Летња школа о правним санкцијама у свету рада

Правни факултет Универзитета у Београду је, заједно с Правним факултетом Универзитета Тулуз 1 Капитол (Француска), Правним факултетом Универзитета у Удинама (Италија) и Правним факултетом Универзитета у Ријеци (Хрватска), организовао Летњу школу „Remedies and Sanctions in National and European Labour Law“. Летња школа је одржана од 9-13. јула 2023. године у Тулузу, уз учешће 26 студената и пет наставника из Италије, Србије, Француске и Хрватске, при чему су делегацију Правног факултета Универзитета у Београду чинили 10 студената основних академских студија (Сергеј Атлагић, Анђела Гарчевић, Невена Недељковић, Уна Полојац Ступар, Владимир Тешић и Ђорђе Тимотијевић) и мастер академских студија (Ања Гаћеша, Лидија Марковић, Игор Мирјанић и Филип Петровић) и професорка др Љубинка Ковачевић.

Летња школа је организована као део посебног програма (Erasmus Blended Intensive Programme – BIP), који представља нови формат Еразмус+ пројекта, јер комбинује интензивну онлајн наставу с краћим боравком студената и наставника у иностранству. Правни факултет Универзитета у Београду je први пут, у својству партнера, учествовао у развијању и имплементацији ове врсте програма, а основ те активности представљао је посебан споразум четири поменута универзитета. Програм је, притом, био посвећен правним санкцијама у радном праву, омогућивши студентима да се упознају са судским и управним средствима за заштиту радних права, као и с (радноправним, грађанскоправним, управноправним, прекршајним и кривичним) санкцијама којима национални правни системи реагују на кршења радних права. Ова сложена питања разматрана су на примеру дискриминације на раду, заштите здравља и безбедности на раду и отказа уговора о раду.

Мешовити карактер Еразмус програма подразумевао је изучавање наведених питања кроз предавања и радионице које су биле организоване онлајн 12, 13. и 19. јуна. Том приликом, проф. др Љубинка Ковачевић одржала је предавање на тему: „Правне санкције у свету рада“, проф. др Сандра Лалета с Правног факултета Универзитета у Ријеци говорила је о правној заштити од незаконитог отказа у  Хрватској, док је проф. др Фредерик Гијомар (Frédéric Guiomard) с Правног факултета Универзитета Тулуз 1 Капитол излагао на тему: „Поређења у праву и методологија“. Онлајн део програма укључио је и рад студената на студији случаја која се тицала кажњавања једне мултинационалне компаније за кршење правних прописа о заштити здравља и безбедности на раду, колективном отпуштању и уживању људских права и основних слобода на раду.

У јулу, рад на овим темама настављен је у Тулузу, где је проф. др Љубинка Ковачевић одржала предавање на тему: „Правне санкције за дискриминацију на раду“, истраживачи Правног факултета Универзитета у Удинама Масимилијано де Фалко (Massimiliano De Falco) и Микеле дала Сега (Michele Dalla Sega) разматрали су правне санкције за угрожавање безбедности и здравља на раду, док је предавање проф. др Фредерика Гијомара било посвећено правним санкцијама за незаконити отказ уговора о раду. Стечена знања студенти су користили за анализу и критичко преиспитивање више одлука Суда правде Европске уније и Европског комитета за социјална права, као и за изучавање утицајних научних радова у овим областима. Резултате својих истраживања студенти су изложили у свечаној сали која носи име чувеног управноправног писца и декана Универзитета Тулуз 1 Капитол Мориса Ориуа (Maurice Hauriou), док је радни део Летње школе окончан округлим столом посвећеним европском стандарду о делотворним, сразмерним и одвраћајућим санкцијама у свету рада. Уводничари на округлом столу били су проф. др Ана Цили (Anna Zilli) с Правног факултета Универзитета у Удинама, проф. др Фредерик Гијомар и проф. др Љубинка Ковачевић.

Поред наставног дела, Летња школа је обухватила и изузетно леп културни програм, који је укључио обилазак Тулуза и оближњег градића Албија у пратњи водича, омогућивши студентима да се упознају с богатим културним наслеђем Окситаније.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве