Одржана конференција „На раменима дивова – историја и развој темељних правних знања у 20. и 21. веку на простору јужнословенских држава” у оквиру АLF пројекта на Правном факултету.

Центар за темељна правна знања, у сарадњи са правним факултетима у Загребу, Осијеку и Сарајеву, а у оквиру ALF пројекта, организовао је 23. фебруара 2024. године конференцију „На раменима дивова – историја и развој темељних правних знања у 20. и 21. на простору јужнословенских држава”, на Правном факултету Универзитета у Београду.

 Конференција се састојала из два дела.  Први део Конференције је био посвећен искуствима и библиографским истраживањима професора и библиотекара из наведених институција, док су у оквиру другог дела излагали млади истраживачи и докторанди који су део ALF пројекта.

 Уводну реч имао  је проф.  Бојан Спаић, координатор АЛФ пројекта, након чега су проф. Горан Дајовић, члан академског дела тима пројекта, и др Бранка Драгосавац, заменик директора Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду, говорили о актуелном стању темељних правних знања у српској правној библиографији.  Наредна излагања одржали су проф. Ивана Туцак и Љиљана Шибер, са Правног факултета Универзитета Јосипа Јурја Штросмајера у Осијеку, као и Драгутин Немец, са Правног факултета Свеучилишта у Загребу.  На крају, проф. Дамир Бановић и Мирела Рожајац Зулчић, са Правног факултета Универзитета у Сарајеву, дали су преглед босанско-херцеговачке библиографије из исте области. Након ових излагања уследила је дискусија свих присутних академских чланова и библиотекара.

 На крају, Сван Релац (Правни факултет Свеучилишта у Загребу) и млади истраживачи у оквиру АLF-а и докторанди, Мила Ђорђевић, Марија Влајковић, Ана Здравковић и Сава Војновић,  дали су кратак преглед домаће литературе о темељним правним знањима које су користили у процесу истраживања и израде докторске дисертације у оквиру области којима се баве.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве