The First International Contemporary Financial Management Conference (CFMC2022)

Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Правни факултет и Економски факултет организују The First International Contemporary Financial Management Conference (CFMC2022) која ће се одржати 7-10. децембра 2022. 

Информације о Конференцији и позив за радове можете пратити на линку:  http://cfmc.fon.bg.ac.rs/

Conference Program

CALL FOR PAPERS

Book of Abstracts

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве