Одржан симпозијум о књизи Џералда Постеме „Власт права: природа, вредност и одрживост владавине права“

АЛФ Центар за темељна правна знања и IVR Србија организовали су симпозијум о књизи проф. емеритуса Џералда Џ. Постеме „Власт права: природа, вредност и одрживост владавине права“, на Правном факултету Универзитета у Београду, 31. октобра 2023. године.

Доц. др Нина Кршљанин, продекан за научни и стручни рад, поздравила је скуп у име Правног факултета, а проф. др Јасминка Хасанбеговић одржала је уводну реч и представила професора Постему публици.

Након тога, проф. Постема је своје предавање започео истицањем да је суштинска идеја владавине права заштита од произвољне употребе политичке моћи кроз правне норме. Принципи владавине права обухватају три елемента – суверенитет закона (политичка владавина само у складу са законом), једнакост (једнака примена закона на све) и верност (сви чланови морају да позивају званичнике на одговорност према закону). Затим је истакао елемент верности као покретачког духа владавине права, јер идеја чланства подразумева реципроцитет, узајамност, достојанство и слободу као главне вредности сваке заједнице. С друге стране, проф. Постема није занемарио институционалне аспекте владавине права. Истакао је да владавина права мора бити институционално остварен идеал, односно право мора да захтева законитост, да ограничава и санкционише вршење власти кроз поделу власти (хоризонтална одговорност), цивилно друштво (вертикална одговорност) и јаку правну професију лојалну владавини права. На крају, проф. Постема је указао на претње владавини права, правећи разлику између акутних претњи (конкретно кршење закона, застрашивање и корупција) и хроничних – кроз пропадање етоса заједнице (апатија и отуђеност).

Потом су уследили бројни коментари, питања и дилеме угледних домаћих и страних професора који су дали велики допринос дискусији. Коментаре су дали професори следећим редоследом: Проф. М. Павчник (Универзитет у Љубљани, Правни факултет), Проф. Г. Уигур (Универзитет у Анкари, Правни факултет), Проф. емеритус К. Папагеоргиоу (Национални и Каподистрски универзитет Атине, Правни факултет), проф. Ј. Хасанбеговић (Универзитет у Београду, Правни факултет), проф. А. Димишковска (Филозофски факултет Универзитета Св. Ћирило и Методије у Скопљу), проф. М. Јовановић (Универзитет у Београду, Правни факултет), проф. И. Туцак (Универзитет Јосипа Јурја Штросмајера у Осјеку, Правни факултет), проф. И. Милинковић (Универзитет у Бањој Луци, Правни факултет), проф. Б. Чучковић (Универзитет у Београду, Правни факултет), Проф. В. Воутсакис (Национални и Каподистријански универзитет у Атини, Правни факултет), Проф. Т. Габриш (Универзитет у Трнави, Правни факултет), Проф. Б. Спаић (Универзитет у Београду, Правни факултет), проф. Н. Оздемир (Универзитет у Анкари, Правни факултет).

На крају је на коментаре одговорио проф. Постема, а проф. Хасанбеговић се захвалила свима на сјајној расправи на тему владавине права.

Галерију фотографија можете видети овде

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 73 Јануар/ Јун 2023

Архиве