Forvm Romanvm: проф. др Томазо Беђо одржао предавање „Capital Punishment in Ancient Rome“

У петак, 1. априла 2022. године, Форум се састао да чује предавање проф. др Томаза Беђа (Tommaso Beggio) са Правног факултета Универзитета у Тренту, „Capital Punishment in Ancient Rome“. Професор је истакао да се под термином poena capitalis данас обично подразумева само смртна казна, али да је раније обухватао и друге казне које су утицале на caput – главу, то јест како живот, тако и правни положај осуђеног лица. Овлашћење да се живот одузме или поштеди – vita necisque potestas – припадало је како, испрва, глави породице, тако и држави. У казне ове врсте спадали су и прогонство – aquae et ignis interdictio – депортација на острво (уведена у принципату), осуда на рад у рудницима, на гладијаторску борбу, губитак грађанства или слободе… Са временом се развила терминолошка разлика – poena capitalis  као свака врста казне која озбиљно погађа личност, и poena capitis као смртна казна. Проф. Беђо нам је говорио и о начинима извршења смртне казне у старом Риму. Познати начини бацања са Тарпејске стене или бацања у Тибар у врећи са животињама били су везани за посебне обреде искупљења; ипак, најчешћи начин погубљења током Републике било је обезглављивање. Од доба принципата видимо симболику императорове воље у осуди на ове врсте казни, као и већу учесталост и све веће прављење спектакла од извршења казни. Од Константиновог доба постаје видан утицај религије на кривично право. На примерима више фрагмената извора, проф. Беђо нам је показао и ставове класичних римских правника према овим казнама, и врсте казни које се појављују у њиховим текстовима. После предавања развила се занимљива дискусија на различите теме – оправданости смртне казне, статуса различитих врста јавних робова и осуђених на ропство, мера против освете, злочина за које су биле прописане капиталне казне, али и друштвеног статуса учинилаца, јер су припадници вишег сталежа често добијали блаже облике казне.

АНАЛИ

Vol. 69, бр. 3 (2021)

CRIMEN

Vol. XII Број 1 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 68-69 Август 2020/Април 2021

Архиве