Одржан четврти вебинар са пројекта “Епидемија. Право. Друштво” – Образовање у дигитално доба

У уторак, 10. маја 2022. године одржан је четврти у низу вебинара Института за правне и друштвене науке, којима се стручној јавности представљају резултати стратешког пројекта Правног факултета Универзитета у Београду за 2021. годину „Епидемија. Право. Друштво“. Тема вебинара је била „Образовање у дигитално доба“.

У првом излагању, своје налазе на тему , Oнлајн настава као кризно образовање или образовање будућности?“ представила је асистенткиња Валерија Дабетић. Њен рад је настао као резултат квалитативног истраживања искустава сарадника, асистената и наставника Правног факултета у вези с онлајн наставом која је извођена на факултету у време епидемијe корона вируса. Међутим, ауторка се није задржала само на простом бележењу, дескрипцији и анализи прикупљених података, већ је на основу њих настојала да утврди користи и предности оваквог вида наставе у будућности и у нормалним околностима.

Друго излагање, асистента Новака Вујичића, под насловом „Онлајн настава у доба пандемије изазване вирусом COVID-19: ауторскоправни аспекти“ односило се на услове под којима наставници и сарадници приликом онлајн наставе могу на легалан начин да користе туђа ауторска дела. Тај део рада представља заправо практично упутство за предаваче о томе како да избегну кршење туђих ауторског права. С друге стране, аутор истиче да због специфичности онлајн наставе, постоје разлози због којих ограничења ауторских права, која иначе постоје када се ауторска дела користе у образовне сврхе треба модификовати када је у питању такав вид наставе.

Најзад, професор Владимир Павић се у последњем излагању, под насловом „Од Октобра 2 до Ковида-19 – хроника излажења у сусрет“ бавио дводеценијском праксом увођења нестатутарних додатних испитних рокова на Правном факултету, која је додатно ескалирала у време епидемије. Описујући различите модалитете те праксе током последње две деценије, аутор је извео закључке о стварним разлозима за њу, али је истовремено покушао и да правнотеоријски концептуализује такву праксу као паралеан нормативни систем, који делимично паразитира на формалноправно важећим правилима.

Сва три изложена рада биће објављена у посебном зборнику радова са пројекта који ће изаћи током 2022. године, а чији уредници ће бити доц. др. Наталија Лукић и доц. др Далибор Ђукић.

Модератор вебинара био је проф. Горан Дајовић.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве