Истраживање – Црвени крст

Црвени крст Србије спроводи истраживање на тему перцепције јавности о COVID – 19 и процесу
вакцинације. Циљну групу чини студентска популација. У плану је да се истраживање реализује са узорком од укупно 3000 студената из Универзитетских центара Београд, Нови сад, Ниш и
Косовска Митровица (сваки центар по 750 студената).
Молимо Вас за подршку у реализацији овог истраживања. Упитник, који се
налази на следећем линку https://eenew.ifrc.org/x/zCiyuZNb  намењен је студентима, анонимног је карактера и потребно је свега неколико минута за попуњавање истог.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве