Врсте пензијских шема; Европско пензијско право – правни оквир и лекције за Србију.

Добро осмишљена структура семинара омогућила је полазницима да се упознају с пензијским правом Европске уније (ЕУ), као новом граном права, која се убрзано развија, будући да се тржишта пензија интензивно интернационализују. У том смислу, под окриљем овог курса опсежно су разматрани меродавни извори права ЕУ, посебно директиве 2003/41/EЗ и 2016/2341 о активностима и надзору над институцијама за обезбеђивање професионалних пензија (IORP I и II), и Правило 2019/1238 о паневропском личном пензијском производу (PEPP). Будући да потоње правило почиње да се примењује 22. марта 2022. године, семинар је био сјајна прилика за полазнике да стекну знања о најактуелнијим питањима европског права. Ово тим пре што су назначена питања анализирана у мултидисциплинарној перспективи, тј. из угла више правних и сродних дисциплина – од социјалног права, преко права осигурања и права заштите потрошача, до берзанског права, економског права, права ЕУ и финансијских тржишта. Ваља истаћи и закључке предавача од значаја за развој српског пензијског система, будући да је свега 3-10 посто запослених у Републици Србији „покривено“ приватним пензијским осигурањем.

Семинар су организовали продекан проф. др Јелена Лепетић, продекан проф. др Бојан Милисављевић,  проф. др Вук Радовић, проф. др Татјана Јованић, проф. др Наташа Петровић-Томић, проф. др Љубинка Ковачевић, доц. др Филип Бојић и др Ивана Родић. Такође, квалитету семинара су својим присуством, учешћем у дискусији, односно мотивисањем студената да учествују у раду семинара допринели и проф. др Небојша Јовановић, проф. др Татјана Јевремовић Петровић, проф. др Мирјана Радовић, проф. др Светислав Јанковић, доц. др Никола Илић и асист. др Маша Мишковић. Семинару су присуствовали и асистенти за Радноправну ужу научну област на правним факултетима у Новом Саду (др Дарко Божичић) и Нишу (др Марија Драгићевић).

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве