Учешће у обуци из области еколошког права организованој за судије, тужиоце, еколошке инспекторе и полицијске службенике Босне и Херцеговине

Правосудна академија РС је у сарадњи са UNDP-ом Босне и Херцеговине организовала тродневну обуку на тему: „Кривичноправна заштита животне средине“. Обука је одржана од 20. до 22. септембра 2023. године у Коњицу у БИХ, а била је намењена судијама, тужиоцима, еколошким инспекторима и полицијскима службеницима БИХ. Првог дана обуке проф. др Мирјана Дреновак-Ивановић, Jean Monnet Chair, је говорила о Улози уговора из Лисабона у развоју еколошког права Европске уније и улога Европског суда правде у развоју еколошког права са освртом на новију праксу Европског суда за људска права.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве