Доцент др Бранка Бабовић Вуксановић боравила на Универзитету Калифорније у Сан Франциску

Доцент др Бранка Бабовић Вуксановић је, као Фулбрајтов стипендиста, у периоду од 21. августа до

21. новембра боравила на Универзитету Калифорније у Сан Франциску. Тамо је спроводила истраживање о употреби нових техногологија у грађанском судском поступку под супервизијом најцитиранијег америчког аутора за доказни поступак и главног известиоца у америчком телу за писање измена и допуна Закона о парничном поступку још од 90-их, проф. Ричарда Маркуса. Она је при том посетила и тамошње судове где су судије са њом поделиле својее искуство у коришћењу нових технологија у парничном поступку у САД. Поред тога, доц. др Бабовић Вуксановић је учествовала на радионицама, конференцијама и настави у Сан Франциску.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве