Forvm Romanvm: проф. др Срђан Шаркић одржао предавање о Хиландарској повељи Стефана Немање

У петак, 8. марта 2024. године, проф. др Срђан Шаркић, професор Правног факултета Универзитета у Новом Саду у пензији, одржао је предавање „Хиландарска повеља Стефана Немање: правноисторијска анализа“. После краћег увода о великом жупану Стефана Немањи, те његовом одређивању средњег сина Стефана за наследника, замонашењу и одласку на Свету гору, увео је публику у материју изгледа и структуре српских средњовековних повеља уопште и основних дипломатичких појмова. Чули смо и нешто о судбини Хиландарске повеље, изгубљене од Другог светског рата, а онда смо заједнички уронили у њену садржину. Професор је говорио о ромејском систему хијерархије држава и “породице владара” на челу са ромејским царем, те истакао значај Немањиног проглашавања да је његова власт од Бога. Објаснио је израз “закон”, који се у овој повељи први пут појављује, те различите нијансе значења која је имао у средњем веку, и сличности и разлике у значењу у односу на латинско ius и lex, те грчко номос. Говорио је о везивању манастирских сељака за земљу и развоју феудалних односа, те о подели сељака на владареве, црквене (манастирске) и властеоске, и о појму Влаха – који је од етничког постао назив испрва за романизовано становништво, а затим за зависне сточаре. Коначно, прокоментарисао је есхатокол повеље и духовну санкцију. После предавања се развила и дуга и занимљива дискусија о разним питањима везаним за српско средњовековно право.

Више фотографија можете видети овде.

АНАЛИ

CRIMEN

НОВИ АРХИВ

ACTA DIURNA

Број 74 Јул/ Децембар 2023

Архиве