Двадесет пет година Архуске конвенције

У понедељак, 8. маја 2023. године одржана је конференција ,,Двадесет пет година Архуске конвенције“ коју је организовао Правни факултет Универзитета у Београду у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у Србији. Конвенција о доступности информација, учешћу јавности у доношењу одлука и праву на правну заштиту у питањима животне средине (Архуска конвенција) усвојена је 25. јуна 1998. године. Реч је о једном од најзначајнијих стубова данашњег еколошког права. Њоме су утврђене основе за развој правних института којима се гарантују право на приступ еколошким информацијама, право на широко учешће јавности у доношењу одлука о активностима са негативним утицајем на животну средину и право на једнак приступ еколошкој и климатској правди. На конференцији су представљени радови домаћих и аутора из региона о изазовима у примени Архуске конвенције. Радови ће бити објављени у Зборнику радова на енглеском језику.

Пре почетка скупа, амбасадор Јан Брату, шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, се сусрео са студентима Правне клинике за еколошко право и разговарао о значају стицања правних вештина кроз систем који пружа Правна клиника упознавања младих правника са правним вештинама праксама које су студенти похађали у марту и априлу 2023. године.

У уводном обраћању, скуп су поздравили проф. др Марко Јовановић, продекан за међународну сарадњу Правног факултета Универзитета у Београду, амбасадор Јан Брату, шефа Мисије ОЕБС-а у Србији и Михаел Форст, посебни известилац Комитета за усаглашеност са Архуском конвенцијом.

Након уводног излагања проф. др Мирјане Дреновак-Ивановић о Изазовима у примени Архуске конвенције, изложени су следећи реферати: проф. др Стеван Лилић, Правни факултет Универзитета у Београду, Шта данас значе ,,Три Стуба“ Конвенције из данског града Архуса?; проф. др Маја Костић-Мандић, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Изазови у примјени Архуске конвенције у Црној Гори – добре намјере и упитна пракса?; Проф. др Амина Николајев, Правни факултет Универзитета у Сарајеву, Изазови у примјени Архуске конвенције у Босни и Херцеговини; проф. др Илина Ценевска, Faculty of Law, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje, North Macedonia, The Aarhus Convention and the Courts of the European Union: The opportunities and limitations of access to justice in climate matters; Данијела Синђелић, основни јавни тужилац у Обреновцу Примена Архуске конвенције у кривичном поступку код кривичних дела против животне средине.

На поподневној сесији конференције доц. др Слободан Вукадиновић, Правни факултет Универзитета Унион у Београду, изложио је реферат на тему: Парламент и Архуска конвенција: допринос добром управљању и парламентарни надзор; доц. др Бранка Бабовић Вуксановић, Правни факултет Универзитета у Београду, изложила је реферат на тему: Колективна тужба у еколошком праву; Нина Ницовић, мастер правник, адвокат, изложила је реферат на тему:  Откривање кривичних дела против животне средине – улога НВО, активиста и грађана у кривичним поступцима против загађивача у Европи; Милош Кузман, мастер правник, потпредседник Удружења за право енергетике Србије, изложио је реферат на тему: Друга и трећа лица у управном поступку и управном спору у Републици Србији са аспекта Архуске конвенције; Милан Дакић, мастер правник, адвокат, изложио је реферат на тему: Учешће јавности у поступку издавања грађевинске дозволе; Нађа Ницовић, мастер правник, менаџер за контролу усклађености пословања, изложила је реферат на тему: Признавање правне личности заштићеним природним подручјима – ојачање стубова Архуске конвенције; Милена Мирчетић, мастер правник, корисник почетне обуке Правосудне академије, изложила је реферат на тему: Право на приступ правди у грађанскоправној заштити животне средине – упоредна анализа; Зорана Јусуф, мастер правник, сарадник Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, изложила је реферат на тему: Право на приступ еколошким информацијама у пракси Повереника за информације од јавног значаја; др Драгана Барјактаревић,  Агенција за енергетику Републике Србије, изложила је реферат на тему: Заштита права на приступ еколошким информацијама пред специјализованим Омбудсманом – предност и препреке; Тина Јањатовић, мастер правник, Министарство за заштиту животне средине, изложила је реферат на тему: Спровођење Архуске конвенције у Републици Србији и циљеви Стратегије и акционог плана за спровођење Архуске конвенције; Христина Војводић, мастер правник, старији правни саветник у Регулаторном институту за обновљиву енергију и животну средину, изложила је реферат на тему: Приступ правди у поступцима стратешке процене утицаја на животну средину; Амра Табучић, мастер правник, докторанд Правног факултета Универзитета у Сарајеву, изложила је реферат на тему: Примена Архуске конвенције у Босни и Херцеговини – студија случаја процене утицаја на животну средину; Ања Вујиновић, мастер правник, приправник Основног суда у Бару, изложила је реферат на тему: Учешће јавности и право на обавијештеност приказани кроз призму пројеката малих хидроелектрана. Јана Спасеновић, Милан Милосављевић, Никола Мијаиловић, Петар Костић су говорили о Улози Правне клинике за еколошко право у примени Архуске конвенције. Након тога је уследила дискусија.

Конференција представља и први у низу догађаја у оквиру Еколошког Хаб-а, као платформе за дијалог о изазовима у примени еколошког права, чији рад подржава Мисија ОЕБС-а у Србији.

Научни одбор конференције су чинили: др Мирјана Дреновак-Ивановић, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду; др Маја Костић-Мандић, редовни професор на Правном факултету Универзитета Црне Горе и др Татјана Јованић, редовни професор на Правном факултету Универзитета у Београду.

Marking the 25th Anniversary since the signing of the Aarhus Convention. Belgrade, Serbia. 08.05.2023.
Marking the 25th Anniversary since the signing of the Aarhus Convention. Belgrade, Serbia. 08.05.2023.
АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 72 Јул / Децембар 2022

Архиве