Одржан „Други семинар намењен студентима докторских студија – PhD Colloquium“

У периоду од 12. до 13. маја 2022. године одржан је Други семинар студената докторских студија – PhD Colloquium, у организацији Правног факултета Универзитета у Београду, Института за правне и друштвене науке и Центра за социолошко-правне студије (CSLS). Семинар је организован са циљем да младим колегиницама и колегама пружи прилику да представе свој досадашњи истраживачки рад, да добију конструктивне коментаре и сугестије за унапређење своје докторске дисертације, као и да разменe идејe са другим докторандима који се налазе у истој фази рада – припреми пројекта докторске дисертације. Овакви семинари одржавају се на страним универзитетима већ дуги низ година, а сада и Правни факултет у Београду има своју традицију за коју се надамо да ће бити од велике помоћи свим младим научницама и научницима. Због епидемиолошких услова, овај семинар одржан је у хибридној форми – путем Webex платформе, с тим да је велики број колегиница и колега семинар пратио из просторија нашег Факултета.

На почетку Семинара, проф. др Добросав Миловановић, заменик управнице Института за правне и друштвене науке и управник Центра за јавну управу и јавне набавке, поздравио је све учеснике, коментаторе и вође радионица и истакао значај оваквог догађаја и потребу развијања критичког размишљања за унапређење квалитета докторских дисертација. Затим су се учесницима обратили доц. др Нина Кршљанин, продеканка за науку, и асист. МА Валерија Дабетић, секретарка Центра за социолошко-правне студије. У оквиру отварања учесници су имали прилике да погледају кратак филм „Како успешно написати докторску дисертацију?“ у коме су главне улоге имали професори и сарадници нашег факултета. Цео филм можете погледати овде https://youtu.be/kaaWw7TQr4I.

Први дан семинара био је посвећен општим темама од значаја за све докторандe: обликовање докторске дисертације и процедура прегледа и оцене, праћење и мерење научних резултата, програми управљања референцама, вештине ефектне презентације и како правилно представити своју идеју, стратегије за успешно писање докторске дисертације и  радионица намењена размени искустава између актуелних и бивших студената докторских студија. Агенду догађаја можете погледати овде. Други дан семинара био је предвиђен за излагање студената докторских студија који се у оквиру својих истраживања баве практичним и теоријским питањима у вези са радним правом, међународним и европским правом, различитим аспектима људских права, јавно-правним питањима, историјско-правним и социолошко-правним анализама.

У укупно четири сесија подељених на радионице и оне које се баве различитим правним питањима, 18 студената докторских студија са Правног факултета је изложило резултате својих истраживања и планове за даљи научни рад, након чега се развила дискусија са коментаторима и другим докторандима. Само неке од тема које су изложене биле су: радно-правна и социјално-правна заштита жена, дискриминација темељем образовања при раду и запошљавању, судско и мирно решавање спорова поводом отказа уговора о раду, измене елемената уговора о раду, парламентарна дипломатија као атипични облик представљања држава у међународним односима, системи власти у модерним федерацијама, одговорност државе за климатске промене у међународном праву, концепт стварног власника прихода у праву међународних пореских уговора, утицај грчке правне традиције на развој права и државних институција у Исламу, узрок проблема и пут ка остварењу владавине права у Босни и Херцеговини, корупција и јавна управа са посебним освртом на Републику Северну Македонију, унапређење трансверзалних вештина кроз правничко образовање, слобода изражавања и интернет, правна заштита нематеријалног културног наслеђа са посебним освртом на извиђачке уметности, право на неповредивост дома у пракси Европског суда за људска права, заједнички фактори који утичу на појаву и развој феномена ропства и експлоатације људи од првих цивилизација до модерног доба, право појединца на заштиту посебних категорија особних података у Европској унији итд.

На конференцији je учествовало укупно 18 студената докторских студија, 29 коментатора и 10 вођа радионица. Учесници су били из неколико земаља региона, а и шире – Србија, Хрватска, Република Северна Македонија, Република Српска, Босна и Херцеговина, Велика Британија, Немачка. Модераторке семинара, асистенткиња МА Марија Влајковић, асистенткиња МА Валерија Дабетић и асистенткиња МА Мила Ђорђевић, које су уједно и чланице организационог одбора, затвориле су Други семинар студената докторских студија – PhD Colloquium и захвалиле се свим учесницима на занимљивим излагањима, присутнима на плодној дискусији и коментаторима на корисним сугестијама.

Више фотографија са конференције можете погледати овде https://photos.app.goo.gl/Lyd5UuL7SUko87as5, као и цео снимак са семинара:

1. Четвртак 12. мај – отварање семинара и радионице https://youtu.be/mIupZgeGSUs;

2. Петак 13. мај – радноправна сесија https://youtu.be/Ezfvsa-mMM8;

3. Петак 13. мај – међународно и европско право https://youtu.be/3Pshtgg0lvU;

4. Петак 13. мај – међународно право са посебним освртом на људска права https://youtu.be/tUmohRIZPFg.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве