КОНКУРС ЗА ПРАВНЕ КЛИНИКЕ

Универзитет у Београду Правни факултет расписује конкурс за пријављивање студената за правну вештину Правна клиника.

У школској 2022-2023. биће организована настава у оквиру осам правних клиника:

  • Правна клиника за кривично право (оба семестра)
  • Правна клиника за облигационо право (зимски семестар)
  • Правна клиника за породично право (оба семестра)
  • Правна клиника за еколошко право (оба семестра)
  • Правна клиника за азил и избегличко право (зимски семестар)
  • Правна клиника за сузбијање трговине људима (летњи семестар)
  • Е-клиника (зимски или летњи семестар)
  • Правна клиника за управно право (летњи семестар)

Заинтересовани студенти се могу пријавити преко следећег линка. Студент се може определити за програм само једне правне клинике. Уз пријаву је потребно доставити биографију и мотивационо писмо (до једне стране).

Клиничко правничко образовање подразумева интерактиван метод едукације и рад у малим групама. Из тог разлога је број полазника на свакој од правних клиника ограничен. Студенти ће о резултатима конкурса бити благовремено обавештени како би приликом уписа IV године студија могли да се определе за другу правну вештину у случају да њихова пријава није прихваћена од стране руководиоца клинике.

Успешно похађање програма било које од наведених правних клиника признаје се као положен испит из предмета Правна вештина на четвртој години студија.

Рок за подношење пријава је недеље 25. септембар 2022. Пријаве предате након овог рока неће бити узете у обзир.

Информације о начину рада, предавачима и трајању сваке од правних клиника налазе се у наставку.

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА КРИВИЧНО ПРАВО

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за нову генерацију полазника Правне клинике за кривично право. На конкурс се могу пријавити студенти четврте године основних студија.

Програм Клинике траје два семестра. Током новембра 2022. године, студенти Правне клинике за кривично право ће, заједно са студентима Правне клинике за облигационо право и Правне клинике за породично право, похађати интензивну обуку из области професионалне етике судија и адвоката, технике интервјуисања и технике прикупљања информација. Током зимског (новембар и децембар 2022. године) и летњег семестра (од марта 2023. године) студенти ће пратити интерактивну практичну наставу и учествовати у симулацијама о темама из материје кривичног права. Поред наставника Правног факултета, наставу на Правној клиници за кривично право држе познати стручњаци из правосуђа.

Услов за похађање Правне клинике је положен испит из предмета Кривично право и предмета Кривично процесно право. Максималан број студената који ће бити примљен на Правну клинику за кривично право је 20. Радом Правне клинике за кривично право координира проф. др Горан П. Илић.   

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за нову генерацију полазника Правне клинике за облигационо право. На конкурс се могу пријавити студенти четврте године основних студија.

Програм Клинике траје један семестар и организује се у зимском семестру школске 2022-2023. године. Током новембра 2022. године, студенти Правне клинике за облигационо право, заједно са студентима Правне клинике за кривично право и Правне клинике за породично право, похађају интензивну обуку из области професионалне етике судија и адвоката, технике интервјуисања и технике прикупљања информација. Поред поменуте обуке, током новембра и децембра 2022. године, студенти ће пратити интерактивну практичну наставу и учествовати у симулацијама о темама из материје облигационог права. Уз наставнике Правног факултета, наставу на Правној клиници за облигационо право држе судије и адвокати.

Услов за похађање Правне клинике је положен испит из предмета Увод у грађанско право и стварно право и предмета Наследно право. Максималан број студената који ће бити примљен на Правну клинику за кривично право је 20.  Радом Правне клинике за облигационо право координира проф. др Марко Ђурђевић.   

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ПОРОДИЧНО ПРАВО

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за нову генерацију полазника Правне клинике за породично право. На конкурс се могу пријавити студенти четврте године основних студија.

Програм Клинике траје два семестра. Током новембра 2022. године, студенти Правне клинике за породично право, заједно са студентима Правне клинике за кривично право и Правне клинике за облигационо право, похађају интензивну обуку из области професионалне етике судија и адвоката, технике интервјуисања и технике прикупљања информација. Поред поменуте обуке, током зимског (новембар и децембар 2022. године) и летњег семестра (од марта 2023. године) студенти ће пратити интерактивну практичну наставу и учествовати у симулацијама о темама из материје породичног права. Уз наставнике Правног факултета Универзитета у Београду, наставу на Правној клиници за породично право држе судије и адвокати.

Максималан број студената који ће бити примљен на Правну клинику за породично право је 20.  Радом Правне клинике за породично право координира проф. др Урош Новаковић.   

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА ЕКОЛОШКО ПРАВО

            Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за осму генерацију полазника Правне клинике за еколошко право. На конкурс се могу пријавити студенти треће и четврте године основних студија, апсолвенти, као и студенти мастер студија. Програм Правне клинике за еколошко право се одвија у оквиру сарадње са Мисијом ОЕБС-а у Србији.

            Програм Правне клинике за еколошко право траје два семестра. Настава ће се одржавати током зимског семестра школске 2022/23. године на Правном факултету у Београду (једном недељно / два школска часа). Предавања изводе наставници Правног факултета, судије, тужиоци, адвокати и представници Повереника за информације од јавног значаја, Заштитника грађана и Министарства заштите животне средине. У летњем семестру, студенти имају могућност да прате рад органа управе и судова у еколошким стварима, припремају извештаје и анализе у овој области, као и да се упознају са радом са клијентима.

            Најуспешнији студенти Правне клинике за еколошко право ће имати прилику да похађају HELP курс: Животна средина и људска права који организује Савет Европе, као и могућност да обаве праксу у стручним службама:       

  • Заштитника грађана
  • Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Заинтересовани студенти нове генерације ће бити у прилици да се упознају са активностима Програма Уједињених нација за развој (UNDP). Oтворена је и могућност да студенти, по позиву, присуствују раду Одбора за заштиту животне средине Народне скупштине Републике Србије.

Студенти који се определе за Правну клинику за еколошко право, похађају предавања и узму учешће у решавању хипотетичких случајева положили су испит из вештине Правна клиника. Студенти добијају сертификат о успешно завршеном програму обуке.

Приликом пријављивања потребно је да студенти наведу да ли имају положен испит из Еколошког права или се студент у текућој години пријављује за изборни предмет на трећој години студија – Еколошко право или изборни предмет на четвртој години студија – Право климатских промена.

Настава почиње 14. октобра 2022. године. Радом Правне клинике за еколошко право руководи проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић.

Информације о активностима Правне клинике доступне на: http://environment.ius.bg.ac.rs/

Клинику подржава

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА АЗИЛ И ИЗБЕГЛИЧКО ПРАВО

Правни факултет Универзитета у Београду и канцеларија UNHCR-а у Београду /UN High Commissioner for Refugees/ позивају студенте четврте године Правног факултета Универзитета у Београду, апсолвенте, као и студенте мастер студија да се пријаве за учешће у раду петнаесте генерације Правне клинике за избегличко право и право азила.

Настава на Правној клиници траје један семестар и одржаваће се током зимског семестра школске 2022/23. године. Радионице и интерактивна предавања из области азила и миграција одржаваће се једном недељно у трајању од два школска часа. У случају неповољне епидемиолошке ситуације, предавања у оквиру Клинике ће бити организована online. Поред наставника Правног факултета, наставу ће држати експерти из UNHCR-а, релевантних државних органа и невладиних организација. Предвиђена је посета центрима за азил у Републици Србији, а најуспешнији студенти ће имати прилику да обаве праксу у партнерским организацијама.

Максималан број студената који ће бити примљен на програм Правне клинике за азил и избегличко право је 30. Свим студентима који заврше програм биће додељен сертификат.

Настава почиње половином октобра и одржаваће се петком од 13:30 до 15:00 часова. Радом Правне клинике за азил и избегличко право руководи проф. др Бојана Чучковић.

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА СУЗБИЈАЊЕ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за десету генерацију полазника Правне клинике за сузбијање трговине људима. На конкурс се могу пријавити студенти четврте године основних студија, апсолвенти, као и студенти мастер студија.

Програм Правне клинике траје један семестар. Настава ће се одржавати током летњег семестра школске 2022/23. године на Правном факултету у Београду. Интерактивна предавања са примерима из праксе држаће професори Правног факултета, Криминалистичко-полицијског универзитета, Национални известилац за сузбијање трговине људима, судије, тужиоци, инспектори МУП-а и партнери из међународних организација и невладиног сектора. У зависности од епидемиолошке ситуације, током семестра биће организоване и додатне активности попут различитих радионица и семинара, посета државним институцијама и праксе у невладиним организацијама које се баве случајевима трговине људима.

Максималан број студената који ће бити примљен на програм Правне клинике за сузбијање трговине људима је 30. Свим студентима који успешно заврше програм биће додељен сертификат.

Настава почиње крајем фебруара 2022. године и одржаваће се уторком од 15:30 до 17:00. Радом Правне клинике за сузбијање трговине људима руководи проф. др Бојана Чучковић.

КОНКУРС – Е-ПРАВНА КЛИНИКА

Правни факултет Универзитета у Београду и невладина организација за пружање бесплатне правне помоћи путем интернета „Pro Bono“ (www.besplatnapravnapomoc.rs) у зимском семестру школске 2022/23. године организују обуку студената Правног факултета Универзитета у Београду у пружању правне помоћи путем теоријских предавања и решавања конкретних правних проблема уз подршку ментора. На овај начин студентима се омогућава да кроз решавање практичних проблема примене усвојена теоријска знања, науче се најплеменитијим аспектима будуће професије и савладају основе примене права у информатичком окружењу.

Право да конкуришу имају сви заинтересовани студенти који су уписали 4. годину студија.

Настава ће се одвијати у зимском семестру школске 2022/23. године и трајаће до краја децембра. У прве две недеље ће се вршити обука за пружање правне помоћи, док ће студенти у преосталом периоду, уз стручни надзор, путем интернета давати одговоре на питања грађана из области Грађанског, Кривичног, Управног, Радног и социјалног и Пореског права.

Биће одабрано 120 студената који ће похађати овај курс, с тим да ће студенти бити подељени у две групе тако да ће прва група од 60 студената похађати курс у зимском, а друга група у пролећном семестру.

КОНКУРС – ПРАВНА КЛИНИКА ЗА УПРАВНО ПРАВО

Правни факултет Универзитета у Београду расписује конкурс за прву генерацију полазника Правне клинике за управно право. На конкурс се могу пријавити студенти треће и четврте године основних студија, с тим да ће предност имати студенти четврте године.

Програм Клинике траје један семестар и организује се у летњем семестру школске 2022/23. године.

Студенти ће пратити интерактивну практичну наставу која ће допринети унапређењу специјализованих теоријских и практичних знања, као и стицање практичних искустава и вештина у области управног права. Предавања ће водити наши еминентни стручњаци из области управног права, професори Правног факултета и судије Управног суда Србије. Практични рад ће се заснивати на анализи случајева пред Управним судом, писања различитих поднесака који се јављају у управном поступку у првом и другом степену и управном спору, као и учествовања у симулацији суђења. Циљ клинике је да студенти овладају вештинама које су добром правнику неопходне у свакодневном раду, као и подизање свести о значају судске контроле управе.

Услов за похађање Правне клинике је положен испит из предмета Управно право. Максималан број студената који ће бити примљен на Правну клинику за управно право је 25.  Радом Правне клинике координира проф. др Добросав Миловановић.   

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве