ОДРЖАНА МEЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА „CONTEMPORARY FINANCIAL MANAGEMENT  ̶  CFMC“

Од 7. до 10. децембра 2022. године одржана је конференција „Contemporary Financial Management Conference  – CFMC“  у организацији Факултета организационих наука, Правног факултета и Економског факултета Универзитета у Београду. Панели и радионице су одржани у згради Ректората Универзитета у Београду (7. децембар), на Факултету организационих наука (8. децембар), Правном факултету (9. децембар) и Економском факултету (10. децембар).

Програмски део конференције на Правном факултету Универзитета у Београду свечано су отворили проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета и проф. др Марко Јовановић, продекан за међународну сарадњу. На Правном факултету је организовано укупно пет панела за учеснике: Regulation and Supervision of the Banking Industry & Law and Finance, модератор проф. др Александра Јовановић, Behavioral Accounting and Finance & Tax Accounting and Fraud, модератор проф. др Бранко Радуловић, Technological Progress and Banking & Financial Markets, модератор проф. др Мирјана Радовић, Intergovernmental Fiscal Relations, модератор проф. др Јурај Немец и European Structural and Investment Funds and the Western Balkans, модератор др Александар Пејовић. Поред наведених панела, организована је и радионица на тему Financial Fraud Schemes: Managing and Responding in Times of Crisis, којом је руководила др Сандра Дамијан, експерт за финансије и ревизију.

Између осталих учесника, на конференцији су радове изложили и наставници Правног факултета Универзитета у Београду. То су проф. др Бранко Радуловић, који је излагао на тему Benchmarking the Efficiency of Montenegro’s Local Selfgovernments, доц. др Никола Илић, који је излагао на тему Capital Adequacy Regulation and Competition in Serbian Banking Sector и асис. Ана Одоровић, која је излагала на тему Open Banking: Between Cooperation and Competition.Списак учесника  и изложених радова је доступан на интернет адреси: https://cfmc.fon.bg.ac.rs/. У складу са планом Програмског савета CFMC, након анонимног рецензентског поступка, све позитиво рецензиране радове ће објавити издавачи индексирани у WoS-у и SCOPUS-у.

Поред свега наведеног, успех конференције се огледа у ближем повезивању економских и правних факултета, као и катедри за финансијски менаџмент са других факултета у региону, са идејом да се упознају и умреже колеге и сродне катедре из региона (и шире) и повежу људи из финансијске индустрије. Конференција је окупила више од сто осамдесет учесника из двадесeт европских и светских земаља, из сектора образовања, финанасија, јавног и цивилног сектора.

Чланови Програмског савета CFMC са Правног факултета Универзитета у Београду су проф. др Александра Јовановић, проф. др Бранко Радуловић и проф. др Светислав Костић, а чланови Организационог одбора проф. др Светислав Костић и доц. др Никола Илић. CFMC конференција ће се одржавати сваке две године са системом ротирајућег домаћинства.

АНАЛИ

Vol. 70, бр. 1 (2022)

CRIMEN

Vol. XII Број 3 (2021)

НОВИ АРХИВ

Год. 1 Бр. 1 (2021)

ACTA DIURNA

Број 70 Мај/Децембар 2021

Архиве