Позив за учешће – Iustoria 2023

Правни факултет Универзитета у Београду отвара позив за учешће у Четвртој студентској конференцији из правне историје – Iustoria 2023, која ће се одржати од 23. до 25. марта 2023. године, са темом „Право и казна„.

У 2023. години навршиће се 150 година од укидања телесних казни у српском праву, изменама Казненог (Кривичног) законика Кнежевине Србије из 1860, донетим 1873. године. Поводом овог јубилеја, желимо да стимулишемо истраживања везана за казне и санкције у праву. Од најраније правне историје старог века, па до модерног доба, велики део права тиче се управо кажњавања за непожељна понашања. Теорија сматра потпуном правном нормом само ону која прописује санкцију за своје непоштовање. Пре свега, учесницима је на располагању широк дијапазон тема везаних за кривично право – о различитим врстама и подврстама санкција и начина њиховог извршења, о кажњавању појединих врста и категорија кривичних дела, као и о сврси кажњавања, која је кроз различите епохе имала различите аспекте: одмазду учиниоцу, његово поправљање, специјалну или генералну превенцију, обештећивање жртве… У разним правним системима кроз историју, различита лична својства учиниоца и жртве могла су утицати на кажњавање: пол, узраст, припадност одређеном сталежу, класи или касти, да ли су били слободни или робови, какав им је био ранији међусобни однос… Могу се отворити и теме божанских казни, самопомоћи и крвне освете, талиона и композиције, те приватног или јавног извршења санкција. Поред ових централних кривичноправних тема, прихватамо и радове везане за друге врсте казнених норми, попут уговорних казни у облигационом праву, или примене санкција у међународном праву.

За учешће у конференцији могу се пријавити сви студенти основних и постдипломских студија правних факултета и других факултета друштвених наука. Пријаве треба да садрже основне личне податке (име и презиме, факултет, ниво, смер и годину студија) и проширени апстракт рада, дужине од 500 до 1000 речи. Могуће је излагање на српском или енглеском језику – охрабрујемо пријаве на енглеском ради лепше комуникације са учесницима из иностранства.

Пријаве се шаљу на адресу iustoria@ius.bg.ac.rs до 15. јануара 2023. Студенти ће бити обавештени да ли је њихова пријава прихваћена до 25. јануара. Провизорни програм конференције биће објављен до 10. фебруара. За све додатне информације можете се обратити на исту адресу или на званичну Фејсбук страницу конференције https://www.facebook.com/iustoria/

Као и на прошлим конференцијама, поред излагања својих колега, студенти ће на конференцији имати прилику да чују и неколико наставничких предавања од стране реномираних стручњака – више детаља ће бити у коначном програму.

Конференција ће се одржавати у хибридном формату, са могућношћу учешћа уживо или онлајн. Потрудићемо се да учесницима ван Београда који желе да учествују уживо обезбедимо смештај у студентском дому или у приватном аранжману код студената-домаћина из Београда, зависно од расположивости места. 

Коначне верзије радова излаганих на конференцији, уз финалне измене и исправке у разумном року после конференције, биће предате за објављивање у часопису „Весник правне историје / Herald of Legal History“ (http://epub.ius.bg.ac.rs/index.php/Vesnik/index).

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве