Професору Мирку Васиљевићу додељено звање професора емеритуса

На седници Сената Универзитета у Београду, одржаној 15. јуна 2022. године, проф. др Мирку Васиљевићу, редовном професору Правног факултета Универзитета у Београду у пензији и академику Академије наука и умјетности Републике Српске, додељено је звање професора емеритуса.

Професор Васиљевић је наш водећи стручњак за привредно, нарочито компанијско и трговинско право, и оснивач предмета Компанијско право на нашем факултету. У три мандата био је декан Правног факултета Универзитета у Београду (2004-2012). Има активну каријеру арбитра, и у више мандата био је председник Спољнотрговинске арбитраже Србије и Југославије, као и председник Суда части Привредне коморе Београда, а члан је и Арбитражног суда при ICC (као овлашћени представник Републике Србије) и Комисије за арбитражу Међународне трговинске коморе у Паризу. Члан је многобројних домаћих и међународних стручних удружења, главни и одговорни уредник часописа „Право и привреда“, а био је и главни и одговорни уредник часописа „Анали Правног факултета у Београду“ и „Арбитража“. Био је члан великог броја комисија за израду прописа из области привредног права. Оснивач је Фондације „Професор др Мирко Васиљевић“, чији је циљ помоћ најбољим и социјално најугроженијим студентима Правног факултета Универзитета у Београду, која сваке године додељује већи број стипендија и награда за најбоље студентске радове.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве