Проф. др Гордана Илић Попов учествовала на скупу „Правне празнине и пуноћа права“

Проф. др Гордана Илић Попов учествовала је на XII међународном научном скупу „Правне празнине и пуноћа права“ у организацији Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву, који је одржан у комбинованом формату 28. октобра 2023. године, поводом Дана ПФИС. Тема њеног излагања у оквиру Правно-економске секције била је „Дводеценијска правна празнина у законском уређивању делатности пореског саветовања у Србији: Шта је разлог?“

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве